NAJNOVŠIE

Ako postupovať vo veci nevyplatenia nárokov z pracovného pomeruGarancia

2.9.2015, Zdroj: Národný inšpektorát práce
Skúsenosti získané pri výkone inšpekcie práce nás utvrdzujú v tom, že zamestnanec, ktorého finančné nároky z pracovného pomeru neboli uspokojené, nevie, ako postupovať vo veci vymáhania týchto neuspokojených nárokov od zamestnávateľa. Môže sa jednať o ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | MUP profi | MUP profi plus
Súvisiace

Vzor výpovede zo strany zamestnávateľa z dôvodu zrušenia zamestnávateľa (§ 63 ods. 1 písm. a) Zákonníka práce)ZámokGarancia

26.8.2015, Doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD.; JUDr. et Mgr. Jozef Toman PhD. Stiahnuť vzor (Označenie Zamestnávateľa , Názov a sídlo spoločnosti, IČO.) VÝPOVEĎ ZAMESTNÁVATEĽA podľa § 63 ods. 1 písm. a) bod 1 Zákonníka práce Zamestnanec: Titul, meno a priezvisko: ...... ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: MUP profi | MUP profi plus
Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013Súvisiace

Krátenie zamestnancovi dovolenku ak bol na PNZámokGarancia

22.8.2015, Júlia Pšenková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ako treba krátiť zamestnancovi dovolenku ak bol na PN od 14.8.2014-27.10.2014 a následne 29.10.2014 a PN pokračuje. Krátenie dovolenky rieši § 109 Zákonníka práce, ktorý hovorí  že zamestnancovi, ktorý splnil podmienku odpracovania aspoň 60 dní v ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: MUP profi | MUP profi plus
Súvisiace

Pracovná zdravotná služba v roku 2015ZámokGarancia

12.8.2015, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Online rozhovor sa bude venovať téme pracovnej zdravotnej služby v roku 2015. Nadobudnutím účinnosti novely zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších predpisov, musí zamestnávateľ zabezpečiť pracovnú zdravotnú ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: MUP profi | MUP profi plus
Súvisiace

Oprava vyplatenej mzdy v prípade zamestnanca poberajúceho starobný dôchodok v roku 2015ZámokGarancia

11.8.2015, Júlia Pšenková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Máme zamestnanca, ktorý poberal výsluhový dôchodok. Dnes mi priniesol rozhodnutie o priznaní starobného dôchodku od 4. 11. 2011. Rozhodnutie bolo vystavené Sociálnou poisťovňou 16. 1. 2015. Máme mu opraviť vyplatené mzdy od januára 2015 so zvýhodnením ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: MUP profi | MUP profi plus
Súvisiace
NAJČÍTANEJŠIE

Novela zákona o zdravotnom poistení a ďalších zákonov s účinnosťou od 1. 5. 2015Garancia

1.6.2015, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ostatnou novelou zákona o zdravotnom poistení je zákon č. 77/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa z. č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení z. č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | MUP profi | MUP profi plus
Súvisiace

Ak si uplatňujete nárok na nemocenské dávky, nezabúdajte na svoje povinnostiGarancia

10.6.2015, Ing. Blažena Kvetná, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ak si ako zamestnanec uplatňujete nárok na nemocenské dávky, nezabúdajte na to, že v súvislosti s uplatňovaním tohto nároku má povinnosti nielen zamestnávateľ, ale aj samotný zamestnanec. Ak si ako zamestnanec uplatňujete nárok na nemocenské dávky, nezabúdajte ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | MUP profi | MUP profi plus
Súvisiace

Špecifické prípady uplatňovania daňového bonusu v roku 2015ZámokGarancia

30.4.2015, Ing. Marcela Rabatinová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Daňový bonus predstavuje sumu daňového zvýhodnenia na každé vyživované dieťa žijúce s daňovníkom v spoločnej domácnosti. V roku 2015 je na jeho uplatnenie potrebné: splniť podmienku zákonom stanoveného minimálneho hrubého zdaniteľného príjmu aspoň vo ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: MUP profi | MUP profi plus
Súvisiace

Poistenci Sociálnej poisťovne si môžu skontrolovať svoj individuálny účet za rok 2014Garancia

13.5.2015, Ing. Blažena Kvetná, Zdroj: Verlag Dashöfer
Sociálna poisťovňa každoročne sprístupňuje údaje z oblasti nemocenského poistenia, dôchodkového poistenia a poistenia v nezamestnanosti – a to najneskôr k 30. aprílu za obdobie predchádzajúceho kalendárneho roka. Sociálna poisťovňa každoročne sprístupňuje ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | MUP profi | MUP profi plus
Súvisiace

Zdaňovanie nepeňažného príjmu zamestnanca v prípade použitia služobného motorového vozidla aj na súkromné účely v roku 2015Garancia

14.5.2015, Ing. Marcela Rabatinová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Zamestnávatelia poskytujú zamestnancom rôzne zamestnanecké benefity, a to buď v peňažnej alebo nepeňažnej forme. Jedným z nich je aj používanie motorového vozidla zamestnávateľa na služobné a súčasne aj na súkromné účely. V tomto prípade zamestnancovi vzniká ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | MUP profi | MUP profi plus
Súvisiace
NAJNOVŠIE PRÁVNE PREDPISY
  • 79/2015 Z.z. o odpadoch (vyšlo dňa: 21.4.2015 v čiastke č. 27)
  • 84/2015 Z.z. novela vyhl. č. 543/2005 Z. z. (vyšlo dňa: 24.4.2015 v čiastke č. 28)
  • 87/2015 Z.z. novela zák. č. 513/1991 Zb. (vyšlo dňa: 29.4.2015 v čiastke č. 29)
  • 90/2015 Z.z. o zániku daňového nedoplatku zodpovedajúceho nezaplatenej sankcii prislúchajúcej k zaplatenej dani z pridanej hodnoty (vyšlo dňa: 7.5.2015 v čiastke č. 30)
  • 92/2015 Z.z. o uložení kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a dodatkov ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa (vyšlo dňa: 7.5.2015 v čiastke č. 30)

Anotácia právnych predpisov

PARTNERI
www.humanet.sk
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
21.10.2015 - 23.10.2015, Vysoké Tatry
Lektor: Júlia Pšenková, JUDr. Alena Huťanová
Trojdňové školenie určené špeciálne pre mzdárov a personalistov. Namiešali sme pre Vás koktejl najžiadanejších tém... Prihláška tu!
24.11.2015, Bratislava
Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová
Školenie je určené pre agentúry, ktoré dočasne prideľujú zamestnancov i pre spoločnosti, ktoré ich dočasne užívajú. Prihláška tu!
16.11.2015, Bratislava
Lektor: Júlia Pšenková
Vyriešte problematiku cestovných náhrad na našom poldňovom školení. Dozviete sa aké nároky vznikajú pri tuzemskej i zahraničnej pracovnej ceste zamestnancom i štatutárom... Prihláška tu!
14.9.2015, Bratislava
Lektor: JUDr. Terézia Maděřičová, JUDr. Alena Huťanová
Seminár, ktorý zaberie jedno doobedie Vám objasní problematiku nerovnomerného rozvrhnutia pracovného času, s ktorým majú účtovníci často problém... Prihláška tu!
19.10.2015, Žilina
Lektor: JUDr. Alena Huťanová, PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová
Osvojte si všetky náležitosti a sociálne aspekty s touto témou súvisiace... Prihláška tu!
14.10.2015, Bratislava
Lektor: Júlia Pšenková
Stretávate sa s problematikou súbehu viacerých funkcií štatutárneho orgánu a chcete mať istotu, že všetko máte zastrešené v súlade s aktuálnou legislatívou? Prihláška tu!
23.9.2015, Bratislava
Lektor: JUDr. Miroslava Burčíková
Počas školenia Vám poskytneme všetky potrebné informácie súvisiace s novým zákonom o ochrane osobných údajov v kontexte jeho poslednej novely vrátane informácii o jeho vykonávacích predpisoch. Prihláška tu!
Editovatelne tlaciva
Editovatelne tlaciva