dnes je 28.11.2022

Input:

Nariadenie vlády SR č. 313/2022 Z. z. s účinnosťou od 20. septembra 2022

19.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.09.1.2 Nariadenie vlády SR č. 313/2022 Z. z. s účinnosťou od 20. septembra 2022

Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

Dňa 20. septembra 2022 nadobúda účinnosť Nariadenie vlády Slovenskej republiky zo dňa 14. septembra 2022, ktorým sa mení a dopĺňa Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 103/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „Nariadenie vlády SR”).

Vyššie uvedeným Nariadením vlády SR č. 313/2022 Z. z. dochádza k zmene Nariadenia vlády SR č. 130/2020 Z. z. V týchto intenciách možno zvýrazniť, že s účinnosťou od 20. septembra 2022 sa dotácia na zamestnanca, ktorý je v pracovnom pomere dohodnutom na