dnes je 28.11.2022

Input:

Poskytnutie súčinnosti súdnemu exekútorovi

19.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.2.7.2 Poskytnutie súčinnosti súdnemu exekútorovi

JUDr. Martina Kostková

Problematiku povinnosti poskytnúť exekútorovi súčinnosť upravuje ust. § 42, ktoré jasne stanovilo okruh subjektov, ktoré túto povinnosť majú. Túto povinnosť, samozrejme, majú ak boli splnené zákonné predpoklady.

Tými sú:

  • - exekúcia stále prebieha,
  • - exekútor sa preukázal poverením na vykonanie exekúcie,
  • - jedná sa o poskytnutie súčinnosti v primeranom rozsahu.

Práve posledný spomínaný bod je často rozporuplný, nakoľko v praxi existujú rozdielne názory na pojem „v primeranom rozsahu”. Jedná sa o rozsah, ktorý je potrebný pre ďalšie smerovanie exekúcie. Súčinnosť sa poskytuje v primeranej lehote. Pokiaľ subjekt, ktorý je uvedený v danom ustanovení súčinnosť neposkytol, môže mu byť súdom uložená poriadková pokuta. Tú ukladá na základe návrhu súdneho exekútora. Povinnosť poskytnúť v primeranom rozsahu súčinnosť majú