dnes je 23.2.2024

Input:

Ošetrovné v roku 2023

23.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.01.1.3 Ošetrovné v roku 2023

Bc. Monika Gajdošová

Ošetrovné je nemocenská dávka, ktorú vypláca Sociálna poisťovňa. V roku 2021 nastali novelou zákona o sociálnom poistení dôležité zmeny v poberaní dávky ošetrovné, ktoré sú v platnosti aj v roku 2023, a to:

  • rozšíril sa okruh poistencov, ktorí majú nárok na ošetrovné,

  • predĺžila sa doba poskytovania ošetrovného,

  • zaviedla sa nová dávka, tzv. dlhodobé ošetrovné.

Podmienky nároku na ošetrovné upravuje zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení. Podľa § 39 ods. 1 tohto zákona má nárok na ošetrovné poistenec, ak osobne a celodenne

  1. ošetruje chorého príbuzného v priamom rade, choré dieťa, ktoré nie je príbuzný v priamom rade, chorého súrodenca, chorého manžela, chorú manželku alebo chorého rodiča manžela alebo manželky, ktorého zdravotný stav podľa potvrdenia príslušného lekára
    1. nevyhnutne vyžaduje ošetrovanie inou fyzickou osobou alebo
    2. vyžaduje ošetrovanie inou