dnes je 28.9.2023

Input:

Informácia k poukázaniu podielu zaplatenej dane fyzickej osoby za rok 2021, ktorej zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti

26.4.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.04.1.9 Informácia k poukázaniu podielu zaplatenej dane fyzickej osoby za rok 2021, ktorej zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti

Ing. Ivana Glazelová

Podľa § 50 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov môže fyzická osoba poukázať 2 % zo zaplatenej dane za rok 2021 neziskovej organizácii, ktorú vyberie zo zoznamu prijímateľov spracovaného Notárskou komorou Slovenskej republiky. Fyzická osoba, ktorá v roku 2021 vykonávala dobrovoľnícku činnosť podľa zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve v znení neskorších predpisov počas najmenej 40 hodín, môže poukázať až 3 % zo zaplatenej dane. O vykonávaní dobrovoľníckej činnosti je však povinná predložiť písomné potvrdenie o dobrovoľníckej