dnes je 15.7.2024

Input:

Nemocenské dávky v roku 2023 a ich čerpanie - povinnosti zamestnávateľa

2.3.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:00:00

Kapitoly videa

Webinár reaguje na aktuálne otázky účastníkov z praxe (mzdové účtovníčky, personalisti, HR manažéri) vo vzťahu k uplatňovaniu zmien v zákone o sociálnom poistení, nárokov na dávky, procesných postupov Sociálnej poisťovne a ostatných ústredných orgánov štátnej správy zúčastnených na sociálnom zabezpečení v SR.
Webinár posledný týždeň v kalendárnom mesiaci je venovaný osobitne oblasti nemocenských dávok, keďže ku koncu mesiaca sa predpokladá plnenie administratívnych postupov a procesov zo strany poistencov, resp. mzdových účtovníčok.
Počas webinára sumarizujeme prehľad legislatívnych zmien a aktuálny legislatívny proces (navrhované zákony, prijaté novely, aktuálne účinné novely a s nimi súvisiace právne predpisy). Osobitná pozornosť je venovaná aktuálne účinným zmenám (novelám, nariadeniam vlády SR), ktoré majú priamy vplyv na podnikateľské subjekty (zamestnávateľov, SZČO) a zamestnancov. Rozoberáme súvisiace administratívne postupy, ktoré tieto zmeny vyžadujú. Počas otázok účastníkov poskytujeme právny názor na jednotlivé problémy z praxe a odporúčania ich riešení.

Lektor

PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová

PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová

Je odborníčka v oblasti pracovno – právnych vzťahov. V minulosti pôsobila na ministerstve práce, spolupodieľala sa na procese pristúpenia SR do EÚ v časti „Voľný pohyb osôb“ a zastupovala ministerstvo pri Európskej komisii ako členka Správnej komisie pre koordináciu systémov sociálneho zabezpečenia. Pracovala ako riadiaci pracovník v nadnárodnej spoločnosti, kde zodpovedala za zamestnanecké vzťahy. Riadila sekciu práce na Ministerstve práce, zodpovedala za tvorbu právnych predpisov (Zákonníka práce, zákona o službách zamestnanosti, zákona o inšpekcii práce). Ako právnička sa špecializuje na pracovné právo a právo sociálneho zabezpečenia, v slovenskom aj európskom kontexte. V súčasnosti sa venuje poradenstvu pre oblasť zamestnanosti, prijímania a vysielania zamestnancov do a zo zahraničia.