On-line rozhovor
Kalkulačka výpočtú exekučných zrážok zo mzdy

 

Editovatelne tlaciva
Editovatelne tlaciva
PDF na stiahnutie

Ak sa stanete našim zákazníkom, získate od nás 4x ročne tlačený zákaznícky spravodaj

 

 

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

Najnovšie

Invalidný dôchodca zamestnávanieGarancia

25.10.2016, Marta Weberová, Zdroj: Verlag Dashöfer
V prípade, že nezamestnávame invalidného dôchodcu, koľko sa musí doplácať do sociálnej poisťovne? Dá sa to kompenzovať nejakým nákupom v chránenej dielni? V zmysle Zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Novela o organizácii práce v doprave prevezme pravidlá EÚ

24.10.2016, Zdroj: SITA
Harmonizovať európske právo s národným právom v oblasti organizácie pracovného času zamestnancov vo vnútrozemskej vodnej doprave je cieľom návrhu novely zákona o organizácii pracovného času v doprave. Parlament vo štvrtok 20. októbra 2016 novelu schválil spolu ...
celý článok

Výpovedná doba a práceneschopnosť v roku 2016Garancia

22.10.2016, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ak je zamestnanec už vo výpovednej dobe a počas jej plynutia bude dočasne PN, predlžuje sa mu výpovedná doba o dobu trvania dočasnej PN, prípadne sa mu skončí pracovný pomer až dňom ukončenia dočasnej PN? Alebo nástup na dočasnú PN už v čase plynutia výpovednej ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Poskytnutie súčinnosti zo strany súdneho exekútora platiteľovi mzdy

21.10.2016, JUDr. Martina Jenčová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Po tom, ako bolo súdnemu exekútorovi doručené poverenie na vykonanie danej exekúcie, zisťuje okruh majetku povinného. Takto vie zistiť (podľa informácií zo Sociálnej poisťovne), či je povinný zamestnaný, a ak áno, kto je jeho ...
celý článok

Dokumenty v personálnom spiseGarancia

20.10.2016, Marta Weberová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Aké dokumenty od zamestnanca musia byť založené v personálnom spise? Neexistuje žiaden samostatný predpis či zákon, ktorý by špecifikoval obsah osobnej zložky. Musíme však brať do úvahy povinnosti vedenia dokladov v zmysle zákonov týkajúcich sa ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Novela zákona o dani z pridanej hodnoty od 1. 1. 2017

20.10.2016, Ing. Juraj Válek PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Zámerom novely zákona o dani z pridanej hodnoty, ktorá nadobudne účinnosť od 1. januára 2017 je nastaviť účinnosť opatrenia týkajúceho sa priznávania dane pri dovoze tovaru z tretích štátov platiteľom dane v daňovom priznaní v závislosti ...
celý článok

Jazykový kurz ako nepeňažný príjem v roku 2016Garancia

19.10.2016, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zamestnanec navštevuje kurz talianskeho jazyka, ktorý potrebuje aj pri výkone práce. Môžeme sumu tohto kurzu zamestnancovi zahrnúť do mzdy ako nepeňažný príjem, kde mu vo výplate bude zrazené zdravotné, sociálne poistenie aj daň? Alebo je kurz oslobodený od ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Rozvoj tímov

19.10.2016, Mgr. Dominika Vargová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Tímy alebo pracovné skupiny sú jednotky v organizačnej štruktúre spoločností, ktorých hlavným zmyslom je zabezpečiť dosahovanie jednotlivých cieľov spoločnosti. Ide o zoskupenia zamestnancov, ktoré sa venujú špecifickým činnostiam, čím ...
celý článok

Vecný a osobný rozsah sociálneho poistenia u poberateľov dôchodkovGarancia

18.10.2016, Doc. JUDr. Ján Matlák, Zdroj: Verlag Dashöfer
CSc. a Ing. Jolana Strýčková; Júlia Pšenková Vecný rozsah sociálneho poistenia Z hľadiska vecného rozsahu sociálneho poistenia poistencovi za zákonom ustanovených podmienok z dôchodkového poistenia patrí: starobný dôchodok predčasný ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus
Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013

Predbežné informácie k návrhom zákonov v oblasti daní a colníctva

18.10.2016, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ministerstvom financií SR boli vydané predbežné informácie k návrhom zákonov v oblasti daní a colníctva. Cieľom navrhovaných noviel je zabezpečenie podpory ťažiskových sektorov slovenského národného hospodárstva, ďalšie zlepšenie podnikateľského prostredia, ...
celý článok
Najčítanejšie

Nárokové náhrady pri tuzemskej pracovnej cesteGarancia

1.1.2016, Ing. Ľuboslava Minková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Nárokové cestovné náhrady  je zamestnávateľ povinný poskytnúť zamestnancovi po splnení podmienok ustanovených v ZCN. Podľa § 5 ods. 5 písm. a ) ZDP nárokové cestovné náhrady  nie sú predmetom dane z príjmov zo závislej činnosti , ak sa ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus
Dostupné v časových verziách: 2016 | 2015 | 2014 | 2013

Formulár pre prípravu zamestnancov na hodnotenie pracovného výkonuArchív

17.7.2012, Verlag Dashöfer, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zodpovednosť   Uveďte úlohy, ktoré považujete za vaše hlavné (kľúčové) a za ktoré ste bol/a v uplynulom období zodpovedný/á. Ciele   Uveďte vaše ciele (hlavé orientácie ), ktoré sa pokúšate dosiahnuť pri práci na vašich kľúčových úlohách. ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Povinnosti zamestnávateľa pri skončení pracovného pomeru v roku 2016Garancia

1.5.2016, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pri skončení pracovného pomeru je zamestnávateľ povinný: vydať zamestnancovi potvrdenie o zamestnaní a pracovný posudok podľa Zákonníka práce. Nie je potrebné, aby zamestnanec žiadal o vydanie potvrdenia o zamestnaní, zamestnávateľ by mal vydať potvrdenie ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Majú zamestnanci nárok na príplatok za prácu v sobotu alebo nedeľu?Garancia

30.9.2013, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Súkromná firma má zamestnancov strážnej služby, ktorí pracujú aj v noci a ktorým vychádza pracovná zmena na soboty, nedele a sviatky. Čo je ich fondom pracovného času? Majú v uvedené dni nárok na príplatok za sobotu, nedeľu a sviatok? ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Cestovné náhrady poskytované konateľovi spoločnostiGarancia

30.9.2016, Ing. Ľuboslava Minková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Na konateľa spoločnosti sa ZCN vzťahuje na základe ustanovenia § 1 ods. 2 písm. b) , ktoré zakladá priamo nárok na cestovné náhrady osobám, ktoré sú zvolené alebo vymenované do orgánov právnickej osoby a nie sú k tejto právnickej osobe v ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus
Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013
Najnovšie Právne predpisy
  • 228/2016 Z.z. o ročných správach a polročných správach predkladaných doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou (vyšlo dňa: 5.8.2016 v čiastke č. 69)
  • 229/2016 Z.z. o ročných správach a polročných správach predkladaných dôchodkovou správcovskou spoločnosťou (vyšlo dňa: 5.8.2016 v čiastke č. 69)
  • 241/2016 Z.z. ustanovuje sumu maximálneho ročného školného na akademický rok 2017/2018 pre študijné programy v externej forme štúdia uskutočňované na verejných vysokých školách a štátnych vysokých školách (vyšlo dňa: 23.8.2016 v čiastke č. 73)
  • 253/2016 Z.z. o uložení dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa (vyšlo dňa: 23.9.2016 v čiastke č. 81)
  • 261/2016 Z.z. o metodike na výpočet podielu uznaného športu na rok 2017 (vyšlo dňa: 30.9.2016 v čiastke č. 84)
  • 267/2016 Z.z. o obsahu správy o výsledkoch činnosti útvaru riadenia rizík poisťovne, na ktorú sa uplatňuje osobitný režim (vyšlo dňa: 7.10.2016 v čiastke č. 87)
  • 269/2016 Z.z. o úprave dôchodkového veku a referenčného veku na rok 2017 (vyšlo dňa: 11.10.2016 v čiastke č. 89)
  • 272/2016 Z.z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu zákon o dôveryhodných službách (vyšlo dňa: 18.10.2016 v čiastke č. 92)
  • 280/2016 Z.z. ustanovuje sumu minimálnej mzdy na rok 2017 (vyšlo dňa: 21.10.2016 v čiastke č. 94)
  • 283/2016 Z.z. novela vyhl. č. 448/2007 Z. z. (vyšlo dňa: 25.10.2016 v čiastke č. 96)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
23.11.2016 - 25.11.2016, Vysoké Tatry
Lektor: Júlia Pšenková, JUDr. Alena Huťanová
Trojdňové školenie určené špeciálne pre mzdárov a personalistov. Namiešali sme pre Vás koktejl najžiadanejších tém... Prihláška tu!
30.11.2016, Bratislava
Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová
Školenie je určené pre agentúry, ktoré dočasne prideľujú zamestnancov i pre spoločnosti, ktoré ich dočasne užívajú. Prihláška tu!
29.11.2016, Bratislava
Lektor: Júlia Pšenková
Vyriešte problematiku cestovných náhrad na našom poldňovom školení. Dozviete sa aké nároky vznikajú pri tuzemskej i zahraničnej pracovnej ceste zamestnancom i štatutárom... Prihláška tu!
21.11.2016, Bratislava
Lektor: JUDr. Terézia Maděřičová, JUDr. Alena Huťanová
Seminár, ktorý zaberie jedno doobedie Vám objasní problematiku nerovnomerného rozvrhnutia pracovného času, s ktorým majú účtovníci často problém... Prihláška tu!
11.11.2016, Bratislava
Lektor: JUDr. Alena Huťanová
Osvojte si všetky náležitosti a sociálne aspekty s touto témou súvisiace... Prihláška tu!
14.11.2016, Žilina
Lektor: Júlia Pšenková
Stretávate sa s problematikou súbehu viacerých funkcií štatutárneho orgánu a chcete mať istotu, že všetko máte zastrešené v súlade s aktuálnou legislatívou? Prihláška tu!
20.1.2017, Bratislava
Lektor: JUDr. Miroslava Burčíková
Počas školenia Vám poskytneme všetky potrebné informácie súvisiace s novým zákonom o ochrane osobných údajov v kontexte jeho poslednej novely vrátane informácii o jeho vykonávacích predpisoch. Prihláška tu!
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Do not fill this: