dnes je 31.5.2023

Praktický príklad na príplatok za prácu v sobotu u brigádnika od 1. júna 2023Garancia

31.5.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Príklad na príplatok za prácu v nedeľu, ktorá pripadne na sviatok u dohodára od 1.júna 2023Garancia

31.5.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Podrobnosti k opatreniu č. 171/2023 Z. z. - Opatrenie MPSVaR SR o sumách stravnéhoGarancia

29.5.2023, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Stravné pre zamestnancov od 1. júna opäť vyššieGarancia

29.5.2023, Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Rodičovský príspevok aj pre rodičov detí, ktoré neprijali v spádových materských školáchGarancia

26.5.2023, Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Ochranná doba a osobný príplatok zamestnanca v roku 2023Garancia

25.5.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Zvýšenie základnej náhrady pri pracovnej ceste v roku 2023 - návrhGarancia

24.5.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Stravovanie zamestnancov a minimálna hodnota gastrolístka od 1.6.2023Garancia

24.5.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zmena stravného s účinnosťou od 1. júna 2023Garancia

24.5.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Čerpanie dovolenky zamestnanca pracujúceho v pracovnom pomere v roku 2023Garancia

24.5.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Dôchodky aj rodičovský príspevok sa budú mimoriadne zvyšovať už tento rokGarancia

24.5.2023, Zdroj: Národná rada Slovenskej republiky

Pracovné podmienky žien a mladistvých zamestnancov v roku 2023Garancia

23.5.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Motivácia a očakávania zamestnancovZáznamGarancia

23.5.2023, PaedDr. Elena Moravčíková, ACC, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 01:12:19

Prístupné pre: MUP profi plus

Možnosti zamestnávania matiek po návrate z materskej a rodičovskej dovolenky v roku 2023Garancia

22.5.2023, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Ochrana zdravotne postihnutého zamestnanca v roku 2023Garancia

19.5.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Nezamestnanosť poklesla najvýraznejšie za 1,5 rokaGarancia

19.5.2023, Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Absolventi môžu nájsť uplatnenie na trhu práce aj vďaka projektom úradov práceGarancia

19.5.2023, Zdroj: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Systém odmeňovania zamestnancov v roku 2023Garancia

18.5.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Ukončenie pracovného pomeru so zamestnancom so zdravotným postihnutím v roku 2023Garancia

17.5.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zástupcovia zamestnancovGarancia

17.5.2023, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Povinné zamestnávanie zamestnancov so zdravotným postihnutím v roku 2023Garancia

17.5.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaškoľovanie a príprava na prácu zamestnancov so zdravotným postihnutímGarancia

17.5.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Tehotná a dojčiaca zamestnankyňa na účely Zákonníka práceGarancia

17.5.2023, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zamestnanec trvale sa starajúci o dieťa na účely Zákonníka práceGarancia

17.5.2023, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Spracúvanie osobných údajov zamestnancov v roku 2023Garancia

17.5.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Rozhodujúce obdobie na určenie priemerného zárobku v roku 2023Garancia

15.5.2023, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Priemerný mesačný zárobok na pracovnoprávne účely v roku 2023Garancia

15.5.2023, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer