dnes je 28.9.2023

Input:

Daňové priznanie FO pracujúcej v Anglicku

29.3.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.03.2.2 Daňové priznanie FO pracujúcej v Anglicku

Ing. Viera Mezeiová


Slovenský občan – pracuje v Anglicku – zamestnaný, má zdanený príjem, platí tam riadne odvody. Robila som mu daňové priznanie A – výpočet dane po vyňatí príjmov zo zdrojov v zahraničí, uplatnenie daňového bonusu na deti. Od 1. 1. 2021 nie je Veľká Británia v EÚ. Prosím Vás ako budem postupovať v daňovom priznaní za rok 2021.

Odpoveď:

Vystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ bez dohody nemá vplyv na zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia, t. j. legislatívny rámec pre určenie, ktorý štát má právo na zdanenie príslušných príjmov zdaňovaných daňou z príjmov a v akom rozsahu, pre spôsob zamedzenia dvojitého zdanenia. Avšak daňový bonus na vyživované dieťa, daňový bonus na zaplatené úroky (§ 9 ods. 2 písm. n) ZDP zákona o dani z príjmov) a ostatné príjmy uvedené v ustanoveniach § 9 ods. 2 písm. b) Zákona o dani z príjmov (napr.