dnes je 9.12.2023

Input:

Predlžovanie skúšobnej doby v rámci mimoriadnej situácie

19.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.09.2.6 Predlžovanie skúšobnej doby v rámci mimoriadnej situácie

Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

Otázka:

Je možné v rámci mimoriadnej situácie predlžovať dobu určitú viac ako 2 krát počas dvoch rokov? Ak mimoriadna situácia vlastne vôbec trvá?

Odpoveď:

Legislatívna úprava: § 45 ZP

Pohľad autora na problematiku: V pracovnej zmluve možno dohodnúť skúšobnú dobu, ktorá je najviac tri mesiace, a u vedúceho zamestnanca v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu a vedúceho zamestnanca, ktorý je v priamej riadiacej pôsobnosti tohto vedúceho zamestnanca, je najviac šesť mesiacov. Skúšobnú dobu nemožno predlžovať. Zákonná dĺžka skúšobnej doby je maximálne tri mesiace. Vo vzťahu k vedúcim zamestnancom, ktorí sú priamo podriadení štatutárnemu orgánu alebo členovi štatutárneho orgánu, ako aj vedúcim zamestnancom podriadeným týmto