NAJNOVŠIE

Prechod práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov a mzdové nároky zamestnanca v roku 2014ZámokGarancia

23.10.2014, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Firma A kúpila firmu B s tým, že zamestnanci prešli do novej firmy so všetkými pracovno-právnymi nárokmi. Má nová firma povinnosť prevziať aj mzdové nároky od predchádzajúceho zamestnávateľa? Alebo je to na rozhodnutí novej firmy? Povinnosti ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: MUP profi | MUP profi plus
Dostupné v časových verziách: 2015 | 2014Súvisiace

Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru uzatvorené so žiakom a študentomZámokGarancia

22.10.2014, Ing. Anna Križanová Júlia Pšenková, Zdroj: Verlag Dashöfer
10.3.4.2 Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru uzatvorené so žiakom a študentom Študent vysokej školy uzatvorí so zamestnávateľom dohodu o brigádnickej práci študentov od 1. 1.2014. Odmena za vykonanú prácu je ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: MUP profi | MUP profi plus
Dostupné v časových verziách: 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011Súvisiace

Opatrenie MPSVaR SR ktorým sa ustanovuje obsah a štruktúra výpisu z osobného dôchodkového účtu sporiteľa s navrhovanou účinnosťou od 1.1.2015

22.10.2014, Ing. Andrej Vrbovský, Zdroj: Verlag Dashöfer
MPSVaR SR po rokovaní a následnej dohode s Národnou bankou Slovenska podľa paragrafu 94 ods. 7 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 183/2014 Z. z. (ďalej len „zákon“) ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | MUP profi | MUP profi plus
Súvisiace

360-stupňová spätná väzbaZámokGarancia

21.10.2014, MUDr. Dominika Vargová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Každý z nás je rozhodne rád, ak vie, v čom je dobrý alebo aký zmysel malo to, čo vykonal. Rovnako tak je pre každého dôležité vedieť, čo zlepšiť, ako a kam sa posunúť. Význam to má nielen v našom osobnom živote ale aj v živote pracovnom. Práve preto by ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: MUP profi | MUP profi plus
Dostupné v časových verziách: 2015 | 2014Súvisiace

Zmeny v Zákonníku práce v roku 2014 Zámok

15.10.2014, Zdroj: Verlag Dashöfer
Opis témy: Právna úprava pracovnoprávnych vzťahov uvedená v Zákonníku práce v súčasnosti vychádza najmä z dohovorov a odporúčaní Medzinárodnej organizácie práce, ako aj z normotvorby Európskej únie. Ostatné novely Zákonníka práce významne zasiahli do ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: MUP profi | MUP profi plus
Súvisiace
NAJČÍTANEJŠIE

Mzdy - PRÍKLADYGarancia

28.11.2013, Ing. Ján Bolgáč, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Nárok na výplatu daňového bonusu na dieťa     Juraj má dve deti vo veku 1 a 3 roky, ktoré s ním a s jeho manželkou žijú v (spoločnej) domácnosti. Manželka poberá sociálne dávky. Jurajovi plynú príjmy zo závislej činnosti ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | MUP profi | MUP profi plus
Dostupné v časových verziách: 2015 | 2014 | 2013 | 2012Súvisiace

Nárok na materskú dávku a rodičovský príspevok

19.8.2014, Júlia Pšenková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Materské dávky Dôvodom na poskytnutie materskej dávky je tehotenstvo alebo starostlivosť o narodené dieťa. Materskú dávku vypláca sociálna poisťovňa od prvého dňa vzniku nároku. Materská dávka sa vypláca na kalendárne dni trvania nároku. Sociálna poisťovňa ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | MUP profi | MUP profi plus
Súvisiace

Úprava minimálnej mzdy od 1.1.2014 a jej dopady na vybrané mzdové parametreGarancia

20.11.2013, Ing. Iveta Matlovičová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Právo na mzdu za vykonanú prácu je jednou zo základných vlastností pracovnoprávnych vzťahov, ktorou je odplatnosť. Zamestnávateľ je povinný zamestnancovi za vykonanú prácu zaplatiť mzdu, odmenu alebo plat. Minimálna mzda predstavuje najnižšie peňažné plnenie, ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | MUP profi | MUP profi plus
Dostupné v časových verziách: 2015 | 2014Súvisiace

Preukazovanie nárokov na daňové odpočty v roku 2014

18.8.2014, Ing. Marcela Rabatinová PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Daňovú povinnosť (mesačnú, resp. ročnú) každej fyzickej osoby (FO) významnou mierou ovplyvňuje uplatňovanie nezdaniteľných častí základu dane, resp. daňového bonusu. Základnou podmienkou ich uplatnenia je, že daňovník (FO) dosahoval v príslušnom zdaňovacom ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | MUP profi | MUP profi plus
Súvisiace

Lekárske prehliadky po novom - novela zákona o ochrane podpore a rozvoji verejného zdravia účinná od 1.8.2014ZámokGarancia

12.9.2014, JUDr. Juraj Mezei PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Od 1. augusta nadobudla účinnosť novela zákona z dielne Ministerstva zdravotníctva (ďalej len „ministerstvo“) č. 204/2014 Z. z. (parlamentná tlač 970), ktorá mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: MUP profi | MUP profi plus
Dostupné v časových verziách: 2015 | 2014Súvisiace
NAJNOVŠIE PRÁVNE PREDPISY
  • 278/2014 Z.z. novela op. č. 641/2007 Z. z. (vyšlo dňa: 15.10.2014 v čiastke č. 87)
  • 279/2014 Z.z. novela op. č. 595/2008 Z. z. (vyšlo dňa: 15.10.2014 v čiastke č. 87)
  • 280/2014 Z.z. novela op. č. 646/2007 Z. z. (vyšlo dňa: 15.10.2014 v čiastke č. 87)
  • 281/2014 Z.z. novela op. 457/2013 Z. z. (vyšlo dňa: 15.10.2014 v čiastke č. 87)
  • 282/2014 Z.z. novela op. č. 123/2003 Z. z. (vyšlo dňa: 15.10.2014 v čiastke č. 87)

Anotácia právnych predpisov

PARTNERI
www.humanet.sk
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Novela zákona o DPH účinná od 01.10. 2014 a od 01.01. 2015

28.11.2014, Žilina
Lektor: Ing. Martin Ťažký

V októbri 2014 a zároveň od januára 2015 nadobudnú účinnosť zmeny súvisiace s novelou zákona o DPH. Pripravte sa na zmeny na našom školení... Prihláška tu!

Zákonník práce – aplikačný seminár

10.12.2014, Košice
Lektorky: JUDr. Terézia Maděřičová a JUDr. Alena Huťanová
Prinášame vám aplikačný seminár, počas ktorého máte možnosť získať všetky potrebné informácie v súvislosti so zmenami v Zákonníku práce. Prihláška tu!

Najdôležitejšie legislatívne zmeny pre rok 2015

11.12.2014, Bratislava
Lektori: kolektív autorov
Na konferencii si budete môcť vypočuť dôležité informácie o schválených a  pripravovaných zmenách legislatívy z oblasti dane z pridanej hodnoty, dane z príjmov, daňového poriadku, účtovníctva, ale i o zmenách v sociálnom  zdravotnom poistení... Prihláška tu!

Prekážky v práci a dovolenka

12.12.2014, Bratislava
Lektorka: JUDr. Zdeňka Dvoranová
Prinášame vám aplikačný seminár, počas ktorého máte možnosť získať všetky potrebné informácie v súvislosti so zmenami v Zákonníku práce. Prihláška tu!

Nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas

12.12.2014, Bratislava
Lektorky: JUDr. Terézia Maděřičová a JUDr. Alena Huťanová
Objasnite si na poldňovom seminári problematiku rovnomerného aj nerovnomerného rozvrhnutia pracovného času a naučte sa spoľahlivo vytvárať rozvrh pracovných zmien (kalendár pracovného času). Prihláška tu!

Registrácie v sociálnej poisťovni a v zdravotnej poisťovni - prehľad povinností mzdovej účtovníčky

15.12.2014, Bratislava
Lektorka: Júlia Pšenková
Registračných povinností je veľa a stále pribúdajú nové skutočnosti ktoré je treba správne spracovať. Registrácia ovplyvňuje aj priechodnosť mesačných výkazov poistných odvodov. Sú rozdiely medzi registráciami v sociálnej a zdravotných poisťovniach. Cieľom seminára je teoreticky a prakticky prejsť a vysvetliť jednotlivé registračné povinnosti a ich vplyv na výkazy poistného... Prihláška tu!