dnes je 13.7.2024

Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Novela zákona o sociálnych službách v MPK do 19.7.2024

10.7.2024, Zdroj: Slov-lex.sk

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého

Prístup ZADARMO k tomuto dokumentu majú len registrovaní užívatelia portálu Mzdové účtovníctvo a personalistika.
Zatriedenie dokumentu
Zatriedenie dokumentu
Vzťahuje sa k typu informácie:
Vzťahuje sa k aktuálnosti:
Vzťahuje sa k obdobiu platnosti: