NAJNOVŠIE

Žiak a študent - osobitosti postavenia z pohľadu poskytovania cestovných náhradZámokGarancia

24.10.2014, Ing. Ľuboslava Minková Júlia Pšenková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Problematiku poskytovania cestovných náhrad žiakom a študentom vo všeobecnosti upravuje zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZCN“). ZCN v ustanoveniach § 1 ods. 1 a 2 ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: MUP profi | MUP profi plus
Dostupné v časových verziách: 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011Súvisiace

Zodpovednosť zamestnávateľa za škodu spôsobenú zamestnancom konajúcom v mene zamestnávateľa

24.10.2014, JUDr. Andrej Poruban, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Podľa § 192 ods. 1 Zákonníka práce zamestnávateľ zodpovedá zamestnancovi za škodu, ktorá vznikla zamestnancovi porušením právnych povinností alebo úmyselným konaním proti dobrým mravom pri plnení pracovných úloh, alebo v priamej súvislosti s ním. Podľa § 192 ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | MUP profi | MUP profi plus
Súvisiace

Prechod práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov a mzdové nároky zamestnanca v roku 2014ZámokGarancia

23.10.2014, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Firma A kúpila firmu B s tým, že zamestnanci prešli do novej firmy so všetkými pracovno-právnymi nárokmi. Má nová firma povinnosť prevziať aj mzdové nároky od predchádzajúceho zamestnávateľa? Alebo je to na rozhodnutí novej firmy? Povinnosti ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: MUP profi | MUP profi plus
Dostupné v časových verziách: 2015 | 2014Súvisiace

360-stupňová spätná väzbaZámokGarancia

21.10.2014, MUDr. Dominika Vargová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Každý z nás je rozhodne rád, ak vie, v čom je dobrý alebo aký zmysel malo to, čo vykonal. Rovnako tak je pre každého dôležité vedieť, čo zlepšiť, ako a kam sa posunúť. Význam to má nielen v našom osobnom živote ale aj v živote pracovnom. Práve preto by ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: MUP profi | MUP profi plus
Dostupné v časových verziách: 2015 | 2014Súvisiace

Ukončenie cesty do zamestnania v areáli s viacerými zamestnávateľmi a pracovný úrazZámokGarancia

16.10.2014, JUDr. Andrej Poruban, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. Určenie, kde končí cesta zamestnanca do práce v súvislosti so vznikom úrazu, môže byť niekedy problematické, najmä ak sa zamestnávateľ delí o areál alebo budovu s ďalšími subjektmi. Základný právny rámec predstavuje ustanovenie § 195 ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: MUP profi | MUP profi plus
Súvisiace
NAJČÍTANEJŠIE

Mzdy - PRÍKLADYGarancia

28.11.2013, Ing. Ján Bolgáč, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Nárok na výplatu daňového bonusu na dieťa     Juraj má dve deti vo veku 1 a 3 roky, ktoré s ním a s jeho manželkou žijú v (spoločnej) domácnosti. Manželka poberá sociálne dávky. Jurajovi plynú príjmy zo závislej činnosti ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | MUP profi | MUP profi plus
Dostupné v časových verziách: 2015 | 2014 | 2013 | 2012Súvisiace

Nárok na materskú dávku a rodičovský príspevok

19.8.2014, Júlia Pšenková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Materské dávky Dôvodom na poskytnutie materskej dávky je tehotenstvo alebo starostlivosť o narodené dieťa. Materskú dávku vypláca sociálna poisťovňa od prvého dňa vzniku nároku. Materská dávka sa vypláca na kalendárne dni trvania nároku. Sociálna poisťovňa ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | MUP profi | MUP profi plus
Súvisiace

Úprava minimálnej mzdy od 1.1.2014 a jej dopady na vybrané mzdové parametreGarancia

20.11.2013, Ing. Iveta Matlovičová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Právo na mzdu za vykonanú prácu je jednou zo základných vlastností pracovnoprávnych vzťahov, ktorou je odplatnosť. Zamestnávateľ je povinný zamestnancovi za vykonanú prácu zaplatiť mzdu, odmenu alebo plat. Minimálna mzda predstavuje najnižšie peňažné plnenie, ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | MUP profi | MUP profi plus
Dostupné v časových verziách: 2015 | 2014Súvisiace

Preukazovanie nárokov na daňové odpočty v roku 2014

18.8.2014, Ing. Marcela Rabatinová PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Daňovú povinnosť (mesačnú, resp. ročnú) každej fyzickej osoby (FO) významnou mierou ovplyvňuje uplatňovanie nezdaniteľných častí základu dane, resp. daňového bonusu. Základnou podmienkou ich uplatnenia je, že daňovník (FO) dosahoval v príslušnom zdaňovacom ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | MUP profi | MUP profi plus
Súvisiace

Zvýšenie súm stravného pri tuzemskej pracovnej cesteZámokGarancia

17.10.2014, Ing. Ľuboslava Minková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách stravného (ďalej len „opatrenie MPSVR SR o sumách ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: MUP profi | MUP profi plus
Dostupné v časových verziách: 2015 | 2014Súvisiace
NAJNOVŠIE PRÁVNE PREDPISY
  • 278/2014 Z.z. novela op. č. 641/2007 Z. z. (vyšlo dňa: 15.10.2014 v čiastke č. 87)
  • 279/2014 Z.z. novela op. č. 595/2008 Z. z. (vyšlo dňa: 15.10.2014 v čiastke č. 87)
  • 280/2014 Z.z. novela op. č. 646/2007 Z. z. (vyšlo dňa: 15.10.2014 v čiastke č. 87)
  • 281/2014 Z.z. novela op. 457/2013 Z. z. (vyšlo dňa: 15.10.2014 v čiastke č. 87)
  • 282/2014 Z.z. novela op. č. 123/2003 Z. z. (vyšlo dňa: 15.10.2014 v čiastke č. 87)

Anotácia právnych predpisov

PARTNERI
www.humanet.sk
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Novela zákona o DPH účinná od 01.10. 2014 a od 01.01. 2015

28.11.2014, Žilina
Lektor: Ing. Martin Ťažký

V októbri 2014 a zároveň od januára 2015 nadobudnú účinnosť zmeny súvisiace s novelou zákona o DPH. Pripravte sa na zmeny na našom školení... Prihláška tu!

Zákonník práce – aplikačný seminár

10.12.2014, Košice
Lektorky: JUDr. Terézia Maděřičová a JUDr. Alena Huťanová
Prinášame vám aplikačný seminár, počas ktorého máte možnosť získať všetky potrebné informácie v súvislosti so zmenami v Zákonníku práce. Prihláška tu!

Najdôležitejšie legislatívne zmeny pre rok 2015

11.12.2014, Bratislava
Lektori: kolektív autorov
Na konferencii si budete môcť vypočuť dôležité informácie o schválených a  pripravovaných zmenách legislatívy z oblasti dane z pridanej hodnoty, dane z príjmov, daňového poriadku, účtovníctva, ale i o zmenách v sociálnom  zdravotnom poistení... Prihláška tu!

Prekážky v práci a dovolenka

12.12.2014, Bratislava
Lektorka: JUDr. Zdeňka Dvoranová
Prinášame vám aplikačný seminár, počas ktorého máte možnosť získať všetky potrebné informácie v súvislosti so zmenami v Zákonníku práce. Prihláška tu!

Nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas

12.12.2014, Bratislava
Lektorky: JUDr. Terézia Maděřičová a JUDr. Alena Huťanová
Objasnite si na poldňovom seminári problematiku rovnomerného aj nerovnomerného rozvrhnutia pracovného času a naučte sa spoľahlivo vytvárať rozvrh pracovných zmien (kalendár pracovného času). Prihláška tu!

Registrácie v sociálnej poisťovni a v zdravotnej poisťovni - prehľad povinností mzdovej účtovníčky

15.12.2014, Bratislava
Lektorka: Júlia Pšenková
Registračných povinností je veľa a stále pribúdajú nové skutočnosti ktoré je treba správne spracovať. Registrácia ovplyvňuje aj priechodnosť mesačných výkazov poistných odvodov. Sú rozdiely medzi registráciami v sociálnej a zdravotných poisťovniach. Cieľom seminára je teoreticky a prakticky prejsť a vysvetliť jednotlivé registračné povinnosti a ich vplyv na výkazy poistného... Prihláška tu!