dnes je 18.6.2024

Input:

Niektoré najnovšie kompetencie odborových organizácií a kolektívna zmluva v roku 2023

28.8.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.08.1.6 Niektoré najnovšie kompetencie odborových organizácií a kolektívna zmluva v roku 2023

JUDr. Zdeňka Dvoranová

Zákon číslo 50/2023 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a zákon číslo 311/2001 Z. z. Zákonník práce

Zákon o dobrovoľníctve upravuje právne postavenie dobrovoľníka a právne vzťahy pri poskytovaní služieb, činností a iných výkonov dobrovoľníkom (dobrovoľnícka činnosť) a akreditáciu v oblasti dobrovoľníckych činností. Novela zákona nadobudla účinnosť 1. apríla 2023. Dobrovoľníkom je fyzická osoba, ktorá na základe svojho slobodného rozhodnutia bez nároku na odmenu vykonáva dobrovoľnícku činnosť na základe zmluvy o dobrovoľníckej činnosti.

Podľa ustanovenia § 138a ods. 1 Zákonníka práce zamestnávateľ môže zamestnancovi na základe jeho žiadosti poskytnúť pracovné voľno na výkon činnosti