NAJNOVŠIE

Zamestnanecké benefity v roku 2015Garancia

2.3.2015, Ing. Juraj Válek PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Zamestnanecký benefit má charakter zvýhodnenia, odmeny alebo iného plnenia, ktoré zvyšuje motiváciu, kvalitu i kvantitu samotného výkonu zamestnancov. Kompenzuje sa nimi vysoké pracovné tempo a nasadenie. Keď firma poskytuje popri finančných aj nefinančné ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | MUP profi | MUP profi plus
Súvisiace

Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch zo závislej činnosti, o preddavkoch na daň FO a daňovom bonuse za rok 2014ZámokGarancia

1.3.2015, Ing. Marcela Rabatinová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, je povinný za obdobie, za ktoré zamestnancovi vyplácal zdaniteľný príjem, vystaviť potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti z údajov uvedených na mzdovom liste, ktoré sú rozhodujúce na ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: MUP profi | MUP profi plus
Dostupné v časových verziách: 2016 | 2015Súvisiace

Skončenie pracovného pomeru dohodnutého na určitú dobuZámokGarancia

25.2.2015, JUDr. Mária Rybárová, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. JUDr. Juraj Mezei PhD. Pri dohodnutí pracovného pomeru na určitú dobu účastníci pracovnoprávnych vzťahov už pri uzatváraní pracovnej zmluvy prejavujú svoj súhlas s tým, aby pracovný pomer trval len po určitú, zmluvne vymedzenú dobu a ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: MUP profi | MUP profi plus
Dostupné v časových verziách: 2015 | 2014Súvisiace

Daňové priznanieZámokGarancia

28.1.2015, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer
Otázka 1: Zamestnanec má okrem príjmu zo závislej činnosti za rok 2014 aj príjem na základe \" Zmluvy o zbere a poskytovaní údajov \" uzatvorenú podľa ustanovenia § 269 odst. 2 Obchodného zákonníka. Otázka 1: Zamestnanec má okrem príjmu zo závislej činnosti za ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: MUP profi | MUP profi plus
Súvisiace

Staré pravdy v novej dobeZámokGarancia

17.1.2015, PhDr. Eliška Záležáková, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Všeobecne možno však konštatovať, že manažéri sa správajú veľmi účelovo, hľadajú jednoznačné, „samospasiteľné“ a „pohodlné“ cesty riešenia problémov, čím im uniká podstata veci - kauzalita jednotlivých javov. Nemožno však očakávať samospasiteľnosť žiadnej z  ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: MUP profi | MUP profi plus
Súvisiace
NAJČÍTANEJŠIE

Zmeny v odvodoch od 1. 1. 2015Garancia

27.1.2015, Júlia Pšenková, Zdroj: Verlag Dashöfer
V článku prinášame prehľad odvodov platných pre rok 2015. Jednotlivé kategórie sme rozdelili na maximálny vymeriavací základ a odvody, ktoré plynú pre zamestnanca ako aj zamestnávateľa. Následne si rozoberieme odvody, ktoré platia pre pracovný pomer a ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | MUP profi | MUP profi plus
Dostupné v časových verziách: 2016 | 2015Súvisiace

Uplatnenie ostatných nezdaniteľných častí základu dane pre roky 2014 aj 2015

8.12.2014, Ing. Juraj Válek PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Medzi nezdaniteľné časti základu dane zaraďujeme okrem nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, aj nezdaniteľnú časť základu dane na manželku, resp. manžela, príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie a na doplnkové dôchodkové sporenie v zahraničí ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | MUP profi | MUP profi plus
Súvisiace

Zmeny v platení preddavkov daňovníka od 1.1.2015Garancia

29.11.2014, Ing. Miroslava Brnová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Preddavok na daň z príjmov je povinná platba na daň, ktorá sa platí počas zdaňovacieho obdobia, ak skutočná výška dane za toto zdaňovacie obdobie nie je ešte známa. Platenie preddavkov je upravené v § 34 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | MUP profi | MUP profi plus
Dostupné v časových verziách: 2015 | 2014Súvisiace

Novinky v mzdovom účtovníctve v roku 2015

22.12.2014, Júlia Pšenková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Začiatkom roka sa menia niektoré „číselné„ hodnoty v mzdovom účtovníctve. Jedná sa konkrétne o : 1. Zvýšenie minimálnej mzdy - nariadením vlády číslo 297/2014 sa ustanovuje výška minimálne mzdy na 380,00 eur za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | MUP profi | MUP profi plus
Súvisiace

Aké budú dopady zvýšenia minimálnej mzdy od 1. januára 2015?Garancia

2.11.2014, PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarova, Zdroj: Verlag Dashöfer
Vláda Slovenskej republiky musí každoročne, v súlade so zákonom č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde, rozhodnúť do 20. októbra v roku o sume minimálnej mzdy na nasledujúci kalendárny rok. Kritériá na úpravu súm minimálnej mzdy a minimálnych mzdových nárokov ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | MUP profi | MUP profi plus
Dostupné v časových verziách: 2016 | 2015 | 2014Súvisiace
NAJNOVŠIE PRÁVNE PREDPISY
  • 2/2015 Z.z. o uložení kolektívnych zmluv vyššieho stupňa a dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa (vyšlo dňa: 13.1.2015 v čiastke č. 1)

Anotácia právnych predpisov

PARTNERI
www.humanet.sk
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Transferové oceňovanie - zmeny od 1.1.2015

10.3.2015, Bratislava
Kolektív lektorov
Podľa poslednej novely zákona o dani z príjmov, ktorá je účinná od 1.1.2015 sa pravidlá transferového oceňovania uplatňujú už aj na tuzemské závislé osoby, rovnako aj povinnosť vypracovávať dokumentáciu transferového  oceňovania... Prihláška tu!

Nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas

12.3.2015, Bratislava
Lektorky: JUDr. Terézia Maděřičová, JUDr. Alena Huťanová
Objasnite si na poldňovom seminári problematiku rovnomerného aj nerovnomerného rozvrhnutia pracovného času a naučte sa spoľahlivo vytvárať rozvrh pracovných zmien (kalendár pracovného času). Pre lepšie a jednoduchšie pochopenie bude táto tematika vysvetlená na praktických príkladoch! Prihláška tu!

Odvodové a daňové riešenie povinnosti štatutárneho orgánu a jeho súbehu so zamestnaneckým pomerom

16.3.2015, Košice
Lektorka: Júlia Pšenková
Ak sa stretávate s problematikou súbehu viacerých funkcií štatutárneho orgánu a chcete mať istotu, že všetky zmluvy, odvody a dane máte vyriešené v súlade s aktuálnou legislatívou, seminár je určený práve Vám... Prihláška tu!

Kolektívne vyjednávanie a kolektívne zmluvy – aktuálne zmeny pre rok 2015

19.3.2015, Žilina
Lektorka: JUDr. Zdeňka Dvoranová
Pripravili sme pre Vás školenie na tému kolektívneho vyjednávania, kolektívnych sporov, kolektívnych zmlúv, ich obsahu, schválených zmien v Zákonníku práce, ktoré ho ovplyvnia... Prihláška tu!

Registrácie v sociálnej poisťovni a v zdravotnej poisťovni - prehľad povinností mzdovej účtovníčky

24.3.2015, Bratislava
Lektorka: Júlia Pšenková
Registračných povinností je veľa a stále pribúdajú nové skutočnosti, ktoré je treba správne spracovať. Registrácia ovplyvňuje aj priechodnosť mesačných výkazov poistných odvodov. Sú rozdiely medzi registráciami v sociálnej a zdravotných poisťovniach. Cieľom seminára je teoreticky a prakticky prejsť a vysvetliť jednotlivé registračné povinnosti a ich vplyv na výkazy poistného... Prihláška tu!