dnes je 18.6.2024

Input:

Práceneschopnosť zamestnanca počas výpovednej doby v roku 2022

26.4.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.04.2.3 Práceneschopnosť zamestnanca počas výpovednej doby v roku 2022

JUDr. Zdeňka Dvoranová


Zamestnancovi bola z dôvodov uvedených v ZP§ 63 ods. 1 písm. b) daná výpoveď. Počas plynutia výpovednej lehoty sa zamestnanec stal práceneschopným. Podľa § 64 ods. 2 sa pracovný pomer skončí uplynutím posledného dňa ochrannej doby, okrem prípadov , keď zamestnanec oznámi, že na predĺžení pracovného pomeru netrvá.

Zamestnanec je práceneschopný aj v čase, kedy by už výpovedná lehota skončila/ napr. PN trvá 5 mesiacov/ a v čase trvania PN oznámi zamestnávateľovi, že netrvá na predĺžení pracovného pomeru aj keď jeho PN trvá naďalej. Pracovný pomer na základe jeho oznámenia ukončíme.

Ako posudzovať ukončený pracovný pomer:

- ukončený výpoveďou,

- alebo ukončený dohodou

Je to potrebné rozlišovať z dôvodu výšky výplaty odstupného. V prípade ukončenia pracovného pomeru dohodou