Darček mesiaca
Zástupcovia zamestnancov v 2017

 

Kalkulačka výpočtú úroku z omeškaniaKalkulačka výpočtú exekučných zrážok zo mzdy

 

PDF na stiahnutie

Ak sa stanete našim zákazníkom, získate od nás 4x ročne tlačený zákaznícky spravodaj

 

 

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

Najnovšie

Komentár k ZP § 134 Priemerný zárobok na pracovnoprávne účelyArchív

21.6.2017, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Priemerný zárobok na pracovnoprávne účely § 134 (1) Priemerný zárobok na pracovnoprávne účely (ďalej len „priemerný zárobok") zisťuje zamestnávateľ zo mzdy zúčtovanej zamestnancovi na výplatu v rozhodujúcom období a z obdobia ...
viac
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus
Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Zástupcovia zamestnancov

21.6.2017, Marta Weberová NOVA Intereal, s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer
Zamestnanci sú oprávnení uplatňovať svoje práva vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov alebo obdobných vzťahov prostredníctvom svojich zástupcov: o príslušný odborový orgán, o zamestnanecká rada alebo o ...
viac

Dávka v nezamestnanostiGarancia

20.6.2017, Marta Weberová NOVA Intereal, s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer
Nárok na dávku v nezamestnanosti má uchádzač o zamestnanie, ktorým je: - povinne poistená osoba v nezamestnanosti = zamestnanec, - dobrovoľne poistená osoba v nezamestnanosti, teda všetci tí, ktorí splnili podmienky nároku ...
viac

1. júl 2017 a elektronická komunikáciaGarancia

19.6.2017, Marta Weberová NOVA Intereal, s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer
Od 1. Júla 2017 budú všetci majitelia spoločností, ktoré sú zapísané v Obchodnom registri SR komunikovať so štátnymi úradmi už len online, prostredníctvom elektronických schránok, ktoré boli zriadené a aktivované automaticky. ...
viac

Skončenie podnikaniaGarancia

16.6.2017, Ing.Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer
V rámci svojej podnikateľskej činnosti sa niektorým daňovníkom pri výkone svojej činnosti darí menej a rozhodnú sa skončiť jej vykonávanie. Preto je dôležité vedieť, čo má v rámci dane z príjmov urobiť daňovník, ktorý skončil podnikanie alebo ...
viac

Stravovanie zamestnancovGarancia

15.6.2017, Ing.Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Podľa § 152 zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v zn.n.p. (ZP) je zamestnávateľ povinný zabezpečovať zamestnancom vo všetkých zmenách stravovanie zodpovedajúce zásadám správnej výživy, a to priamo na pracoviskách alebo v ich blízkosti. ...
viac

Elektronické schránky a Sociálna poisťovňaGarancia

14.6.2017, Marta Weberová NOVA Intereal, s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer
Od 1.7.2017 budú úrady doručovať úradné dokumenty každej firme do elektronickej schránky. Ak firma nebude mať aktivovanú elektronickú schránku, správy od úradov sa budú považovať za doručené aj po ich neprečítaní. ...
viac

Životné minimum od 1. Júla 2017Garancia

13.6.2017, Marta Weberová NOVA Intereal, s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer
Životné minimum je spoločensky uznaná minimálna hranica príjmov fyzickej osoby, pod ktorou nastáva stav jej hmotnej núdze. Takto životné minimum definuje Zákon č. 601/2003 Z. z. Zákon o životnom minime a o zmene a doplnení ...
viac

Odstupné a odchodné v roku 2017Garancia

12.6.2017, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Aktuálna právna úprava Zákonníka práce umožňuje súbeh výpovednej doby a odstupného. Zmyslom poskytovania odstupného, tak ako upravuje § 76 ZP , je určitá satisfakcia poskytovaná zamestnancovi zo strany zamestnávateľa za to, že s ním ...
viac
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Smernica o tvorbe a používaní opravných položiekGarancia

12.6.2017, Ing. Mária Vépyová, PhD., Ing. Zuzana Hrušovská, Baker Tilly Slovakia, korektúra: Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Mária Vépyová, PhD.; Ing. Zuzana Hrušovská, Baker Tilly Slovakia; korektúra: Ing. Ivana Glazelová Stiahnuť dokument Názov účtovnej jednotky    (adresa, IČO)          Názov vnútropodnikovej smernice     Tvorba a používanie opravných položiek     Prílohy     ...
viac
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus
Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014
Najčítanejšie

Podiely na ziskuArchív

1.6.2012, Ing. Jolana Strýčková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Nasledujúci príspevok obsahuje odpovede na viaceré vaše otázky súvisiace s nejasnosťami, ktoré sa týkajú platenia odvodov z podielov na zisku (ďalej aj „dividenda“) a ich zdaňovania, ktoré vyplácajú fyzickým osobám obchodné spoločnosti - spoločnosti s ručením ...
viac
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Zmeny podľa novely zákona o zdravotnom poistení účinnej od 1. 5. 2011Archív

13.5.2011, Ing. Jolana Strýčková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Dňa 5. 4. 2011 schválila NR SR zákon č. 133/2011 (ďalej len „novela ZZP), ktorý s účinnosťou od 1. 5. 2011 novelizuje zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZZP“). Novela ZZP zavádza do aplikačnej praxe ...
viac
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Nárokové náhrady pri tuzemskej pracovnej cesteGarancia

31.3.2017, Ing. Ľuboslava Minková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Nárokové cestovné náhrady  je zamestnávateľ povinný poskytnúť zamestnancovi po splnení podmienok ustanovených v ZCN. Podľa § 5 ods. 5 písm. a ) ZDP nárokové cestovné náhrady  nie sú predmetom dane z príjmov zo závislej činnosti , ak sa ...
viac
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus
Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Povinnosti zamestnávateľa a zamestnanca podľa zákona o dani z príjmov v roku 2016Archív

29.9.2016, Ing.Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Jedným z druhov príjmov fyzickej osoby podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v zn. n. p. (ZDP) sú príjmy zo závislej činnosti (PZČ). Pri týchto príjmoch ide o vzťah zamestnávateľ - zamestnanec, spojený s viacerými povinnosťami na strane zamestnávateľa ...
viac

Preddavky na daň z príjmov fyzických osôb na rok 2012 (§ 34 ZDP)Archív

5.4.2012, Ing. Marcela Rabatinová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Pojem preddavok na daň je od 1. 1. 2012 všeobecne definovaný v § 2 písm. u) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“), podľa ktorého preddavkom na daň je povinná platba na daň, ktorá sa platí v priebehu ...
viac
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus
Najnovšie Právne predpisy
  • 124/2017 Z.z. novela vyhl. č. 259/2008 Z. z. (vyšlo dňa: 29.5.2017 v čiastke č. 57)
  • 125/2017 Z.z. novela vyhl. č. 533/2007 Z. z. (vyšlo dňa: 29.5.2017 v čiastke č. 57)
  • 127/2017 Z.z. ustanovuje podrobnosti o výberových konaniach (vyšlo dňa: 29.5.2017 v čiastke č. 57)
  • 132/2017 Z.z. ustanovuje podrobnosti o obsadzovaní voľných štátnozamestnaneckých miest na súdoch výberovým konaním (vyšlo dňa: 31.5.2017 v čiastke č. 58)
  • 136/2017 Z.z. ustanovuje podrobnosti o služobnom hodnotení (vyšlo dňa: 31.5.2017 v čiastke č. 58)
  • 143/2017 Z.z. novela zák. č. 378/2015 Z. z. (vyšlo dňa: 6.6.2017 v čiastke č. 61)
  • 150/2017 Z.z. novela zák. č. 355/2007 Z. z. a č. 442/2002 Z. z. (vyšlo dňa: 7.6.2017 v čiastke č. 62)
  • 153/2017 Z.z. novela zák. č. 330/1991 Zb. (vyšlo dňa: 9.6.2017 v čiastke č. 63)
  • 157/2017 Z.z. o rizikách a systéme riadenia a merania rizík, výpočte celkového rizika a rizika protistrany v doplnkových dôchodkových fondoch (vyšlo dňa: 14.6.2017 v čiastke č. 65)
  • 158/2017 Z.z. o uložení kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa (vyšlo dňa: 15.6.2017 v čiastke č. 66)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
28.6.2017 - 30.6.2017, Žilina
Lektor: Júlia Pšenková, JUDr. Alena Huťanová
Trojdňové školenie určené špeciálne pre mzdárov a personalistov. Namiešali sme pre Vás koktejl najžiadanejších tém... Prihláška tu!
27.6.2017, Bratislava
Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová
Školenie je určené pre agentúry, ktoré dočasne prideľujú zamestnancov i pre spoločnosti, ktoré ich dočasne užívajú. Prihláška tu!
13.12.2017, Bratislava
Lektor: Júlia Pšenková
Vyriešte problematiku cestovných náhrad na našom poldňovom školení. Dozviete sa aké nároky vznikajú pri tuzemskej i zahraničnej pracovnej ceste zamestnancom i štatutárom... Prihláška tu!
28.7.2017, Bratislava
Lektor: JUDr. Terézia Maděřičová, JUDr. Alena Huťanová
Seminár, ktorý zaberie jedno doobedie Vám objasní problematiku nerovnomerného rozvrhnutia pracovného času, s ktorým majú účtovníci často problém... Prihláška tu!
17.7.2017, Bratislava
Lektor: JUDr. Alena Huťanová
Osvojte si všetky náležitosti a sociálne aspekty s touto témou súvisiace... Prihláška tu!
15.8.2017, Bratislava
Lektor: Júlia Pšenková
Stretávate sa s problematikou súbehu viacerých funkcií štatutárneho orgánu a chcete mať istotu, že všetko máte zastrešené v súlade s aktuálnou legislatívou? Prihláška tu!
18.7.2017, Bratislava
Lektor: JUDr. Miroslava Burčíková
Počas školenia Vám poskytneme všetky potrebné informácie súvisiace s novým zákonom o ochrane osobných údajov v kontexte jeho poslednej novely vrátane informácii o jeho vykonávacích predpisoch. Prihláška tu!
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Do not fill this: