NAJNOVŠIE

Životné minimum od 1.7.2015 a jeho vplyv na vybrané daňové veličinyZámokGarancia

1.7.2015, Ing. Marcela Rabatinová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Životné minimum ovplyvňuje nielen výšku rôznych príspevkov, sociálnych dávok a dôchodkov, ale na jeho vývoj sú priamo naviazané viaceré daňové ukazovatele (napr. nezdaniteľné časti základu dane, použitie príslušnej sadzby dane pri výpočte daňovej povinnosti ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: MUP profi | MUP profi plus
Súvisiace

Krátenie dovolenky v roku 2015

1.7.2015, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Inštitút krátenia dovolenky je fakultatívny. Zamestnávateľ podľa platného právneho stavu nemá povinnosť krátiť dovolenku, ale toto svoje právo môže využiť. Krátenie dovolenky môže uplatniť u zamestnanca, ktorý odpracoval u neho aspoň 60 dní v kalendárnom roku. ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | MUP profi | MUP profi plus
Súvisiace

Komentár k ZP § 142 Prekážky na strane zamestnávateľaZámokGarancia

30.6.2015, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD.   § 142 Prekážky na strane zamestnávateľa (1) Ak zamestnanec nemôže vykonávať prácu pre prechodný nedostatok spôsobený poruchou na strojovom zariadení, v dodávke surovín alebo pohonnej sily, chybnými pracovnými podkladmi alebo ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: MUP profi | MUP profi plus
Dostupné v časových verziách: 2015 | 2014 | 2013Súvisiace

Pracovný pomer v roku 2015 ZámokGarancia

17.6.2015, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pracovný pomer ako záväzkový právny vzťah medzi zamestnávateľom a zamestnancom je založený na zásade zmluvnosti, ktorá je podľa právneho stavu de lege lata súčasťou základných zásad Zákonníka práce. Online rozhovor bude zameraný sumárne na pracovný pomer. V ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: MUP profi | MUP profi plus
Súvisiace

Poskytovanie náhrady príjmuZámokGarancia

9.6.2015, JUDr. Jana Berincová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Náhradu príjmu zamestnancovi  poskytuje jeho zamestnávateľ za kalendárne dni  a to od  prvého  dňa trvania dočasnej pracovnej neschopnosti do skončenia dočasnej pracovnej neschopnosti,  najdlhšie do desiateho dňa trvania  dočasnej pracovnej ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: MUP profi | MUP profi plus
Dostupné v časových verziách: 2015 | 2014Súvisiace
NAJČÍTANEJŠIE

Uplatňovanie nezdaniteľných častí v roku 2015ZámokGarancia

15.3.2015, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Základ dane, resp. čiastkový základ dane, ktorý je zistený z aktívnych príjmov, tzn. príjmov zo závislej činnosti, z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo súčtom čiastkových základov dane z týchto príjmov, je možné aj za rok 2015 znížiť o ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: MUP profi | MUP profi plus
Súvisiace

Pracovný pomer na kratší pracovný čas a výpočet mzdyGarancia

15.4.2015, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
V zmysle § 49 Zákonníka práce (ZP) môže zamestnávateľ so zamestnancom dohodnúť v pracovnej zmluve kratší pracovný čas (čiastočný pracovný úväzok), ako je ustanovený týždenný pracovný čas a rovnako aj dohodnúť zmenu ustanoveného týždenného pracovného času na ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | MUP profi | MUP profi plus
Súvisiace

Zmeny v zákone o starobnom dôchodkovom sporení účinné od 1. 1. 2015Garancia

29.3.2015, PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarova, Zdroj: Verlag Dashöfer
Od 1. januára 2015 sa v zákone o starobnom dôchodkovom sporení (II. pilier) a od 1. marca 2015 v zákone o doplnkovom dôchodkovom sporení (III. pilier) vykonalo viacero významných zmien pre poistencov a zamestnávateľov. Stručne si uveďme najpodstatnejšie z nich: ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | MUP profi | MUP profi plus
Súvisiace

Daňová legislatíva by sa mala opätovne meniť od januára 2016

27.4.2015, Ing. Jana Kušnírová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
V rámci medzirezortného pripomienkového konania boli zverejnené návrhy noviel viacerých daňových zákonov. Novely zákona o dani z príjmov fyzickej osoby, dani z príjmov právnickej osoby, dane z pridanej hodnota a zmeny daňového poriadku by mali vstúpiť do ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | MUP profi | MUP profi plus
Súvisiace

Opravné a dodatočné daňové priznanie k dani z príjmov v roku 2015Garancia

16.4.2015, Ing. Jana Kušnírová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Riadne daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby (typ A a typ B) sa podľa platnej daňovej legislatívy podáva do troch kalendárnych mesiacov po skončení zdaňovacieho obdobia. V tomto roku to bolo 31. marca. Mnohí daňovníci využili možnosť predĺžiť si ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | MUP profi | MUP profi plus
Súvisiace
NAJNOVŠIE PRÁVNE PREDPISY
  • 79/2015 Z.z. o odpadoch (vyšlo dňa: 21.4.2015 v čiastke č. 27)
  • 84/2015 Z.z. novela vyhl. č. 543/2005 Z. z. (vyšlo dňa: 24.4.2015 v čiastke č. 28)
  • 87/2015 Z.z. novela zák. č. 513/1991 Zb. (vyšlo dňa: 29.4.2015 v čiastke č. 29)
  • 90/2015 Z.z. o zániku daňového nedoplatku zodpovedajúceho nezaplatenej sankcii prislúchajúcej k zaplatenej dani z pridanej hodnoty (vyšlo dňa: 7.5.2015 v čiastke č. 30)
  • 92/2015 Z.z. o uložení kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a dodatkov ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa (vyšlo dňa: 7.5.2015 v čiastke č. 30)

Anotácia právnych predpisov

PARTNERI
www.humanet.sk
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
22.6.2015 - 24.6.2015, Vysoké Tatry
Lektor: Júlia Pšenková, JUDr. Alena Huťanová
Trojdňové školenie určené špeciálne pre mzdárov a personalistov. Namiešali sme pre Vás koktejl najžiadanejších tém... Prihláška tu!
23.6.2015, Bratislava
Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová
Školenie je určené pre agentúry, ktoré dočasne prideľujú zamestnancov i pre spoločnosti, ktoré ich dočasne užívajú. Prihláška tu!
26.6.2015, Bratislava
Lektor: Júlia Pšenková
Vyriešte problematiku cestovných náhrad na našom poldňovom školení. Dozviete sa aké nároky vznikajú pri tuzemskej i zahraničnej pracovnej ceste zamestnancom i štatutárom... Prihláška tu!
13.7.2015, Bratislava
Lektor: JUDr. Terézia Maděřičová, JUDr. Alena Huťanová
Seminár, ktorý zaberie jedno doobedie Vám objasní problematiku nerovnomerného rozvrhnutia pracovného času, s ktorým majú účtovníci často problém... Prihláška tu!
17.7.2015, Bratislava
Lektor: JUDr. Alena Huťanová, PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová
Osvojte si všetky náležitosti a sociálne aspekty s touto témou súvisiace... Prihláška tu!
18.8.2015, Bratislava
Lektor: Júlia Pšenková
Stretávate sa s problematikou súbehu viacerých funkcií štatutárneho orgánu a chcete mať istotu, že všetko máte zastrešené v súlade s aktuálnou legislatívou? Prihláška tu!
14.9.2015, Bratislava
Lektor: JUDr. Miroslava Burčíková
Počas školenia Vám poskytneme všetky potrebné informácie súvisiace s novým zákonom o ochrane osobných údajov v kontexte jeho poslednej novely vrátane informácii o jeho vykonávacích predpisoch. Prihláška tu!
Editovatelne tlaciva
Editovatelne tlaciva