dnes je 18.4.2024

Input:

Daňový bonus na dieťa v roku 2023

21.6.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.06.1.2 Daňový bonus na dieťa v roku 2023

Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

Daňový bonus na dieťa, t. j. jeho výšku, ako aj podmienky nároku reguluje ustanovenie § 33 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „zákon o dani z príjmov”).


Daňový bonus možno charakterizovať ako daňové zvýhodnenie rodičov alebo iných osôb, ktorí vyživujú vlastné či iné dieťa (osvojené, dieťa druhého z manželov, prevzaté do starostlivosti) do 25 rokov, ktoré študuje. Na rozdiel od nezdaniteľných častí neznižuje základ dane z príjmov, ale až samotnú vypočítanú daň. Súčasne je žiaduce uviesť do pozornosti, že nárok na daňový bonus na dieťa je možné si uplatniť od mesiaca, v ktorom sa dieťa narodilo (vrátane) do mesiaca, v ktorom dosiahne toto dieťa vek 25 rokov, ale iba ak sa sústavne pripravuje na povolanie denným štúdiom na strednej alebo vysokej škole.

1. Uplatnenie