NAJNOVŠIE

Výpoveď v ochrannej dobe zamestnankyni na materskej dovolenke v roku 2015ZámokGarancia

7.10.2015, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ako dlho je zamestnávateľ povinný držať v pracovnom pomere ženu na materskej dovolenke a akým spôsobom jej ukončuje pracovný pomer po skončení? Podľa § 64 Zákonníka práce zamestnávateľ nesmie dať výpoveď v ochrannej dobe, a to v dobe, keď je ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: MUP profi | MUP profi plus
Súvisiace

Preradenie zamestnanca v roku 2015 časť 3.Garancia

7.10.2015, PadDr. Mgr. Daniela Pivovarova, Zdroj: Verlag Dashöfer
Personálny leasing, dočasné pridelenie alebo dočasné preradenie zamestnanca na výkon práce k inému zamestnávateľovi – tento inštitút je v pracovno-právnych vzťahoch využívaný už od 20-tych rokov minulého storočia, pôvodne z USA. Táto forma „ ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | MUP profi | MUP profi plus
Súvisiace

Aktuálny stav Zákonníka práce od 1.9.2015 ZámokGarancia

23.9.2015, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Online rozhovor sa bude venovať aktuálnemu zneniu Zákonníka práce, ktorý vstúpil do platnosti 1.9.2015. V súvislosti s novým zákonom o odbornom vzdelávaní sa od 1.9.2015 mení §53 Zákonníka práce, ktorý sa týka uzatvorenia zmluvy so žiakom strednej odbornej ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: MUP profi | MUP profi plus
Súvisiace

Centrá zdieľaných služiebZámokGarancia

14.9.2015, Ing. Zuzana Skorková, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Centrá zdieľaných služieb - z angličtiny Shared services centers (SSC) sa začali prvýkrát objavovať v 80-tych rokoch minulého storočia. Využívajú ich hlavne veľké, medzinárodne pôsobiace spoločnosti, avšak dnes nie sú neznáme ani pre stredných či dokonca ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: MUP profi | MUP profi plus
Súvisiace

Vzor výpovede zo strany zamestnávateľa z dôvodu zrušenia zamestnávateľa (§ 63 ods. 1 písm. a) Zákonníka práce)ZámokGarancia

26.8.2015, Doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD.; JUDr. et Mgr. Jozef Toman PhD. Stiahnuť vzor (Označenie Zamestnávateľa , Názov a sídlo spoločnosti, IČO.) VÝPOVEĎ ZAMESTNÁVATEĽA podľa § 63 ods. 1 písm. a) bod 1 Zákonníka práce Zamestnanec: Titul, meno a priezvisko: ...... ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: MUP profi | MUP profi plus
Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012Súvisiace
NAJČÍTANEJŠIE

Zdaňovanie nepeňažného príjmu zamestnanca v prípade použitia služobného motorového vozidla aj na súkromné účely v roku 2015Garancia

14.5.2015, Ing. Marcela Rabatinová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Zamestnávatelia poskytujú zamestnancom rôzne zamestnanecké benefity, a to buď v peňažnej alebo nepeňažnej forme. Jedným z nich je aj používanie motorového vozidla zamestnávateľa na služobné a súčasne aj na súkromné účely. V tomto prípade zamestnancovi vzniká ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | MUP profi | MUP profi plus
Súvisiace

Ak si uplatňujete nárok na nemocenské dávky, nezabúdajte na svoje povinnostiGarancia

10.6.2015, Ing. Blažena Kvetná, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ak si ako zamestnanec uplatňujete nárok na nemocenské dávky, nezabúdajte na to, že v súvislosti s uplatňovaním tohto nároku má povinnosti nielen zamestnávateľ, ale aj samotný zamestnanec. Ak si ako zamestnanec uplatňujete nárok na nemocenské dávky, nezabúdajte ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | MUP profi | MUP profi plus
Súvisiace

Vyhlásenia na zdanenie príjmov zo závislej činnosti v roku 2015Garancia

16.5.2015, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Daňovník, ktorý v zdaňovacom období vykonáva závislú činnosť, za ktorú poberá príjmy si môže uplatniť na účely výpočtu preddavku na daň za kalendárny mesiac a na účely výpočtu dane za zdaňovacie obdobie nárok na znížene základu dane o nezdaniteľnú časť základu ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | MUP profi | MUP profi plus
Súvisiace

Na základe letnej brigády môžu študentom vzniknúť povinnosti voči Sociálnej poisťovniGarancia

12.6.2015, Ing. Blažena Kvetná, Zdroj: Verlag Dashöfer
Sociálna poisťovňa (ďalej len „SP“) na svojom webovom sídle zverejnila informáciu určenú študentom stredných škôl a dennej formy štúdia na vysokých školách ďalej len „študent“), ktorí sa rozhodli, že cez letné prázdniny budú brigádovať. ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | MUP profi | MUP profi plus
Súvisiace

Novela zákona o zdravotnom poistení a ďalších zákonov s účinnosťou od 1. 5. 2015Garancia

1.6.2015, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ostatnou novelou zákona o zdravotnom poistení je zákon č. 77/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa z. č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení z. č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | MUP profi | MUP profi plus
Súvisiace
NAJNOVŠIE PRÁVNE PREDPISY
  • 79/2015 Z.z. o odpadoch (vyšlo dňa: 21.4.2015 v čiastke č. 27)
  • 84/2015 Z.z. novela vyhl. č. 543/2005 Z. z. (vyšlo dňa: 24.4.2015 v čiastke č. 28)
  • 87/2015 Z.z. novela zák. č. 513/1991 Zb. (vyšlo dňa: 29.4.2015 v čiastke č. 29)
  • 90/2015 Z.z. o zániku daňového nedoplatku zodpovedajúceho nezaplatenej sankcii prislúchajúcej k zaplatenej dani z pridanej hodnoty (vyšlo dňa: 7.5.2015 v čiastke č. 30)
  • 92/2015 Z.z. o uložení kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a dodatkov ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa (vyšlo dňa: 7.5.2015 v čiastke č. 30)

Anotácia právnych predpisov

PARTNERI
www.humanet.sk
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
21.10.2015 - 23.10.2015, Vysoké Tatry
Lektor: Júlia Pšenková, JUDr. Alena Huťanová
Trojdňové školenie určené špeciálne pre mzdárov a personalistov. Namiešali sme pre Vás koktejl najžiadanejších tém... Prihláška tu!
24.11.2015, Bratislava
Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová
Školenie je určené pre agentúry, ktoré dočasne prideľujú zamestnancov i pre spoločnosti, ktoré ich dočasne užívajú. Prihláška tu!
16.11.2015, Bratislava
Lektor: Júlia Pšenková
Vyriešte problematiku cestovných náhrad na našom poldňovom školení. Dozviete sa aké nároky vznikajú pri tuzemskej i zahraničnej pracovnej ceste zamestnancom i štatutárom... Prihláška tu!
8.10.2015, Žilina
Lektor: JUDr. Terézia Maděřičová, JUDr. Alena Huťanová
Seminár, ktorý zaberie jedno doobedie Vám objasní problematiku nerovnomerného rozvrhnutia pracovného času, s ktorým majú účtovníci často problém... Prihláška tu!
19.10.2015, Žilina
Lektor: JUDr. Alena Huťanová, PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová
Osvojte si všetky náležitosti a sociálne aspekty s touto témou súvisiace... Prihláška tu!
14.10.2015, Bratislava
Lektor: Júlia Pšenková
Stretávate sa s problematikou súbehu viacerých funkcií štatutárneho orgánu a chcete mať istotu, že všetko máte zastrešené v súlade s aktuálnou legislatívou? Prihláška tu!
16.10.2015, Žilina
Lektor: JUDr. Miroslava Burčíková
Počas školenia Vám poskytneme všetky potrebné informácie súvisiace s novým zákonom o ochrane osobných údajov v kontexte jeho poslednej novely vrátane informácii o jeho vykonávacích predpisoch. Prihláška tu!