Kalkulačka výpočtú exekučných zrážok zo mzdy
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
Najnovšie

Komentár k ZP § 85 Pracovný časGarancia

26.5.2016, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. TRETIA ČASŤ PRACOVNÝ ČAS A DOBA ODPOČINKU § 85 Pracovný čas (1) Pracovný čas je časový úsek, v ktorom je zamestnanec k dispozícii zamestnávateľovi, vykonáva prácu a plní povinnosti v súlade s pracovnou zmluvou.   K § 85: [Pracovný ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus
Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Obchodnoprávny vzťah - "nezávislá" činnosťGarancia

25.5.2016, JUDr. Mária Rybárová, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD.; JUDr. Juraj Mezei PhD. Fyzická osoba  konateľ - štatutárny orgán spoločnost i s ručením obmedzeným  sám rozhoduje, riadi a dáva pokyny. Pri výkone jeho činnosti chýba prvok subordinácie. Preto táto činnosť nemôže byť upravovaná ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus
Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013

Životné minimum zostane nezmenené

24.5.2016, Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Aktuálny koeficient životných nákladov nízkopríjmových domácností, ktorý je rozhodujúci pre úpravu súm životného minima, má hodnotu 0,994. To znamená, že ani tento rok sumy životného minima neklesnú. Aktuálny koeficient životných nákladov nízkopríjmových ...
celý článok

Sociálny fond pre dohodárov v roku 2016Garancia

23.5.2016, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Mám zamestnanca, s ktorým mám uzatvorenú Dohodu o pracovnej činnosti. Chystáme menšie posedenie pre našich zamestnancov, ktoré bude hradené zo sociálneho fondu (dodávateľská faktúra). Môžem aj pre dohodárov uplatniť nepeňažné plnenie SF? V zmysle ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Vzor vyhlásenia o ručeníGarancia

23.5.2016, Doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD.; JUDr. et Mgr. Jozef Toman PhD. VYHLÁSENIE RUČITEĽA Podpísaný ...................., rodné číslo: ........................, bytom ....................... vyhlasujem, že pohľadávku dlžníka - zamestnanca ........................ ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus
Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Poskytnutie prepravy do zamestnania

23.5.2016, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Zamestnávateľ môže v rámci sociálneho programu poskytovať svojim zamestnancom okrem ubytovania, občerstvenia, rôznych pôžičiek a príspevkov (napr. pri životnom jubileu či pri narodení dieťaťa, na zabezpečenie rekreácie, plnenie ...
celý článok

Vyššia výmera dovolenky v kolektívnej zmluve v roku 2016Garancia

21.5.2016, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Môže byť v kolektívnej zmluve školy na návrh predsedu ZO OZ dohodnutá dovolenka vo väčšom rozsahu, 7 týždňov pre nepedagogických zamestnancov a 10 týždňov pre pedagogických zamestnancov, ako je určené v zákonníku prace pre dovolenku niektorých skupín ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Dlhodobé uvoľnenie zamestnanca na výkon verejnej funkcie a nenastúpenie do práce v roku 2016Garancia

20.5.2016, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Chcela by som sa opýtať, ak evidujeme nášho zamestnanca ako dlhodobo uvoľneného na výkon verejnej funkcie, pričom od istého času už nepôsobí ako poslanec NR SR a bol aj listom vyzvaný, aby nás bezodkladne informoval, pokiaľ skončí jeho výkon verejnej funkcie ( ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Pracovnoprávny vzťah - závislá prácaGarancia

20.5.2016, JUDr. Mária Rybárová, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD.; JUDr. Juraj Mezei PhD. Definovanie pojmu závislá práca, tak ako vyplýva z ustanovenia § 1 ods. 2 a 3 ZP, ako aj všeobecne upravený pojem zamestnanca, je podľa súčasného právneho stavu základnou pomôckou pri identifikácii pracovného ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus
Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013

Absolventi škôl nemajú automaticky nárok na dávku v nezamestnanosti

20.5.2016, Zdroj: Sociálna poisťovňa
Sociálna poisťovňa upozorňuje študentov a budúcich absolventov škôl, že po ukončení školy a zamestnania popri štúdiu im automaticky nevzniká nárok na dávku v nezamestnanosti. Podmienkou vzniku nároku na túto dávku je trvanie poistenia v nezamestnanosti najmenej ...
celý článok
Najčítanejšie

Aké chyby robia pri pohovore personalistiGarancia

15.2.2016, Mgr. Dominika Vargová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Aj personalisti sú len ľudia a tiež robia chyby, ktoré naopak môžu zanechať na kandidátoch nie práve najlepší pocit. A v čom podľa kandidátov robíme najčastejšie chyby? „ Raz ma z agentúry poslali na 2. kolo výberového konania na pomerne zaujímavú pozíciu. ...
celý článok

Majú zamestnanci nárok na príplatok za prácu v sobotu alebo nedeľu?Garancia

30.9.2013, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Súkromná firma má zamestnancov strážnej služby, ktorí pracujú aj v noci a ktorým vychádza pracovná zmena na soboty, nedele a sviatky. Čo je ich fondom pracovného času? Majú v uvedené dni nárok na príplatok za sobotu, nedeľu a sviatok? ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Nárokové náhrady pri tuzemskej pracovnej cesteGarancia

1.1.2016, Ing. Ľuboslava Minková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Nárokové cestovné náhrady  je zamestnávateľ povinný poskytnúť zamestnancovi po splnení podmienok ustanovených v ZCN. Podľa § 5 ods. 5 písm. a ) ZDP nárokové cestovné náhrady  nie sú predmetom dane z príjmov zo závislej činnosti , ak sa ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus
Dostupné v časových verziách: 2016 | 2015 | 2014

Lekárske preventívne prehliadky pred nástupom do zamestnania v roku 2014Garancia

5.11.2014, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
V súvislosti s novelou zákona 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoja verejného zdravia s platnosťou od 1.8.2014 a v nadväznosti na §6 zákona 124/2006 Z.z. o BOZP sa chceme opýtať na postup pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti zamestnancov na prácu, t. j. či ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Povinnosti zamestnávateľa pri zamestnávaní občanov so zdravotným postihnutímGarancia

11.3.2016, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zamestnávateľ je povinný podľa § 158 Zákonníka práce zamestnávať zamestnanca so zdravotným postihnutím na vhodných pracovných miestach a umožňovať mu výcvikom alebo štúdiom získanie potrebnej kvalifikácie, ako aj starať sa o jej zvyšovanie. Zamestnávateľ je ...
celý článok
Najnovšie Právne predpisy
  • 98/2016 Z.z. novela vyhl. č. 448/2007 Z. z. (vyšlo dňa: 26.2.2016 v čiastke č. 18)
  • 99/2016 Z.z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci (vyšlo dňa: 26.2.2016 v čiastke č. 18)
  • 110/2016 Z.z. o odbornej príprave na nadobudnutie odbornej spôsobilosti v športe (vyšlo dňa: 26.2.2016 v čiastke č. 18)
  • 113/2016 Z.z. ustanovuje vzor kontrolného výkazu k dani z pridanej hodnoty (vyšlo dňa: 2.3.2016 v čiastke č. 19)
  • 121/2016 Z.z. o uložení kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa (vyšlo dňa: 10.3.2016 v čiastke č. 23)
  • 125/2016 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s prijatím Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vyšlo dňa: 23.3.2016 v čiastke č. 27)
  • 141/2016 Z.z. novela vyhl. č. 74/2014 Z. z. (vyšlo dňa: 31.3.2016 v čiastke č. 30)
  • 143/2016 Z.z. novela výn. č. 228/1998 Z.z. (vyšlo dňa: 7.4.2016 v čiastke č. 32)
  • 144/2016 Z.z. o uložení kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa (vyšlo dňa: 7.4.2016 v čiastke č. 32)
  • 167/2016 Z.z. novela zák. č. 580/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 29.4.2016 v čiastke č. 38)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
13.6.2016, Bratislava
Lektor: JUDr. Martina Jenčová, Júlia Pšenková, JUDr. Alena Huťanová
Neviete si poradiť s exekúciami, či zrážkami zo miezd zamestnancov? Konferencia Vám poskytuje jedinečnú možnosť nahliadnuť na túto problematiku z pohľadu právnika, mzdára a personalistu. Bohaté teoretické, ale najmä praktické skúsenosti lektorského kolektívu umožnili, aby sme obsah koncipovali veľmi prakticky. Prihláška tu!
22.6.2016 - 24.6.2016, Vysoké Tatry
Lektor: Júlia Pšenková, JUDr. Alena Huťanová
Trojdňové školenie určené špeciálne pre mzdárov a personalistov. Namiešali sme pre Vás koktejl najžiadanejších tém... Prihláška tu!
24.6.2016, Žilina
Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová
Školenie je určené pre agentúry, ktoré dočasne prideľujú zamestnancov i pre spoločnosti, ktoré ich dočasne užívajú. Prihláška tu!
17.8.2016, Bratislava
Lektor: Júlia Pšenková
Vyriešte problematiku cestovných náhrad na našom poldňovom školení. Dozviete sa aké nároky vznikajú pri tuzemskej i zahraničnej pracovnej ceste zamestnancom i štatutárom... Prihláška tu!
31.5.2016, Bratislava
Lektor: JUDr. Terézia Maděřičová, JUDr. Alena Huťanová
Seminár, ktorý zaberie jedno doobedie Vám objasní problematiku nerovnomerného rozvrhnutia pracovného času, s ktorým majú účtovníci často problém... Prihláška tu!
18.7.2016, Banská Bystrica
Lektor: JUDr. Alena Huťanová
Osvojte si všetky náležitosti a sociálne aspekty s touto témou súvisiace... Prihláška tu!
18.8.2016, Bratislava
Lektor: Júlia Pšenková
Stretávate sa s problematikou súbehu viacerých funkcií štatutárneho orgánu a chcete mať istotu, že všetko máte zastrešené v súlade s aktuálnou legislatívou? Prihláška tu!
21.6.2016, Bratislava
Lektor: JUDr. Miroslava Burčíková
Počas školenia Vám poskytneme všetky potrebné informácie súvisiace s novým zákonom o ochrane osobných údajov v kontexte jeho poslednej novely vrátane informácii o jeho vykonávacích predpisoch. Prihláška tu!
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Do not fill this: