Kalkulačka výpočtú exekučných zrážok zo mzdy

 

Editovatelne tlaciva
Editovatelne tlaciva
PDF na stiahnutie

Ak sa stanete našim zákazníkom, získate od nás 4x ročne tlačený zákaznícky spravodaj

 

 

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

Najnovšie

Cestovné náhrady poskytované konateľovi spoločnostiGarancia

30.9.2016, Ing. Ľuboslava Minková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Na konateľa spoločnosti sa ZCN vzťahuje na základe ustanovenia § 1 ods. 2 písm. b) , ktoré zakladá priamo nárok na cestovné náhrady osobám, ktoré sú zvolené alebo vymenované do orgánov právnickej osoby a nie sú k tejto právnickej osobe v ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus
Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013

Komentár k ZP § 99 EvidenciaGarancia

28.9.2016, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. § 99 Evidencia Zamestnávateľ je povinný viesť evidenciu pracovného času, práce nadčas, nočnej práce, aktívnej časti a neaktívnej časti pracovnej pohotovosti zamestnanca tak, aby bol zaznamenaný začiatok a koniec časového úseku, v ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus
Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013

Dôchodcovia, pozor na pôžičky! Počet exekúcií dôchodkov stále rastie

28.9.2016, Zdroj: Sociálna poisťovňa
Počet dôchodcov, ktorým Sociálna poisťovňa kráti dôchodok exekučnou zrážkou, stále narastá. Kým v januári 2016 sa exekúcie týkali 32 046 dôchodkov, v auguste ich bolo o viac ako tisícku viac – 33 491. Podobne nepriaznivý je tento trend aj v porovnaní s ...
celý článok

Podnikajte bez obmedzení s novým biznis účtom od VÚB

28.9.2016, Zdroj: Verlag Dashöfer
Nároky na bankové operácie sú u každého podnikateľa iné. Neobmedzené platby VÚB biznis účtu však ocenia všetci. Nároky na bankové operácie sú u každého podnikateľa iné. Neobmedzené platby VÚB biznis účtu však ocenia všetci. Najvhodnejší účet pre vás spoznáte ...
celý článok

Definitívne nižšia daň na dividendy

27.9.2016, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer
Po vlne nevôle, ktorú vzbudil návrh na zavedenie zdaňovania dividend z dielne ministerstva financií a následné stiahnutie novely zákona o dani z príjmov z augustového rokovania vlády, sa zdá, že prišlo k dohode na tomto opatrení. Nová daň z ...
celý článok

Konateľ a spoločník - osobitosti ich postavenia z pohľadu poskytovania cestovných náhradGarancia

26.9.2016, Ing. Ľuboslava Minková, Ing. Ľuboslava Minková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Ľuboslava Minková; Ing. Ľuboslava Minková Problematiku poskytovania cestovných náhrad spoločníkov a konateľov s. r. o. upravuje zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZCN“).
celý článok
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus
Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013

Zamestnávanie ZŤP z pohľadu zamestnávateľa

26.9.2016, JUDr. Juraj Mezei PhD, Zdroj: Verlag Dashöfer
ZP definuje zamestnanca so zdravotným postihnutím v ustanovení § 40 ods. 8 ako zamestnanca uznaného za invalidného podľa zákona sociálnom poistení, ktorý svojmu zamestnávateľovi predloží rozhodnutie o invalidnom dôchodku. Na úvod tohto ...
celý článok

Správnosť výpočtu exekúcieGarancia

23.9.2016, JUDr Martina Jenčová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Chceli by sme si preveriť správnosť výpočtu exekúcie - zrážky zo mzy a príjmov, ktoré do výpočtu vstupujú. Konkrétne nás zaujíma príjem zo sociálneho fondu a nepeňažné plnenie. Vstupujú tieto príjmy do výpočtu zrážky na exekúciu? Pokiaľ ide čisto o ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Podmienky a nároky zo skráteného pracovného úväzku pre dôchodcuGarancia

23.9.2016, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Zamestnankyňa 2. marca 2016 dovŕšila dôchodkový vek a poberá starobný dôchodok. Naďalej pracuje bez prerušenia od 3. marca 2016 na plný pracovný úväzok, 8. hodín. Chce pracovať do konca kalendárneho roku 2016. Od 1. januára 2017 chce pracovať na skrátený ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Nezamestnanosť pokračuje v poklese

22.9.2016, Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Aj v auguste tohto roku odišli z evidencie uchádzačov o prácu stovky ľudí. Úrady ich evidovali o takmer tritisíc menej ako v predchádzajúcom mesiaci, celkovo 294 721. V medziročnom porovnaní sa ich počet znížil o 52 250. Miera nezamestnanosti vypočítaná z ...
celý článok
Najčítanejšie

Nárokové náhrady pri tuzemskej pracovnej cesteGarancia

1.1.2016, Ing. Ľuboslava Minková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Nárokové cestovné náhrady  je zamestnávateľ povinný poskytnúť zamestnancovi po splnení podmienok ustanovených v ZCN. Podľa § 5 ods. 5 písm. a ) ZDP nárokové cestovné náhrady  nie sú predmetom dane z príjmov zo závislej činnosti , ak sa ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus
Dostupné v časových verziách: 2016 | 2015 | 2014 | 2013

Súbežný pracovný pomerGarancia

3.5.2013, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Zákonník práce nepoužíva pojem súbežný pracovný pomer a ani pojem vedľajší pracovný pomer. Zákonník práce zároveň už výslovne nerozlišuje ani medzi hlavným pracovným pomerom zamestnanca a vedľajším pracovným pomerom zamestnanca (vedľajšou činnosťou). ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Životné minimum od 1. 7. 2016 a jeho vplyv na vybrané daňové veličinyGarancia

29.6.2016, Ing. Marcela Rabatinová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Životné minimum ovplyvňuje nielen výšku rôznych príspevkov, sociálnych dávok a dôchodkov, ale na jeho vývoj sú priamo naviazané viaceré daňové ukazovatele, ktoré ovplyvňujú zdaňovanie príjmu každej FO. Životné minimum (ďalej iba „ŽM“) sa upravuje každoročne k  ...
celý článok

Formulár pre prípravu zamestnancov na hodnotenie pracovného výkonuArchív

17.7.2012, Verlag Dashöfer, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zodpovednosť   Uveďte úlohy, ktoré považujete za vaše hlavné (kľúčové) a za ktoré ste bol/a v uplynulom období zodpovedný/á. Ciele   Uveďte vaše ciele (hlavé orientácie ), ktoré sa pokúšate dosiahnuť pri práci na vašich kľúčových úlohách. ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Povinnosti zamestnávateľa pri skončení pracovného pomeru v roku 2016Garancia

1.5.2016, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pri skončení pracovného pomeru je zamestnávateľ povinný: vydať zamestnancovi potvrdenie o zamestnaní a pracovný posudok podľa Zákonníka práce. Nie je potrebné, aby zamestnanec žiadal o vydanie potvrdenia o zamestnaní, zamestnávateľ by mal vydať potvrdenie ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus
Najnovšie Právne predpisy
  • 206/2016 Z.z. novela vyhl. č. 543/2005 Z. z. (vyšlo dňa: 30.6.2016 v čiastke č. 58)
  • 207/2016 Z.z. ustanovuje podrobnosti výkonu rozhodnutia vo veciach maloletých (vyšlo dňa: 30.6.2016 v čiastke č. 58)
  • 210/2016 Z.z. novela vyhl. č. 259/2008 Z. z. (vyšlo dňa: 12.7.2016 v čiastke č. 60)
  • 217/2016 Z.z. novela zák. č. 553/2003 Z. z. (vyšlo dňa: 18.7.2016 v čiastke č. 64)
  • 222/2016 Z.z. o uložení dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa (vyšlo dňa: 26.7.2016 v čiastke č. 67)
  • 228/2016 Z.z. o ročných správach a polročných správach predkladaných doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou (vyšlo dňa: 5.8.2016 v čiastke č. 69)
  • 229/2016 Z.z. o ročných správach a polročných správach predkladaných dôchodkovou správcovskou spoločnosťou (vyšlo dňa: 5.8.2016 v čiastke č. 69)
  • 241/2016 Z.z. ustanovuje sumu maximálneho ročného školného na akademický rok 2017/2018 pre študijné programy v externej forme štúdia uskutočňované na verejných vysokých školách a štátnych vysokých školách (vyšlo dňa: 23.8.2016 v čiastke č. 73)
  • 253/2016 Z.z. o uložení dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa (vyšlo dňa: 23.9.2016 v čiastke č. 81)
  • 261/2016 Z.z. o metodike na výpočet podielu uznaného športu na rok 2017 (vyšlo dňa: 30.9.2016 v čiastke č. 84)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
23.11.2016 - 25.11.2016, Vysoké Tatry
Lektor: Júlia Pšenková, JUDr. Alena Huťanová
Trojdňové školenie určené špeciálne pre mzdárov a personalistov. Namiešali sme pre Vás koktejl najžiadanejších tém... Prihláška tu!
30.11.2016, Bratislava
Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová
Školenie je určené pre agentúry, ktoré dočasne prideľujú zamestnancov i pre spoločnosti, ktoré ich dočasne užívajú. Prihláška tu!
29.11.2016, Bratislava
Lektor: Júlia Pšenková
Vyriešte problematiku cestovných náhrad na našom poldňovom školení. Dozviete sa aké nároky vznikajú pri tuzemskej i zahraničnej pracovnej ceste zamestnancom i štatutárom... Prihláška tu!
7.10.2016, Žilina
Lektor: JUDr. Terézia Maděřičová, JUDr. Alena Huťanová
Seminár, ktorý zaberie jedno doobedie Vám objasní problematiku nerovnomerného rozvrhnutia pracovného času, s ktorým majú účtovníci často problém... Prihláška tu!
19.10.2016, Žilina
Lektor: JUDr. Alena Huťanová
Osvojte si všetky náležitosti a sociálne aspekty s touto témou súvisiace... Prihláška tu!
14.11.2016, Žilina
Lektor: Júlia Pšenková
Stretávate sa s problematikou súbehu viacerých funkcií štatutárneho orgánu a chcete mať istotu, že všetko máte zastrešené v súlade s aktuálnou legislatívou? Prihláška tu!
18.10.2016, Žilina
Lektor: JUDr. Miroslava Burčíková
Počas školenia Vám poskytneme všetky potrebné informácie súvisiace s novým zákonom o ochrane osobných údajov v kontexte jeho poslednej novely vrátane informácii o jeho vykonávacích predpisoch. Prihláška tu!
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Do not fill this: