NAJNOVŠIE

Uprednostnenie exekúcie pred zrážkou podľa Občianskeho zákonníka v roku 2015ZámokGarancia

25.5.2015, Júlia Pšenková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Chcela by som sa opýtať na poradie zrážok zo mzdy. Zamestnancovi od r.2013 zrážam zo mzdy na základe doručenej dohody o zrážkach podľa §551 obč. zákonníka, tak ako pri výkone rozhodnutia z 1 tretiny. Tomuto zamestnancovi prišla ďalšia dohoda o zrážkach podľa § ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: MUP profi | MUP profi plus
Súvisiace

Pravdepodobný denný vymeriavací základZámokGarancia

25.5.2015, JUDr. Jana Zamboriová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Výš ka nemocenskej dávky sa určuje z pravdepodobného denného vymeriavacieho základu, ak poistenec nemal v rozhodujúcom období vymeriavací základ na platenie poistného na nemocenské poistenie, ak zamestnanec v rozhodujúcom období nedosiahol ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: MUP profi | MUP profi plus
Dostupné v časových verziách: 2015 | 2014Súvisiace

Povinná dovolenka

25.5.2015, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Dovolenka na zotavenie je výlučne osobným právom zamestnanca, ktorý má ústavnoprávny charakter (čl. 36). Dovolenka slúži na regeneráciu fyzických i psychických síl zamestnanca, a preto nie je možné ju previesť na inú fyzickú osobu. Z toho istého dôvodu smrťou ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | MUP profi | MUP profi plus
Súvisiace

Cestovné náhrady v roku 2015ZámokGarancia

21.5.2015, Zdroj: Verlag Dashöfer
Online rozhovor bude zameraný sumárne na cestovné náhrady v roku 2015 podľa súčasnej platnej legislatívy. Dozviete sa, ako sa preukazujú cestovné výdavky, akú výšku stravného by ste mali dostať od zamestnávateľa pri tuzemskej či zahraničnej pracovnej ceste. ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: MUP profi | MUP profi plus
Súvisiace

Ako vybrať zamestnanca z veľkého počtu uchádzačov - 1. časťGarancia

13.5.2015, Mgr. Dominika Vargová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Azda každému personalistovi sa už niekedy stala situácia, že potreboval nájsť dobrého človeka do tímu a na zverejnenú inzerciu zrazu prišli desiatky alebo aj stovky žiadostí. A ďalšie prichádzajú. Čas sa zasa skracuje a kandidátov je potrebné postupne ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | MUP profi | MUP profi plus
Súvisiace
NAJČÍTANEJŠIE

Uplatňovanie nezdaniteľných častí v roku 2015ZámokGarancia

15.3.2015, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Základ dane, resp. čiastkový základ dane, ktorý je zistený z aktívnych príjmov, tzn. príjmov zo závislej činnosti, z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo súčtom čiastkových základov dane z týchto príjmov, je možné aj za rok 2015 znížiť o ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: MUP profi | MUP profi plus
Súvisiace

Daňová legislatíva by sa mala opätovne meniť od januára 2016

27.4.2015, Ing. Jana Kušnírová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
V rámci medzirezortného pripomienkového konania boli zverejnené návrhy noviel viacerých daňových zákonov. Novely zákona o dani z príjmov fyzickej osoby, dani z príjmov právnickej osoby, dane z pridanej hodnota a zmeny daňového poriadku by mali vstúpiť do ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | MUP profi | MUP profi plus
Súvisiace

Zmeny v zákone o starobnom dôchodkovom sporení účinné od 1. 1. 2015Garancia

29.3.2015, PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarova, Zdroj: Verlag Dashöfer
Od 1. januára 2015 sa v zákone o starobnom dôchodkovom sporení (II. pilier) a od 1. marca 2015 v zákone o doplnkovom dôchodkovom sporení (III. pilier) vykonalo viacero významných zmien pre poistencov a zamestnávateľov. Stručne si uveďme najpodstatnejšie z nich: ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | MUP profi | MUP profi plus
Súvisiace

Viac oznamovacích povinností pripadá na zamestnané mamičky pri druhom pôrodeGarancia

10.4.2015, Ing. Andrej Vrbovský, Zdroj: Verlag Dashöfer
Sociálna poisťovňa (SP) na svojej internetovej stránke pripomína matkám, ktorým trvá pracovný pomer a ktoré z dôvodu narodenia druhého (ďalšieho) dieťaťa plynule prechádzajú z rodičovskej dovolenky na ďalšiu materskú dovolenku (tzv. reťazový pôrod), že pri ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | MUP profi | MUP profi plus
Súvisiace

Zmeny v zákone o sociálnom poistení a zákone o zdravotnom poistení účinné od 1. januára 2015ZámokGarancia

16.2.2015, PadDr. Mgr. Daniela Pivovarova, Zdroj: Verlag Dashöfer
I. Sociálne poistenie Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v platnom znení bol novelizovaný tromi zákonmi, a to zákon č. 183/2014 Z. z., zákon č. 338/2013 Z. z. a zákon č. 298/2014 Z. z., všetky s účinnosťou od 1. januára 2015. Zmeny sa týkajú: ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: MUP profi | MUP profi plus
Súvisiace
NAJNOVŠIE PRÁVNE PREDPISY
  • 79/2015 Z.z. o odpadoch (vyšlo dňa: 21.4.2015 v čiastke č. 27)
  • 84/2015 Z.z. novela vyhl. č. 543/2005 Z. z. (vyšlo dňa: 24.4.2015 v čiastke č. 28)
  • 87/2015 Z.z. novela zák. č. 513/1991 Zb. (vyšlo dňa: 29.4.2015 v čiastke č. 29)
  • 90/2015 Z.z. o zániku daňového nedoplatku zodpovedajúceho nezaplatenej sankcii prislúchajúcej k zaplatenej dani z pridanej hodnoty (vyšlo dňa: 7.5.2015 v čiastke č. 30)
  • 92/2015 Z.z. o uložení kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a dodatkov ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa (vyšlo dňa: 7.5.2015 v čiastke č. 30)

Anotácia právnych predpisov

PARTNERI
www.humanet.sk
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Ochrana osobných údajov- nový zákon č 84/2014 účinný od 15.4.2014

18.5.2015, Bratislava
Lektorka: JUDr. Miroslava Burčíková
POZOR! Dňa 15.04.2014 nadobudol účinnosť nový zákon č. 84/2014 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Úplné znenie zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov vznení zákona č. 84/2014 Z.z. bola dňa 30.05.2014 uverejnené v Zbierke zákonov pod číslom 136/2014 Z.z... Prihláška tu!

Zákonník práce – aplikačný seminár

20.5.2015, Bratislava
Lektorky: JUDr. Terézia Maděřičová, JUDr. Alena Huťanová
Prinášame Vám aktualizovaný a pre prax mimoriadne užitočný seminár, počas ktorého máte možnosť získať všetky potrebné informácie v súvislosti so zmenami v Zákonníku práce. V nadväznosti na platnú legislatívu budú na školení riešené aj témy vzniku a skončenia pracovného pomeru, pracovnej disciplíny a možností rozvrhnutia pracovného času, prekážok v práci, či problematika dohôd... Prihláška tu!

Nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas

22.5.2015, Bratislava
Lektorky: JUDr. Terézia Maděřičová, JUDr. Alena Huťanová
Objasnite si na poldňovom seminári problematiku rovnomerného aj nerovnomerného rozvrhnutia pracovného času a naučte sa spoľahlivo vytvárať rozvrh pracovných zmien (kalendár pracovného času). Pre lepšie a jednoduchšie pochopenie bude táto tematika vysvetlená na praktických príkladoch! Prihláška tu!

 

 

Editovatelne tlaciva
Editovatelne tlaciva