NAJNOVŠIE

Užívateľský a materský zamestnávateľ z pohľadu vyplatenia mzdy po novele ZP od 1.3.2015ZámokGarancia

26.4.2015, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Je pravda, že užívateľský zamestnávateľ spoločne zodpovedá za vyplatenie porovnateľnej mzdy materským zamestnávateľom v súvislosti s novelou Zákonníka práce účinnou od 1. 3. 2015 Ustanovil sa tzv. systém spoločnej a nerozdielnej zodpovednosti ( ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: MUP profi | MUP profi plus
Súvisiace

Rozvrhnutie pracovného časuZámokGarancia

23.4.2015, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. Rovnomerné rozvrhnutie pracovného času Rovnomerné rozvrhnutie pracovného času upravuje  § 86  ZP. O rovnomernom rozvrhnutí pracovného času rozhoduje zamestnávateľ, avšak po prerokovaní so zástupcami zamestnancov. Pri rovnomernom ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: MUP profi | MUP profi plus
Dostupné v časových verziách: 2015 | 2014Súvisiace

Rozdiel medzi kumulatívnym a alternatívnym druhom práce

22.4.2015, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Druh práce na ktorý sa zamestnanec prijíma je podstatnou obsahovou náležitosťou pracovnej zmluvy. V prípade, ak by sa potenciálny účastníci pracovného pomeru (uchádzač o zamestnanie a jeho budúci zamestnávateľ) na druhu práce nedohodli, pracovná zmluva ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | MUP profi | MUP profi plus
Súvisiace

Výmera dovolenky pre odborných zamestnancov na rok 2015ZámokGarancia

18.4.2015, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Aká je výmera dovolenky pre odborných zamestnancov na rok 2015? V zmysle § 103 ods. 3 ZP je dovolenka za kalendárny rok riaditeľa školy, riaditeľa školského výchovno-vzdelávacieho zariadenia, riaditeľa špeciálneho výchovného zariadenia a ich zástupcov, ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: MUP profi | MUP profi plus
Súvisiace

Odložené a dodatočné daňové priznanie FOZámokGarancia

8.4.2015, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer
Napriek avizovanej zmene ostali odklady pri podávaní daňových priznaní k dani z príjmov za rok 2014 „po starom“. Lehotu na podanie daňového priznania je možné aj naďalej predĺžiť o 3 alebo 6 mesiacov na základe oznámenia. Dodatočné daňové priznanie ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: MUP profi | MUP profi plus
Súvisiace
NAJČÍTANEJŠIE

Zmeny v zákone o sociálnom poistení a zákone o zdravotnom poistení účinné od 1. januára 2015Garancia

16.2.2015, PadDr. Mgr. Daniela Pivovarova, Zdroj: Verlag Dashöfer
I. Sociálne poistenie Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v platnom znení bol novelizovaný tromi zákonmi, a to zákon č. 183/2014 Z. z., zákon č. 338/2013 Z. z. a zákon č. 298/2014 Z. z., všetky s účinnosťou od 1. januára 2015. Zmeny sa týkajú: ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | MUP profi | MUP profi plus
Súvisiace

Postup na vyplnenie daňového priznania typu A za rok 2014 ako aj vzor vyplneného daňového priznania k dispozíciíGarancia

20.2.2015, Ing. Jana Kušnírová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ A podáva daňovník, ktorý dosiahol príjmy len zo závislej činnosti (§ 5 zákona) a sú predmetom dane. Číselné údaje, vyjadrujúce peňažné sumy, sa uvádzajú v eurách, presnosťou na eurocenty. Daňové priznanie A ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | MUP profi | MUP profi plus
Súvisiace

Zmeny v odvodoch od 1. 1. 2015Garancia

27.1.2015, Júlia Pšenková, Zdroj: Verlag Dashöfer
V článku prinášame prehľad odvodov platných pre rok 2015. Jednotlivé kategórie sme rozdelili na maximálny vymeriavací základ a odvody, ktoré plynú pre zamestnanca ako aj zamestnávateľa. Následne si rozoberieme odvody, ktoré platia pre pracovný pomer a ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | MUP profi | MUP profi plus
Dostupné v časových verziách: 2016 | 2015Súvisiace

Sociálna poisťovňa upozorňuje dôchodcov a zamestnávateľov, že na dôchodok poberaný z EÚ sa nazerá ako na dôchodok poberaný zo Sociálnej poisťovneGarancia

6.3.2015, Ing. Blažena Kvetná, Zdroj: Verlag Dashöfer
Sociálna poisťovňa (ďalej len „SP“) na svojom webovom sídle zverejnila upozornenie určené pracujúcim starobným dôchodcom a ich zamestnávateľom. Zákon o sociálnom poistení priznáva určité úľavy v platení poistného na sociálne poistenie starobným ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | MUP profi | MUP profi plus
Súvisiace

Povinnosti mzdovej účtovníčky na konci roka 2014 a zmeny platné od 1. 1. 2015Garancia

28.11.2014, Júlia Pšenková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Na prelome rokov je potrebné jednak vykonať určité úkony súvisiace s ukončením kalendárneho roku, ale taktiež skontrolovať dáta zamestnancov, skontrolovať aplikácie legislatívnych zmien vo mzdách nového kalendárneho roku. V tomto článku sa zameriame na ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | MUP profi | MUP profi plus
Dostupné v časových verziách: 2015 | 2014Súvisiace
NAJNOVŠIE PRÁVNE PREDPISY
  • 58/2015 Z.z. o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa (vyšlo dňa: 28.3.2015 v čiastke č. 18)
  • 61/2015 Z.z. o odbornom vzdelávaní a príprave (vyšlo dňa: 31.3.2015 v čiastke č. 19)
  • 62/2015 Z.z. novela zák. č. 561/2007 Z. z. a č. 595/2003 Z. z. (vyšlo dňa: 31.3.2015 v čiastke č. 19)
  • 67/2015 Z.z. ustanovuje zoznam zdravotných výkonov pre klasifikačný systém diagnosticko-terapeutických skupín (vyšlo dňa: 31.3.2015 v čiastke č. 19)
  • 69/2015 Z.z. novela op. č. 376/2012 Z. z. (vyšlo dňa: 1.4.2015 v čiastke č. 21)

Anotácia právnych predpisov

PARTNERI
www.humanet.sk
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Ochrana osobných údajov- nový zákon č 84/2014 účinný od 15.4.2014

18.5.2015, Bratislava
Lektorka: JUDr. Miroslava Burčíková
POZOR! Dňa 15.04.2014 nadobudol účinnosť nový zákon č. 84/2014 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Úplné znenie zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov vznení zákona č. 84/2014 Z.z. bola dňa 30.05.2014 uverejnené v Zbierke zákonov pod číslom 136/2014 Z.z... Prihláška tu!

Zákonník práce – aplikačný seminár

20.5.2015, Bratislava
Lektorky: JUDr. Terézia Maděřičová, JUDr. Alena Huťanová
Prinášame Vám aktualizovaný a pre prax mimoriadne užitočný seminár, počas ktorého máte možnosť získať všetky potrebné informácie v súvislosti so zmenami v Zákonníku práce. V nadväznosti na platnú legislatívu budú na školení riešené aj témy vzniku a skončenia pracovného pomeru, pracovnej disciplíny a možností rozvrhnutia pracovného času, prekážok v práci, či problematika dohôd... Prihláška tu!

Nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas

22.5.2015, Bratislava
Lektorky: JUDr. Terézia Maděřičová, JUDr. Alena Huťanová
Objasnite si na poldňovom seminári problematiku rovnomerného aj nerovnomerného rozvrhnutia pracovného času a naučte sa spoľahlivo vytvárať rozvrh pracovných zmien (kalendár pracovného času). Pre lepšie a jednoduchšie pochopenie bude táto tematika vysvetlená na praktických príkladoch! Prihláška tu!

 

 

Editovatelne tlaciva
Editovatelne tlaciva