NAJNOVŠIE

Aké zmeny prináša plánovaná novela zákona o dani z príjmov?

1.9.2014, Zdroj: Accace
Od 1.januára 2015 vstúpi do platnosti novelizovaný zákon a dani z príjmov, ktorý si kladie za cieľ znížiť daňové úniky a konsolidovať verejné financie. Poradenská spoločnosť Accace, ktorá na Slovensku pôsobí v oblasti spracovania účtovníctva, miezd a daňového ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | MUP profi | MUP profi plus
Súvisiace

Lehoty na vyúčtovanie náhrad a splatnosť náhradZámokGarancia

29.8.2014, Ing. Ľuboslava Minková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Ľuboslava Minková Lehota pre zamestnanca na vyúčtovanie náhrad   (§ 36 ods. 7 ZCN) Zamestnanec Zamestnanec je povinný  do desiatich pracovných dní po dni ukončenia pracovnej cesty, alebo inej skutočnosti zakladajúcej nárok na náhrady  predložiť ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: MUP profi | MUP profi plus
Súvisiace

Dohodári a práce neschopnosť, dohodári a dovolenkaZámokGarancia

27.8.2014, JUDr. Juraj Mezei PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Ak živnostník zamestnal brigádnika na dohodu o vykonaní práce s pravidelným príjmom od 1.6.2014 do 31.12.2014 a brigádnik zostal v auguste 2014 práceneschopný, je živnostník povinný vyplácať brigádnikovi nemocenské dávky po dobu 10 kalendárnych alebo pracovných ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: MUP profi | MUP profi plus
Súvisiace

Stravovanie zamestnancovZámokGarancia

26.8.2014, JUDr. Juraj Mezei PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
1. Zamestnanec si čerpá náhradné voľno 16 hodín, ktoré vznikli odpracovaním nadčasov počas 2 sobôt, ktoré neboli jeho pracovnými dňami. Má nárok na stravné lístky za tieto hodiny? 2. Zamestnanec si čerpá náhradné voľno 16 hodín, ktoré vnikli ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: MUP profi | MUP profi plus
Súvisiace

Komentár k ZP § 227 Dohoda o brigádnickej práci študentovZámokGarancia

24.7.2014, JUDr. et Mgr. Jozef Toman PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. et Mgr. Jozef Toman PhD. Dohoda o brigádnickej práci študentov a dohoda o pracovnej činnosti Rozdiel medzi týmito dohodami je v subjekte. Dohoda o brigádnickej práci (len študent), dohoda o pracovnej činnosti (každá fyzická osoba so spôsobilosťou ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: MUP profi | MUP profi plus
Súvisiace | Dostupné v časových verziách: 2014 | 2013
NAJČÍTANEJŠIE

Mzdy - PRÍKLADYGarancia

28.11.2013, Ing. Ján Bolgáč, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Ján Bolgáč, Ing. Viera Mezeiová Nárok na výplatu daňového bonusu na dieťa     Juraj má dve deti vo veku 1 a 3 roky, ktoré s ním a s jeho manželkou žijú v (spoločnej) domácnosti. Manželka poberá sociálne dávky. Jurajovi plynú príjmy zo závislej činnosti ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | MUP profi | MUP profi plus
Súvisiace | Dostupné v časových verziách: 2014 | 2013 | 2012

Povinnosti a chyby zamestnávateľa voči zamestnancom vo mzde pri ukončení pracovného pomeru

18.7.2014, Júlia Pšenková, Zdroj: Verlag Dashöfer
V súvislosti s ukončením pracovného pomeru zamestnanca je potrebné vyúčtovať korektne poslednú mzdu, splniť registračné povinnosti a vystaviť príslušné potvrdenia zamestnancovi. V prvom rade pri ukončení pracovného pomeru v poslednej mzde je potrebné ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | MUP profi | MUP profi plus
Súvisiace

Úprava minimálnej mzdy od 1.1.2014 a jej dopady na vybrané mzdové parametreGarancia

20.11.2013, Ing. Iveta Matlovičová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Právo na mzdu za vykonanú prácu je jednou zo základných vlastností pracovnoprávnych vzťahov, ktorou je odplatnosť. Zamestnávateľ je povinný zamestnancovi za vykonanú prácu zaplatiť mzdu, odmenu alebo plat. Minimálna mzda predstavuje najnižšie peňažné plnenie, ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | MUP profi | MUP profi plus
Súvisiace

Zmeny v právnej úprave dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru s účinnosťou od 1.7.2014

7.4.2014, JUDr. et Mgr Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
NR SR dňa 5.6.2014 schválila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony zákona. Týmto ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | MUP profi | MUP profi plus
Súvisiace

Zmena výpočtu čistej mzdy zamestnanca v roku 2014ZámokGarancia

14.4.2014, Ing. Marcela Rabatinová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Za zamestnanca sa považuje každá fyzická osoba, ktorá poberá príjmy zo závislej činnosti. Čistú mzdu zamestnanca ovplyvňuje niekoľko faktorov. V prvom rade je to výška poistného (odvodov), ktoré je povinný odviesť zamestnávateľ z hrubého zdaniteľného príjmu ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: MUP profi | MUP profi plus
Súvisiace
NAJNOVŠIE PRÁVNE PREDPISY
  • 227/2014 Z.z. o uložení kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa (vyšlo dňa: 15.8.2014 v čiastke č. 74)
  • 229/2014 Z.z. ustanovuje rozsah daňových predpisov, ku ktorých uplatneniu možno vydať záväzné stanovisko (vyšlo dňa: 22.8.2014 v čiastke č. 75)
  • 232/2014 Z.z. upravuje postup poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, zdravotnej poisťovne a Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou pri poskytovaní cezhraničnej zdravotnej starostlivosti (vyšlo dňa: 28.8.2014 v čiastke č. 76)
  • 233/2014 Z.z. o podrobnostiach hodnotenia vplyvov na verejné zdravie (vyšlo dňa: 28.8.2014 v čiastke č. 76)
  • 235/2014 Z.z. ustanovuje sumu maximálneho ročného školného na akademický rok 2015/2016 pre študijné programy v externej forme štúdia uskutočňované na verejných vysokých školách a štátnych vysokých školách (vyšlo dňa: 28.8.2014 v čiastke č. 76)

Anotácia právnych predpisov

PARTNERI
www.humanet.sk
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Novela zákona o DPH účinná od 01.10. 2014 a od 01.01. 2015

30.9.2014, Žilina
Lektor: Ing. Martin Ťažký

V októbri 2014 a zároveň od januára 2015 nadobudnú účinnosť zmeny súvisiace s novelou zákona o DPH. Pripravte sa na zmeny na našom školení... Prihláška tu!

Mediácia ako možnosť riešenia pracovnoprávnych sporov

2.10.2014, Bratislava
Lektorka: Mgr. Martina Jenčová
K pracovnoprávnym sporom dochádza na pracovisku veľmi často. Pre riadne fungovanie obchodnej spoločnosti sú však dobré vzťahy medzi zamestnancami veľmi dôležité, najmä z hľadiska tímovej spolupráce... Prihláška tu!

Pohľadávky v podnikateľskej praxi

14.10.2014, Bratislava
Lektori: kolektív autorov
Prinášame Vám v poradí už piaty ročník konferencie zameranej na pohľadávky v podnikateľskej praxi. Na konferencii budú riešené rizikové pohľadávky z účtovného a daňového pohľadu, ako i pohľadávky voči dlžníkom v zahraničí... Prihláška tu!

Registrácie v sociálnej poisťovni a v zdravotnej poisťovni - prehľad povinností mzdovej účtovníčky

20.10.2014, Bratislava
Lektorka: Júlia Pšenková
Registračných povinností je veľa a stále pribúdajú nové skutočnosti ktoré je treba správne spracovať. Registrácia ovplyvňuje aj priechodnosť mesačných výkazov poistných odvodov. Sú rozdiely medzi registráciami v sociálnej a zdravotných poisťovniach. Cieľom seminára je teoreticky a prakticky prejsť a vysvetliť jednotlivé registračné povinnosti a ich vplyv na výkazy poistného... Prihláška tu!

Mzdový účtovník špecialista – modulový kurz ukončený testom a certifikátom

30.10 - 10.12.2014, Bratislava
Lektorky: Júlia Pšenková a JUDr. Alena Huťanová

Rozšírte svoje vedomosti – absolvujte modulový kurz Mzdový účtovník špecialista. Počas kurzu absolvujete 3 školenia a zároveň budete mať k dispozícií 3 videoškolenia a študijné materiály... Prihláška tu!

Daňová kontrola miestnych daní – vybrané príležitosti pre obce

31.10.2014, Žilina
Lektor: Ing. Emil Burák PhD.

Seminár je zameraný na daňovú kontrolu miestnych daní. Prinášame Vám vzdelávanie, ktoré je pragmatickou šancou a užitočnou príležitosťou pre zlepšenie rozpočtov každej municipiality z 3000 obcí a miest na Slovensku... Prihláška tu!

Najdôležitejšie legislatívne zmeny pre rok 2015

7.11.2014, Bratislava
Lektori: kolektív autorov
Na konferencii si budete môcť vypočuť dôležité informácie o schválených a  pripravovaných zmenách legislatívy z oblasti dane z pridanej hodnoty, dane z príjmov, daňového poriadku, účtovníctva, ale i o zmenách v sociálnom  zdravotnom poistení... Prihláška tu!