NAJNOVŠIE

Nemožnosť znovu obsadiť pracovné miesto po zamestnancovi, s ktorým bol ukončený pracovný pomer výpoveďou z organizačných dôvodov v roku 2014ZámokGarancia

21.12.2014, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Ako dlho nesmie zamestnávateľ znovu obsadiť pracovné miesto po zamestnancovi, s ktorým bol ukončený pracovný pomer z organizačných dôvodov podľa §63 ods.1 písm. b)? V zmysle § 61 ods. 3 ZP ak dal zamestnávateľ zamestnancovi výpoveď podľa § 63 ods. 1 ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: MUP profi | MUP profi plus
Súvisiace

Za nočnú prácuZámokGarancia

19.12.2014, Ing. Miroslav Mačuha, Zdroj: Verlag Dashöfer
Vymedzenie nočnej práce   Zamestnávateľ je povinný poskytnúť mzdové zvýhodnenie v alikvotnej výške aj za doby nočnej práce kratšie ako celá hodina. Napr. ak nočná práca trvá 6,5 hodiny, zamestnanec má nárok na mzdové zvýhodnenie za celých 6, ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: MUP profi | MUP profi plus
Dostupné v časových verziách: 2015 | 2014Súvisiace

Od 1.1.2015 sa maximálna dávka v nezamestnanosti nemení

19.12.2014, Zdroj: Sociálna poisťovňa, Zdroj: Verlag Dashöfer
Sociálna poisťovňa priebežne informuje o zvyšovaní niektorých druhov dávok od 1. januára 2015. V tejto súvislosti upozorňuje, že maximálna dávka v nezamestnanosti sa k 1.1.2015 nemení, tá sa mení vždy k 1. júlu kalendárneho roka. Sociálna poisťovňa priebežne ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | MUP profi | MUP profi plus
Súvisiace

Psychologické metódy pri výbere zamestnancovZámokGarancia

12.12.2014, Mgr. Dominika Vargová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pred časom sme do firmy hľadali vhodného človeka na pozíciu recruitera. Teda človeka zodpovedného za obsadzovanie vysokých pozícií pre našich klientov. Na pohovoroch sme mali množstvo viac či menej skúsených kandidátov. Nakoniec pri finálnom výbere presvedčila ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: MUP profi | MUP profi plus
Dostupné v časových verziách: 2015 | 2014Súvisiace

Komentár k ZP § 120 Minimálne mzdové nárokyZámokGarancia

12.12.2014, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. § 120 Minimálne mzdové nároky (1) Zamestnávateľ, u ktorého nie je odmeňovanie zamestnancov dohodnuté v kolektívnej zmluve, je povinný zamestnancovi poskytnúť mzdu najmenej v sume minimálneho mzdového nároku určeného pre stupeň ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: MUP profi | MUP profi plus
Dostupné v časových verziách: 2015 | 2014 | 2013Súvisiace
NAJČÍTANEJŠIE

Povinnosti mzdovej účtovníčky na konci roka 2014 a zmeny platné od 1. 1. 2015Garancia

28.11.2014, Júlia Pšenková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Na prelome rokov je potrebné jednak vykonať určité úkony súvisiace s ukončením kalendárneho roku, ale taktiež skontrolovať dáta zamestnancov, skontrolovať aplikácie legislatívnych zmien vo mzdách nového kalendárneho roku. V tomto článku sa zameriame na ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | MUP profi | MUP profi plus
Dostupné v časových verziách: 2015 | 2014Súvisiace

Výška daňovej licencie v roku 2014 v prípade zamestnávania zdravotne postihnutých

6.10.2014, Ing. Jana Kušnírová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Od januára tohto roku sa v našej daňovej legislatíve nachádza inštitút daňovej licencie. Ide o minimálnu výšku dane z príjmov právnickej osoby, ktorú platí daňovník, ktorého vypočítaná výška dane za zdaňovacie obdobie je nižšia ako daňová licencia alebo ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | MUP profi | MUP profi plus
Súvisiace

Mzdy - PRÍKLADYGarancia

28.11.2013, Ing. Ján Bolgáč, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Nárok na výplatu daňového bonusu na dieťa     Juraj má dve deti vo veku 1 a 3 roky, ktoré s ním a s jeho manželkou žijú v (spoločnej) domácnosti. Manželka poberá sociálne dávky. Jurajovi plynú príjmy zo závislej činnosti ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | MUP profi | MUP profi plus
Dostupné v časových verziách: 2015 | 2014 | 2013 | 2012Súvisiace

Zmeny v platení preddavkov daňovníka od 1.1.2015Garancia

29.11.2014, Ing. Miroslava Brnová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Preddavok na daň z príjmov je povinná platba na daň, ktorá sa platí počas zdaňovacieho obdobia, ak skutočná výška dane za toto zdaňovacie obdobie nie je ešte známa. Platenie preddavkov je upravené v § 34 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | MUP profi | MUP profi plus
Dostupné v časových verziách: 2015 | 2014Súvisiace

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka platná pre roky 2014 aj 2015

24.11.2014, Ing. Juraj Válek PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Základ dane, resp. čiastkový základ dane, ktorý je zistený z aktívnych príjmov, tzn. príjmov zo závislej činnosti, z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo súčtom čiastkových základov dane z týchto príjmov, je možné aj za rok 2014 znížiť o ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | MUP profi | MUP profi plus
Súvisiace
NAJNOVŠIE PRÁVNE PREDPISY
  • 335/2014 Z.z. o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní (vyšlo dňa: 3.12.2014 v čiastke č. 103)
  • 338/2014 Z.z. ustanovuje vzor ponukového listu (vyšlo dňa: 3.12.2014 v čiastke č. 103)
  • 347/2014 Z.z. ustanovuje vzor priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje (vyšlo dňa: 13.12.2014 v čiastke č. 106)
  • 348/2014 Z.z. novela výn. č. 410/2008 Z. z. (vyšlo dňa: 13.12.2014 v čiastke č. 106)
  • 349/2014 Z.z. novela op. č. 121/2008 Z. z. (vyšlo dňa: 13.12.2014 v čiastke č. 106)

Anotácia právnych predpisov

PARTNERI
www.humanet.sk
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Najdôležitejšie legislatívne zmeny pre rok 2015

19.01.2015, Bratislava
Lektori: kolektív autorov
Na konferencii si budete môcť vypočuť dôležité informácie o schválených a  pripravovaných zmenách legislatívy z oblasti dane z pridanej hodnoty, dane z príjmov, daňového poriadku, účtovníctva, ale i o zmenách v sociálnom  zdravotnom poistení... Prihláška tu!

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň zo závislej činnosti za rok 2014 + aktuálny stav mzdovej agendy v roku 2015

23.1.2015, Bratislava
Lektorka: Júlia Pšenková
Seminár určený pre mzdové účtovníčky ponúka začiatkom roka komplexný pohľad na zmeny v ročnom zúčtovaní preddavkov na daň zo závislej činnosti za rok 2014 a zároveň poskytne informácie o najdôležitejších zmenách v mzdovej agende pre rok 2015... Prihláška tu!

Aktuálny stav mzdovej legislatívy k 1.1.2015

12.1.2015, Bratislava
Lektorka: Júlia Pšenková
Príďte si ujasniť zmeny, ktoré nastali v oblasti mzdovej legislatívy (s ohľadom na aktuálny stav)... Prihláška tu!

Zákonník práce – aplikačný seminár

20.01.2015, Bratislava
Lektori: JUDr. Terézia Maděřičová, JUDr. Alena Huťanová
Prinášame vám aktualizovaný a pre prax mimoriadne užitočný seminár, počas ktorého máte možnosť získať všetky potrebné informácie v súvislosti so zmenami v Zákonníku práce... Prihláška tu!

Nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas

13.2.2015, Bratislava
Lektorky: JUDr. Terézia Maděřičová a JUDr. Alena Huťanová
Objasnite si na poldňovom seminári problematiku rovnomerného aj nerovnomerného rozvrhnutia pracovného času a naučte sa spoľahlivo vytvárať rozvrh pracovných zmien (kalendár pracovného času)... Prihláška tu!

Medzinárodné zamestnávanie, vysielanie a prenájom zamestnancov

19.2.2015, Bratislava
Lektorky: Júlia Pšenková a JUDr. Alena Huťanová

Aj Vaša firma zamestnáva alebo plánuje v budúcnosti prijať pracovníka zo zahraničia? Získajte všetky dostupné informácie, ktoré potrebujete k správnemu procesu prijímania či vysielania... Prihláška tu!