dnes je 25.9.2023

Input:

Zamestnávanie pracovníkov z Ukrajiny na Slovensku

31.1.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 01:04:45

Kapitoly videa

Akým spôsobom je možné zamestnávať štátnych príslušníkov z Ukrajiny na území Slovenskej republiky? Kedy je potrebné získavať jednotlivé druhy povolení? Kedy je nutné komunikovať so štátnymi orgánmi, ako sú úrady práce, oddelenia cudzineckej polície na území SR? Okrem odpovedí na tieto otázky lektorka počas videosemináru  upozorňuje na problematické oblasti, ktoré súvisia so zamestnávaním cudzincov na Slovensku a približuje situácie z praxe, kde najčastejšie dochádza  k porušovaniu právnych predpisov a aké následky z toho zamestnávateľom, resp. odberateľom služieb alebo prác (ktorí na území SR podnikajú a prichádzajú do kontaktu s cudzincami) vyplývajú.

Lektor

JUDr. Lucia Sabová Danková

JUDr. Lucia Sabová Danková

Na Národnom inšpektoráte práce pôsobí od januára 2016. Odborne zastrešuje administratívnu spoluprácu s kontaktnými orgánmi v členských štátoch Európskej únie prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu ako aj oblasť vysielania zamestnancov a zamestnávania cudzincov. Venuje sa poradenstvu pri dodržiavaní právnych predpisov v pracovnoprávnej oblasti pre širokú oblasť fyzických a právnických osôb pôsobiacich v Slovenskej republike ako aj v zahraničí v pozícii zamestnancov alebo zamestnávateľov.