dnes je 25.9.2023

Input:

ePN (právny stav k 23.08.2022)

22.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:57:38

Kapitoly videa

Webinár reaguje na aktuálne otázky účastníkov z praxe (mzdové účtovníčky, personalisti, HR manažéri) vo vzťahu k uplatňovaniu zmien v zákone o sociálnom poistení pre elektronické vystavovanie pracovnej neschopnosti (ePN).

Počas webinára sumarizujeme právne predpisy účinné od 1.6.2022, počas celého prechodného obdobia uplatňovania ePN, prehľad súvisiacich legislatívnych zmien, súčinnosť pre všetky štyri časti komunikačného kanála pre vystavovanie ePN (poskytovatelia zdravotnej starostlivosti (lekári), Sociálna poisťovňa (eSlužby), zamestnávatelia, poistenci (elektronický účet poistenca). Počas otázok účastníkov poskytujeme právny názor na jednotlivé problémy z praxe a odporúčania ich riešení.

Lektor

PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová

PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová

Je odborníčka v oblasti pracovno – právnych vzťahov. V minulosti pôsobila na ministerstve práce, spolupodieľala sa na procese pristúpenia SR do EÚ v časti „Voľný pohyb osôb“ a zastupovala ministerstvo pri Európskej komisii ako členka Správnej komisie pre koordináciu systémov sociálneho zabezpečenia. Pracovala ako riadiaci pracovník v nadnárodnej spoločnosti, kde zodpovedala za zamestnanecké vzťahy. Riadila sekciu práce na Ministerstve práce, zodpovedala za tvorbu právnych predpisov (Zákonníka práce, zákona o službách zamestnanosti, zákona o inšpekcii práce). Ako právnička sa špecializuje na pracovné právo a právo sociálneho zabezpečenia, v slovenskom aj európskom kontexte. V súčasnosti sa venuje poradenstvu pre oblasť zamestnanosti, prijímania a vysielania zamestnancov do a zo zahraničia.