dnes je 23.2.2024

Input:

Plánovaná novela zákona o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve od 1.1.2023

19.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.09.1.5 Plánovaná novela zákona o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve od 1.1.2023

Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

Návrh zákona plánuje zaviesť minimálny vymeriavací základ pre zamestnanca. Na rozdiel od ostatných skupín platiteľov poistného (osoby samostatne zárobkovo činné a dobrovoľne nezamestnané osoby) neexistuje u zamestnanca žiaden minimálny vymeriavací základ. Platí sa z hrubej mzdy/odmeny, ktorú má zamestnanec v danom mesiaci priznanú. Možno teda skonštatovať, že zamestnancovi postačuje akýkoľvek čiastočný úväzok, resp. akákoľvek výška odmeny (napr. konateľa) na to, aby uhrádzal poistné na verejné zdravotné poistenie zo sumy reálne vyplatenej z tohto úväzku. Ako uvádza dôvodová správa k návrhu zákona, kvôli tomuto nedostatku dochádza k