dnes je 15.7.2024

Input:

Fond pracovného času zamestnanca v roku 2023

16.3.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.03.1.1 Fond pracovného času zamestnanca v roku 2023

Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

Konto pracovného času ako spôsob nerovnomerného rozvrhnutia pracovného času je osobitným právnym modelom nerovnomerne rozvrhnutého pracovného času. Na rozdiel od všeobecného právneho modelu nerovnomerne rozvrhnutého pracovného času, ktorý umožňuje zamestnávateľovi rozvrhnúť pracovný čas nerovnomerne len za podmienok, že povaha práce alebo podmienky prevádzky nedovoľujú, aby rozvrhol pracovný čas rovnomerne, zavedenie konta pracovného času nestavia pred zamestnávateľa túto obmedzujúcu podmienku.

Konto pracovného času spočíva v tom, že v prípade väčšej potreby práce, zamestnanec odpracuje viac hodín, ako je jeho ustanovený týždenný pracovný čas a v prípade menšej potreby práce, zamestnanec odpracuje menej, ako je jeho ustanovený týždenný pracovný čas alebo nebude pracovať vôbec. Pritom