dnes je 15.7.2024

Input:

Organizačný poriadok

20.3.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1.2.3 Organizačný poriadok

JUDr. Milada Illašová; JUDr. Juraj Mezei, PhD.; Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová; Mgr. Laura Fotopulosová; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.


Stiahnuť dokument

Názov účtovnej jednotky 
(adresa, IČO): 
   
Názov smernice: Organizačný poriadok 
Prílohy:    
Číslo smernice:    
Rozsah platnosti:    
Za správnosť smernice zodpovedá:    
Za dodržiavanie smernice zodpovedá:    
Platnosť smernice pre obdobie:    
Schválil:    


Uviesť orgán obchodnej spoločnosti alebo jeho poradný orgán – napríklad: ....... generálny riaditeľ po prerokovaní na operatívnej porade generálneho riaditeľa ..... (uviesť názov a sídlo zamestnávateľa) ..... dňa ........... vydal:

Organizačný poriadok

Organizačný poriadok ............... (názov obchodnej spoločnosti) ....... (ďalej len ako „organizačný poriadok“)