dnes je 28.9.2023

Input:

Dohoda o zrážkach zo mzdy - vzor

19.6.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1.2.1.2 Dohoda o zrážkach zo mzdy – vzor

JUDr. Juraj Mezei, PhD.; Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová; Mgr. Laura Fotopulosová, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.


Stiahnuť dokument

Dohoda o zrážkach zo mzdy

uzatvorená v súlade s ustanoveniami § 20 ods. 2 a § 131 ods. 3 Zákonníka práce

medzi zmluvnými stranami:

Zamestnávateľ:

Názov spoločnosti: .............................................................

Sídlo spoločnosti: ..............................................................

IČO: ...................................................................................

(ďalej len ako „zamestnávateľ“)

a

Zamestnanec:

Titul, meno a priezvisko: ......................................................

Adresa trvalého pobytu: .......................................................

Dátum narodenia: