dnes je 18.6.2024

Input:

Spôsob výpočtu daňového bonusu v roku 2023

29.6.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:40:08

Kapitoly videa

Video uvádza do problematiky uplatnenia daňového bonusu na vyživované dieťa (DB) v roku 2023, ktorého legislatívny rámec v tomto roku ovplyvnili viaceré novely ZDP. Prvá časť sa venuje spoločným a oproti stavu do 30.6.2022 nemenným podmienkam pri uplatňovaní daňového bonusu. Nasleduje časť, ktorá rozoberá rozdiely v uplatňovaní DB s aktuálnym prehľadom pre rok 2023, či už z pohľadu zamestnanca alebo živnostníka. Hlavný rozdiel spočíva v zavedení limitácie dosiahnutým základom dane a je ozrejmený aj na príkladoch. V závere je uvedený aj zabudovaný nástroj na prekonanie limitácie nároku na DB dosiahnutým základom dane (čiastkovým základom dane) prostredníctvom spočítavania základov dane oprávnených osôb (napr. rodičov) v podanom daňovom priznaní za rok 2023.

Lektor

Ing. Peter Horniaček

Ing. Peter Horniaček

Svoju profesionálnu kariéru začal ako daňový kontrolór so zameraním na daň z príjmov právnických osôb a daň z pridanej hodnoty. Postupne pôsobil ako ekonóm v strojárskej a stavebnej spoločnosti a tiež sa venoval účtovníctvu v medzinárodnej poradenskej spoločnosti. V súčasnej dobe pôsobí na oddelení dani z príjmov MF SR, kde sa zameriava na legislatívu dane z príjmov právnickej osoby. Vo svojej odbornej praxi sa tiež venuje publikačnej a prednáškovej činnosti.