dnes je 27.6.2022

Zádržné právo v pracovnoprávnych vzťahoch v roku 2022Garancia

23.6.2022, JUDr. Andrej Poruban, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Nezabudnite na odložené daňové priznaniaGarancia

22.6.2022, Zdroj: Finančná správa SR

Komentár k ZP § 222 Bezdôvodné obohatenieGarancia

21.6.2022, Mgr. Jana Sapáková, LL.M. Eur, Eversheds Sutherland, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 | 2019
Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Posudzovanie znakov závislej práce v roku 2022Garancia

20.6.2022, JUDr. Andrej Poruban, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Finančná správa zistila 190 porušení zákona o e-kaseGarancia

20.6.2022, Zdroj: Finančná správa SR

Profesionálni športovci a výkon závislej práce v roku 2022Garancia

16.6.2022, JUDr. Andrej Poruban, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Definícia závislej práce v roku 2022Garancia

13.6.2022, JUDr. Andrej Poruban, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Voľby členov dozornej rady zamestnancami akciovej spoločnostiGarancia

13.6.2022, JUDr. Andrej Poruban, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Člen dozornej rady akciovej spoločnosti volený zamestnancamiGarancia

6.6.2022, JUDr. Andrej Poruban, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Náhrada cestovných výdavkov za cesty s mimoriadnym výkonom práce mimo rozvrh pracovných zmien zamestnancaGarancia

2.6.2022, Ing. Ľuboslava Minková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021
Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Vyslanie zamestnanca na pracovnú cestu v rámci mesta/obce a vyúčtovanie cestovných výdavkov za miestnu pravidelnú dopravuGarancia

1.6.2022, Ing. Ľuboslava Minková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021
Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Podmieňovanie vstupu zamestnancov na pracovisko od 1.5.2022Garancia

1.6.2022, JUDr. Andrej Poruban, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Smernica o používaní vlastných cestných motorových vozidiel pri pracovných cestáchGarancia

31.5.2022, Ing. Ľuboslava Minková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021
Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Povinnosti zamestnávateľa počas mimoriadne teplých dníZáznamGarancia

31.5.2022, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:53:09

Prístupné pre: MUP profi plus

Prehľad a podmienky poskytovania inflačnej pomoci

30.5.2022, Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Všeobecné podmienky výpočtu paušálnej sumy na cestovné výdavky za miestnu pravidelnú dopravuGarancia

28.5.2022, Ing. Ľuboslava Minková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021
Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Všeobecné podmienky výpočtu paušálnej sumy na cestovné výdavky za použitie cestného motorového vozidlaGarancia

27.5.2022, Ing. Ľuboslava Minková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021
Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Zamestnanci na PN a podpora v čase skrátenej práceGarancia

27.5.2022, Ing. Mikuláš Hamuľák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Uplatnenie daňového bonusu v roku 2022Garancia

27.5.2022, Ing. Juraj Válek, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Detské prídavky, daňový bonus a zavádzame krúžkovnéGarancia

27.5.2022, Zdroj: Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Zamestnanec a podpora v čase skrátenej práceGarancia

27.5.2022, Ing. Mikuláš Hamuľák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Doplnkové dôchodkové sporenieGarancia

27.5.2022, Ing. Mikuláš Hamuľák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Mamičky, ktoré poberajú tehotenské, už po pôrode nemusia SP predkladať doklad o skončení tehotenstvaGarancia

27.5.2022, Zdroj: Sociálna poisťovňa, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Sociálna poisťovňa upozorňuje na zmeny v nemocenskom poistení od júnaGarancia

27.5.2022, Zdroj: Sociálna poisťovňa, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Sociálna poisťovňa sprístupní nové informácie pre zamestnávateľovGarancia

27.5.2022, Zdroj: Sociálna poisťovňa, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Prestávka na odpočinok a jedenie v nepretržitej prevádzke a pracovný čas - § 91 Zákonníka práceGarancia

27.5.2022, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Zamestnávanie lekára - odídenca z UkrajinyGarancia

27.5.2022, Ing. Mikuláš Hamuľák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Vzor rozhodnutia poskytnutia paušáluGarancia

26.5.2022, Ing. Ľuboslava Minková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2020 | 2019
Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Stravné - Sadzby stravného pri zahraničných pracovných cestáchGarancia

26.5.2022, Ing. Ľuboslava Minková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Cestovné náhrady poskytované konateľovi spoločnostiGarancia

26.5.2022, Ing. Ľuboslava Minková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020 | 2019
Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Vyúčtovanie zahraničnej pracovnej cesty vo vzťahu k meneGarancia

26.5.2022, Ing. Ľuboslava Minková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020
Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Dočasné pridelenie zamestnanca na výkon práce k inej právnickej osobe alebo fyzickej osobeGarancia

26.5.2022, Ing. Ľuboslava Minková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020
Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus