Kalkulačka výpočtú exekučných zrážok zo mzdy

 

Editovatelne tlaciva
Editovatelne tlaciva
PDF na stiahnutie

 

 

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

Najnovšie

Pohyblivá pracovná doba a nárok na platené prekážky v práciGarancia

24.8.2016, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Chcem sa spýtať na zamestnancov, ktorí majú pohyblivú pracovnú dobu, či majú nárok na platené prekážky v práci /návšteva u lekára, úmrtie rodinného príslušníka a pod./ len na 5 hodín alebo na celý deň? § 143 Zákonníka práce zakotvuje špeciálnu ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Vyplatenie podielu na zisku spoločníkovi, ktorý má majetkovú účasť na základnom imaní spoločnostiGarancia

24.8.2016, Ing. Anna Križanová, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Anna Križanová; Ing. Viera Mezeiová Zdanenie Podľa § 3 ods. 2 písm. c) predmetom dane v súčasnosti nie je, o.i. podiel na zisku (dividenda) vyplácaný zo zisku obchodnej spoločnosti alebo družstva, určeného na rozdelenie osobám, ktoré sa podieľajú na ich ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus
Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013

Novela o organizácii práce v doprave prevezme pravidlá EÚ

24.8.2016, Zdroj: SITA
Harmonizovať európske právo s národným právom v oblasti organizácie pracovného času zamestnancov vo vnútrozemskej vodnej doprave je cieľom návrhu novely zákona o organizácii pracovného času v doprave. Vláda v stredu novelu schválila s pripomienkou spolu s ...
celý článok

Čerpanie pol dňa dovolenky. Aké sú náležitosti.

23.8.2016, PadDr. Mgr. Daniela Pivovarova, Zdroj: Verlag Dashöfer
Tretia základná zásada Zákonníka práce, v článku 3, ukladá zamestnancom právo na odpočinok a na zotavenie sa po práci. Preto v §§ 100 a nasledujúcich Zákonníka práce je toto právo spresnené, a zamestnanec si teda môže uplatniť ...
celý článok

Komentár k ZP § 96a Pracovná pohotovosť pri pružnom pracovnom časeGarancia

22.8.2016, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. § 96a Pracovná pohotovosť pri pružnom pracovnom čase Pri uplatňovaní pružného pracovného času sa pracovná pohotovosť na pracovisku podľa § 96 ods. 2 považuje za základný pracovný čas.   K § 96a: [Pracovná pohotovosť pri pružnom ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus
Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013

Krátenie dovolenky za obdobie dočasnej pracovnej neschopnosti pre chorobu alebo úraz

22.8.2016, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Podľa § 109 Zákonníka práce zamestnancovi, ktorý splnil podmienku odpracovania aspoň 60 dní v kalendárnom roku, za ktorý sa dovolenka poskytuje, môže zamestnávateľ (ale nemusí), krátiť dovolenku za prvých 100 zameškaných pracovných dní o ...
celý článok

Účasť na pohrebe a náhrada mzdyGarancia

19.8.2016, JUDr. Simona Laktišová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Má nárok zamestnanec, ktorý sa zúčastnil pohrebu maminej sestry manžela, nárok na náhradu mzdy v deň pohrebu? Konkrétne životné situácie, na základe ktorých je zamestnávateľ povinný poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno s náhradou mzdy sú vymedzené v  ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Zodpovednosť za nelegálnu prácu od júna 2016 s dôrazom na gastroprevádzky

19.8.2016, PadDr. Mgr. Daniela Pivovarova, Zdroj: Verlag Dashöfer
Novelizovaný zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní bol s účinnosťou od 18. júna 2016 doplnený o ustanovenia, ktoré zakladajú právnu zodpovednosť podnikateľov za konanie poskytovateľov služby, ktorú si ...
celý článok

Konateľ a spoločník - praktické riešenia osobitosti ich postaveniaGarancia

18.8.2016, Ing. Anna Križanová, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Anna Križanová; Ing. Viera Mezeiová Úvod V tejto časti našej publikácie sa pokúsime na praktických príkladoch aplikovať teoretické poznatky, ktoré sme popisovali v predchádzajúcich kapitolách. Ing. Juhás je spoločníkom v obchodnej spoločnosti (sro). Za ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus
Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013

Úprava valorizácie prinesie vyššie dôchodky

18.8.2016, Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Penzie by sa od nového roka mali zvýšiť o 2 % z priemernej mesačnej sumy daného dôchodku. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR upravuje valorizačný mechanizmus pre rok 2017. Ak by k zmene nedošlo, starobní dôchodcovia by si prilepšili najviac o ...
celý článok
Najčítanejšie

Životné minimum od 1. 7. 2016 a jeho vplyv na vybrané daňové veličinyGarancia

29.6.2016, Ing. Marcela Rabatinová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Životné minimum ovplyvňuje nielen výšku rôznych príspevkov, sociálnych dávok a dôchodkov, ale na jeho vývoj sú priamo naviazané viaceré daňové ukazovatele, ktoré ovplyvňujú zdaňovanie príjmu každej FO. Životné minimum (ďalej iba „ŽM“) sa upravuje každoročne k  ...
celý článok

Uplatňovanie nároku na náhradu príjmu pri DPNGarancia

22.1.2014, Ing. Iveta Matlovičová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zamestnanec, ktorý si uplatňuje nárok na náhradu príjmu, príp. na nemocenské, je povinný predložiť zamestnávateľovi tlačivo Sociálnej poisťovne Potvrdenie o DPN, ktoré je potvrdené lekárom zdravotníckeho zariadenia. Tip Ak ošetrujúci lekár uzná ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti poskytnutých jednotlivým zamestnancom v roku 2016Garancia

10.6.2016, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zákonom č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v zn. n. p. (ZDP) sú ustanovené povinnosti nielen daňovníkom, ale aj platiteľom dane. Platiteľom dane je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je povinná zraziť alebo vybrať daň alebo preddavok na daň od daňovníka ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Formulár pre prípravu zamestnancov na hodnotenie pracovného výkonuArchív

17.7.2012, Verlag Dashöfer, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zodpovednosť   Uveďte úlohy, ktoré považujete za vaše hlavné (kľúčové) a za ktoré ste bol/a v uplynulom období zodpovedný/á. Ciele   Uveďte vaše ciele (hlavé orientácie ), ktoré sa pokúšate dosiahnuť pri práci na vašich kľúčových úlohách. ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Nárokové náhrady pri tuzemskej pracovnej cesteGarancia

1.1.2016, Ing. Ľuboslava Minková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Nárokové cestovné náhrady  je zamestnávateľ povinný poskytnúť zamestnancovi po splnení podmienok ustanovených v ZCN. Podľa § 5 ods. 5 písm. a ) ZDP nárokové cestovné náhrady  nie sú predmetom dane z príjmov zo závislej činnosti , ak sa ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus
Dostupné v časových verziách: 2016 | 2015 | 2014 | 2013
Najnovšie Právne predpisy
  • 194/2016 Z.z. vo veci nesúladu § 141a Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov s čl. 1 ods. 1 a čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (vyšlo dňa: 14.6.2016 v čiastke č. 53)
  • 199/2016 Z.z. o uložení dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa (vyšlo dňa: 21.6.2016 v čiastke č. 55)
  • 206/2016 Z.z. novela vyhl. č. 543/2005 Z. z. (vyšlo dňa: 30.6.2016 v čiastke č. 58)
  • 207/2016 Z.z. ustanovuje podrobnosti výkonu rozhodnutia vo veciach maloletých (vyšlo dňa: 30.6.2016 v čiastke č. 58)
  • 210/2016 Z.z. novela vyhl. č. 259/2008 Z. z. (vyšlo dňa: 12.7.2016 v čiastke č. 60)
  • 217/2016 Z.z. novela zák. č. 553/2003 Z. z. (vyšlo dňa: 18.7.2016 v čiastke č. 64)
  • 222/2016 Z.z. o uložení dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa (vyšlo dňa: 26.7.2016 v čiastke č. 67)
  • 228/2016 Z.z. o ročných správach a polročných správach predkladaných doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou (vyšlo dňa: 5.8.2016 v čiastke č. 69)
  • 229/2016 Z.z. o ročných správach a polročných správach predkladaných dôchodkovou správcovskou spoločnosťou (vyšlo dňa: 5.8.2016 v čiastke č. 69)
  • 241/2016 Z.z. ustanovuje sumu maximálneho ročného školného na akademický rok 2017/2018 pre študijné programy v externej forme štúdia uskutočňované na verejných vysokých školách a štátnych vysokých školách (vyšlo dňa: 23.8.2016 v čiastke č. 73)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
,
Lektor:
Neviete si poradiť s exekúciami, či zrážkami zo miezd zamestnancov? Konferencia Vám poskytuje jedinečnú možnosť nahliadnuť na túto problematiku z pohľadu právnika, mzdára a personalistu. Bohaté teoretické, ale najmä praktické skúsenosti lektorského kolektívu umožnili, aby sme obsah koncipovali veľmi prakticky. Prihláška tu!
21.9.2016 - 23.9.2016, Vysoké Tatry
Lektor: Júlia Pšenková, JUDr. Alena Huťanová
Trojdňové školenie určené špeciálne pre mzdárov a personalistov. Namiešali sme pre Vás koktejl najžiadanejších tém... Prihláška tu!
23.9.2016, Bratislava
Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová
Školenie je určené pre agentúry, ktoré dočasne prideľujú zamestnancov i pre spoločnosti, ktoré ich dočasne užívajú. Prihláška tu!
29.11.2016, Bratislava
Lektor: Júlia Pšenková
Vyriešte problematiku cestovných náhrad na našom poldňovom školení. Dozviete sa aké nároky vznikajú pri tuzemskej i zahraničnej pracovnej ceste zamestnancom i štatutárom... Prihláška tu!
12.9.2016, Bratislava
Lektor: JUDr. Terézia Maděřičová, JUDr. Alena Huťanová
Seminár, ktorý zaberie jedno doobedie Vám objasní problematiku nerovnomerného rozvrhnutia pracovného času, s ktorým majú účtovníci často problém... Prihláška tu!
19.10.2016, Žilina
Lektor: JUDr. Alena Huťanová
Osvojte si všetky náležitosti a sociálne aspekty s touto témou súvisiace... Prihláška tu!
14.11.2016, Žilina
Lektor: Júlia Pšenková
Stretávate sa s problematikou súbehu viacerých funkcií štatutárneho orgánu a chcete mať istotu, že všetko máte zastrešené v súlade s aktuálnou legislatívou? Prihláška tu!
18.10.2016, Žilina
Lektor: JUDr. Miroslava Burčíková
Počas školenia Vám poskytneme všetky potrebné informácie súvisiace s novým zákonom o ochrane osobných údajov v kontexte jeho poslednej novely vrátane informácii o jeho vykonávacích predpisoch. Prihláška tu!
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Do not fill this: