dnes je 22.9.2023

Input:

Interná smernica o prijímaní a vybavovaní oznámení o protispoločenskej činnosti

19.6.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1.28 Interná smernica o prijímaní a vybavovaní oznámení o protispoločenskej činnosti

JUDr. Lucia Sabová Danková, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. 


Stiahnuť dokument

Interná smernica o prijímaní a vybavovaní oznámení o

protispoločenskej činnosti

(ďalej aj ako „smernica” alebo „interná smernica”)

Čl. I

Úvodné ustanovenia

1. Interná smernica sa vydáva v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti”) v účinnom znení, ktorý upravuje podmienky poskytovania ochrany osobám v pracovnoprávnom vzťahu v súvislosti s oznamovaním kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti, práva a povinnosti osôb pri oznamovaní protispoločenskej činnosti a