dnes je 13.7.2024

Input:

Hodnotiaci formulár

19.6.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1.21.1.1 Hodnotiaci formulár

JUDr. Juraj Mezei, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. 


Stiahnuť dokument

Príloha č. x

HODNOTIACI FORMULÁR

Názov spoločnosti: 
Hodnotenie výkonu za obdobie:  
Meno zamestnanca: Pracovná pozícia: 
Meno hodnotiteľa: Dátum: 

Stupne pracovnej úspešnosti:

Definícia hodnotiacej škály: 4: najlepší výkon 1: najslabší výkon

Celkový výsledok  
Výnimočné správanie:Zamestnanec trvale a neustále prekračuje stanovené kritériá v oblasti plnenia kľúčových úloh, koná v súlade s firemnou kultúrou a etikou, čo oceňujú jeho kolegovia aj nadriadení.   
Trvalo dobrý výkon:Zamestnanec spĺňa väčšinu stanovených kritérií týkajúcich sa kľúčových zodpovedností a úloh, často prekračuje požiadavky nadriadených, koná iniciatívne. Je to hodnotenie, na ktoré môže byť zamestnanec hrdý.