Kalkulačka výpočtú exekučných zrážok zo mzdy

 

PDF na stiahnutie

Ak sa stanete našim zákazníkom, získate od nás 4x ročne tlačený zákaznícky spravodaj

 

 

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

Editovatelne tlaciva
Editovatelne tlaciva
Najnovšie

Prerušuje návšteva lekára dovolenku ?

17.1.2017, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Podľa § 112 ZP zamestnávateľ nesmie určiť čerpanie dovolenky na obdobie, keď je zamestnanec uznaný za dočasne práceneschopného pre chorobu alebo úraz, a na obdobie, počas ktorého je zamestnanec na materskej dovolenke a rodičovskej ...
celý článok

Zdanenie podielov na zisku, vyplatených zamestnancom

16.1.2017, Ing.Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Poslednou novelou zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v zn.n.p. (ZDP) č. 341/2016 Z.z. sa zmenil daňový pohľad na podiely na zisku (dividendy). Z hľadiska zdanenia je dôležité si uvedomiť, aký vzťah majú fyzické osoby k daňovému subjektu, ...
celý článok

Doručovanie exekučných príkazov do elektronických schránok

13.1.2017, JUDr Martina Jenčová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Povinnosť aktivovať si elektronickú dátovú schránku sa od leta 2017 bude vzťahovať aj na právnické osoby. Tými sú najčastejšie obchodné spoločnosti - zamestnávatelia, platitelia miezd. Momentálne už majú všetky právnické osoby takéto ...
celý článok

Predbežná informácia o návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti

12.1.2017, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer
V medzirezortnom pripomienkovom konaní sa nachádza predbežná informácia o návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene ...
celý článok

Čo sa zmenilo v zdravotnom poistení pre oblasť pracovnoprávnych vzťahov v roku 2017

11.1.2017, Marta Weberová NOVA Intereal, s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer
Národná rada schválila s účinnosťou od 1.1.2017 novelu zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o zdravotnom poistení“). Národná rada schválila s účinnosťou od ...
celý článok

Pracovnoprávne vzťahy a zmeny v sociálnom poistení v roku 2017

10.1.2017, Marta Weberová NOVA Intereal, s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer
Národná rada SR schválila s účinnosťou od 1.1.2017 novelu zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, ktorou sa okrem iného zvyšuje aj maximálny vymeriavací základ pre zamestnancov a ...
celý článok

Stravovanie zamestnancov v roku 2017

9.1.2017, Marta Weberová NOVA Intereal, s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer
Po viac ako 2 rokoch sa mení výška stravného.V súlade s § 5 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách patrí zamestnancovi stravné za každý deň pracovnej cesty. Opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny ...
celý článok

Minimálna mzda v roku 2017

9.1.2017, Marta Weberová NOVA Intereal, s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer
Nároky zamestnancov na minimálnu výšku mzdy sú garantované všeobecne záväznými predpismi upravujúcimi výšku minimálnej mzdy a podmienky vzniku nároku na doplatok do minimálnej mzdy. Nároky zamestnancov na minimálnu výšku ...
celý článok

Minimálna mzda v Rakúsku

6.1.2017, Doc. Ing. Miloš Poliak, Zdroj: Verlag Dashöfer
Od 1. 1. 2017 začalo Rakúsko dôsledne kontrolovať dodržiavanie smernice o vysielaní pracovníkov a vyplácanej mzde vodičom. Dopravcovia pred uskutočnením prepravy sú povinní podávať elektronické hlásenie v prípade kabotážnej prepravy, ale ...
celý článok

Minimálna mzda v cestnej doprave v Taliansku

5.1.2017, Doc. Ing. Miloš Poliak, Zdroj: Verlag Dashöfer
V Taliansku vstúpil dňa 27. 12. 2016 do platnosti zákon o vysielaní pracovníkov, ktorý je uplatňovaný tak na medzinárodnú ako aj na autobusovú dopravu. V októbri Ministerstvo práce Talianska informovalo, že zákon bude vychádzať z ...
celý článok
Najčítanejšie

Preddavky na daň z príjmov fyzických osôb na rok 2012 (§ 34 ZDP)Archív

5.4.2012, Ing. Marcela Rabatinová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Pojem preddavok na daň je od 1. 1. 2012 všeobecne definovaný v § 2 písm. u) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“), podľa ktorého preddavkom na daň je povinná platba na daň, ktorá sa platí v priebehu ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Nárokové náhrady pri tuzemskej pracovnej cesteGarancia

1.1.2016, Ing. Ľuboslava Minková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Nárokové cestovné náhrady  je zamestnávateľ povinný poskytnúť zamestnancovi po splnení podmienok ustanovených v ZCN. Podľa § 5 ods. 5 písm. a ) ZDP nárokové cestovné náhrady  nie sú predmetom dane z príjmov zo závislej činnosti , ak sa ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus
Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Podiely na ziskuArchív

1.6.2012, Ing. Jolana Strýčková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Nasledujúci príspevok obsahuje odpovede na viaceré vaše otázky súvisiace s nejasnosťami, ktoré sa týkajú platenia odvodov z podielov na zisku (ďalej aj „dividenda“) a ich zdaňovania, ktoré vyplácajú fyzickým osobám obchodné spoločnosti - spoločnosti s ručením ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Povinnosti zamestnávateľa pri skončení pracovného pomeru v roku 2016Archív

1.5.2016, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pri skončení pracovného pomeru je zamestnávateľ povinný: vydať zamestnancovi potvrdenie o zamestnaní a pracovný posudok podľa Zákonníka práce. Nie je potrebné, aby zamestnanec žiadal o vydanie potvrdenia o zamestnaní, zamestnávateľ by mal vydať potvrdenie ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za rok 2011 podľa vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 130/2012 Z. z.Archív

4.5.2012, Ing. Jolana Strýčková, Zdroj: Verlag Dashöfer
V čísle 5/2012 tohto časopisu sme rozoberali termíny a povinnosti ustanovené pre platiteľov poistného podľa § 19 zákona č. 580/2004 Z. z . o zdravotnom poistení (ďalej len „ZZP“). V tomto čísle Vám poskytneme základné informácie o ročnom zúčtovaní zdravotného ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus
Najnovšie Právne predpisy
  • 2/2017 Z.z. novela zák. č. 233/1995 Z. z. (vyšlo dňa: 1.1.2017 v čiastke č. 1)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
20.2.2017 - 22.2.2017, Bratislava
Lektor: Júlia Pšenková, JUDr. Alena Huťanová
Trojdňové školenie určené špeciálne pre mzdárov a personalistov. Namiešali sme pre Vás koktejl najžiadanejších tém... Prihláška tu!
24.2.2017, Bratislava
Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová
Školenie je určené pre agentúry, ktoré dočasne prideľujú zamestnancov i pre spoločnosti, ktoré ich dočasne užívajú. Prihláška tu!
10.2.2017, Bratislava
Lektor: Júlia Pšenková
Vyriešte problematiku cestovných náhrad na našom poldňovom školení. Dozviete sa aké nároky vznikajú pri tuzemskej i zahraničnej pracovnej ceste zamestnancom i štatutárom... Prihláška tu!
31.1.2017, Bratislava
Lektor: JUDr. Terézia Maděřičová, JUDr. Alena Huťanová
Seminár, ktorý zaberie jedno doobedie Vám objasní problematiku nerovnomerného rozvrhnutia pracovného času, s ktorým majú účtovníci často problém... Prihláška tu!
25.1.2017, Bratislava
Lektor: JUDr. Alena Huťanová
Osvojte si všetky náležitosti a sociálne aspekty s touto témou súvisiace... Prihláška tu!
28.3.2017, Bratislava
Lektor: Júlia Pšenková
Stretávate sa s problematikou súbehu viacerých funkcií štatutárneho orgánu a chcete mať istotu, že všetko máte zastrešené v súlade s aktuálnou legislatívou? Prihláška tu!
20.1.2017, Bratislava
Lektor: JUDr. Miroslava Burčíková
Počas školenia Vám poskytneme všetky potrebné informácie súvisiace s novým zákonom o ochrane osobných údajov v kontexte jeho poslednej novely vrátane informácii o jeho vykonávacích predpisoch. Prihláška tu!
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Do not fill this: