dnes je 29.5.2023

Podrobnosti k opatreniu č. 171/2023 Z. z. - Opatrenie MPSVaR SR o sumách stravnéhoGarancia

29.5.2023, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Stravné pre zamestnancov od 1. júna opäť vyššieGarancia

29.5.2023, Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Rodičovský príspevok aj pre rodičov detí, ktoré neprijali v spádových materských školáchGarancia

26.5.2023, Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Zvýšenie základnej náhrady pri pracovnej ceste v roku 2023 - návrhGarancia

24.5.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zmena stravného s účinnosťou od 1. júna 2023Garancia

24.5.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Stravovanie zamestnancov a minimálna hodnota gastrolístka od 1.6.2023Garancia

24.5.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dôchodky aj rodičovský príspevok sa budú mimoriadne zvyšovať už tento rokGarancia

24.5.2023, Zdroj: Národná rada Slovenskej republiky

Motivácia a očakávania zamestnancovZáznamGarancia

23.5.2023, PaedDr. Elena Moravčíková, ACC, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 01:12:19

Prístupné pre: MUP profi plus

Nezamestnanosť poklesla najvýraznejšie za 1,5 rokaGarancia

19.5.2023, Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Absolventi môžu nájsť uplatnenie na trhu práce aj vďaka projektom úradov práceGarancia

19.5.2023, Zdroj: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Ukončenie pracovného pomeru so zamestnancom so zdravotným postihnutím v roku 2023Garancia

17.5.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zástupcovia zamestnancovGarancia

17.5.2023, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Povinné zamestnávanie zamestnancov so zdravotným postihnutím v roku 2023Garancia

17.5.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaškoľovanie a príprava na prácu zamestnancov so zdravotným postihnutímGarancia

17.5.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Tehotná a dojčiaca zamestnankyňa na účely Zákonníka práceGarancia

17.5.2023, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zamestnanec trvale sa starajúci o dieťa na účely Zákonníka práceGarancia

17.5.2023, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Rozhodujúce obdobie na určenie priemerného zárobku v roku 2023Garancia

15.5.2023, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Priemerný mesačný zárobok na pracovnoprávne účely v roku 2023Garancia

15.5.2023, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Skúšobná doba pri pracovnom pomere na dobu určitúGarancia

15.5.2023, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vznik a zánik zdravotného poistenia z dôvodu výkonu práce zamestnanca v zahraničí v roku 2023Garancia

15.5.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Sociálne poistenie samostatne zárobkovo činných osôb v roku 2023Garancia

15.5.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Zmeny v Zákonníku práce a v súvisiacich právnych predpisoch od 1.6.2023Garancia

15.5.2023, JUDr. Andrej Poruban, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Systém odmeňovania zamestnancov v roku 2023Garancia

15.5.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Písomná forma dohody o skončení pracovného pomeruGarancia

15.5.2023, JUDr. Andrej Poruban, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Pracovné podmienky žien a mladistvých zamestnancov v roku 2023Garancia

15.5.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Benefity pre zamestnancovGarancia

15.5.2023, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Zdravotné poistenie cudzinca pracujúceho na dohodu v roku 2023Garancia

15.5.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Možnosti zamestnávania matiek po návrate z materskej / rodičovskej dovolenkyGarancia

15.5.2023, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Ochrana zdravotne postihnutého zamestnanca v roku 2023Garancia

15.5.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Spracúvanie osobných údajov zamestnancov v roku 2023Garancia

15.5.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Pravdepodobný zárobok na pracovnoprávne účely v roku 2023Garancia

12.5.2023, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer