NAJNOVŠIE

Výpočet zrážky exekúcie zo mzdy

1.10.2014, Júlia Pšenková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Výpočet zrážky exekúcie z mzdy pozostáva z niekoľkých krokov. V súlade s exekučným poriadkom sa exekúcia vypočíta nasledovne: 1. krok - určenie čistej mzdy povinného Čistá mzda pre účely exekúcií sa vypočíta tak, že od hrubej mzdy sa odpočíta preddavok na ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | MUP profi | MUP profi plus
Súvisiace

Odstupné zamestnanca v roku 2014ZámokGarancia

30.9.2014, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Napriek skutočnosti, že problematika odstupného v poslednom období nepodľahla zásadným zmenám v právnej úprave Zákonníka práce, predmetom tohto článku bude sprehľadnenie tohto inštitútu aj s uvedením niektorých príkladov z aplikačnej praxe. Aktuálna právna ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: MUP profi | MUP profi plus
Súvisiace

Mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce - 2014ZámokGarancia

29.9.2014, JUDr. Juraj Mezei PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Máme zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu v kategórii 3. s rizikovým faktorom hluk. Podľa Zákonníka práce v § 124 ods. 3 sa uvádza, že za každú hodinu práce patrí zamestnancovi mzdová kompenzácia (skrátená interpretácia). Môžeme spočítavať aj "polhodiny" ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: MUP profi | MUP profi plus
Súvisiace

Vyslanie zamestnanca podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 96/71 ES o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služiebZámokGarancia

26.9.2014, Ing. Ľuboslava Minková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Ľuboslava Minková Od vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie sú zamestnávatelia povinní dodržiavať okrem iných právnych noriem Európskej únie aj smernicu Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 96/71 ES o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb. celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: MUP profi | MUP profi plus
Súvisiace | Dostupné v časových verziách: 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Ochrana osobných údajov a bezpečnostný projekt v roku 2014 Zámok

17.9.2014, PhDr. Anna Miklošová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zamestnávanie pracovníkov, komunikácia s obchodnými partnermi, predaj zákazníkom, uzatváranie zmlúv, spracovanie údajov v databázach, ale i daňové, mzdové a účtovné podklady sa nezaobídu bez ovládania problematiky ochrany osobných údajov. V ostatnom období ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: MUP profi | MUP profi plus
Súvisiace
NAJČÍTANEJŠIE

Mzdy - PRÍKLADYGarancia

28.11.2013, Ing. Ján Bolgáč, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Ján Bolgáč, Ing. Viera Mezeiová Nárok na výplatu daňového bonusu na dieťa     Juraj má dve deti vo veku 1 a 3 roky, ktoré s ním a s jeho manželkou žijú v (spoločnej) domácnosti. Manželka poberá sociálne dávky. Jurajovi plynú príjmy zo závislej činnosti ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | MUP profi | MUP profi plus
Súvisiace | Dostupné v časových verziách: 2014 | 2013 | 2012

Aké zmeny prináša plánovaná novela zákona o dani z príjmov s navrhovanou účinnosťou od 1.1.2015?Garancia

1.9.2014, Zdroj: Accace
Od 1.januára 2015 vstúpi do platnosti novelizovaný zákon o dani z príjmov, ktorý si kladie za cieľ znížiť daňové úniky a konsolidovať verejné financie. Poradenská spoločnosť Accace, ktorá na Slovensku pôsobí v oblasti spracovania účtovníctva, miezd a daňového ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | MUP profi | MUP profi plus
Súvisiace

Úprava minimálnej mzdy od 1.1.2014 a jej dopady na vybrané mzdové parametreGarancia

20.11.2013, Ing. Iveta Matlovičová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Právo na mzdu za vykonanú prácu je jednou zo základných vlastností pracovnoprávnych vzťahov, ktorou je odplatnosť. Zamestnávateľ je povinný zamestnancovi za vykonanú prácu zaplatiť mzdu, odmenu alebo plat. Minimálna mzda predstavuje najnižšie peňažné plnenie, ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | MUP profi | MUP profi plus
Súvisiace

Uplatňovanie paušálnych výdavkov FO v roku 2014

11.8.2014, Ing. Marcela Rabatinová PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Fyzická osoba – podnikateľ sa môže rozhodnúť, či si daňové výdavky uplatní v preukázateľnej výške alebo paušálne. Záleží len od samotného daňovníka, ktorý spôsob uplatňovania daňových výdavkov využije. Rozhodovať by sa mal najmä podľa toho, ako ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | MUP profi | MUP profi plus
Súvisiace

Komentár k ZP § 227 Dohoda o brigádnickej práci študentovZámokGarancia

24.7.2014, JUDr. et Mgr. Jozef Toman PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. et Mgr. Jozef Toman PhD. Dohoda o brigádnickej práci študentov a dohoda o pracovnej činnosti Rozdiel medzi týmito dohodami je v subjekte. Dohoda o brigádnickej práci (len študent), dohoda o pracovnej činnosti (každá fyzická osoba so spôsobilosťou ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: MUP profi | MUP profi plus
Súvisiace | Dostupné v časových verziách: 2014 | 2013
NAJNOVŠIE PRÁVNE PREDPISY
  • 240/2014 Z.z. novela zák. č. 592/2006 Z. z. a č. 461/2003 Z. z. (vyšlo dňa: 19.9.2014 v čiastke č. 80)
  • 244/2014 Z.z. o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa (stavebníctvo) (vyšlo dňa: 19.9.2014 v čiastke č. 80)
  • 245/2014 Z.z. o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa (elektrotechnický priemysel) (vyšlo dňa: 19.9.2014 v čiastke č. 80)
  • 246/2014 Z.z. o predkladaní výkazov bankami, pobočkami zahraničných bánk, obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na štatistické účely (vyšlo dňa: 19.9.2014 v čiastke č. 80)
  • 247/2014 Z.z. o predkladaní výkazu správcovskou spoločnosťou za podielový fond alebo podfond na štatistické účely (vyšlo dňa: 19.9.2014 v čiastke č. 80)

Anotácia právnych predpisov

PARTNERI
www.humanet.sk
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Novela zákona o DPH účinná od 01.10. 2014 a od 01.01. 2015

13.10.2014, Bratislava
Lektor: Ing. Martin Ťažký

V októbri 2014 a zároveň od januára 2015 nadobudnú účinnosť zmeny súvisiace s novelou zákona o DPH. Pripravte sa na zmeny na našom školení... Prihláška tu!

Zákonník práce – aplikačný seminár

14.10.2014, Bratislava
Lektorky: JUDr. Terézia Maděřičová a JUDr. Alena Huťanová
Prinášame vám aplikačný seminár, počas ktorého máte možnosť získať všetky potrebné informácie v súvislosti so zmenami v Zákonníku práce. Prihláška tu!

Registrácie v sociálnej poisťovni a v zdravotnej poisťovni - prehľad povinností mzdovej účtovníčky

20.10.2014, Bratislava
Lektorka: Júlia Pšenková
Registračných povinností je veľa a stále pribúdajú nové skutočnosti ktoré je treba správne spracovať. Registrácia ovplyvňuje aj priechodnosť mesačných výkazov poistných odvodov. Sú rozdiely medzi registráciami v sociálnej a zdravotných poisťovniach. Cieľom seminára je teoreticky a prakticky prejsť a vysvetliť jednotlivé registračné povinnosti a ich vplyv na výkazy poistného... Prihláška tu!

Prekážky v práci a dovolenka

22.10.2014, Bratislava
Lektorka: JUDr. Zdeňka Dvoranová
Prinášame vám aplikačný seminár, počas ktorého máte možnosť získať všetky potrebné informácie v súvislosti so zmenami v Zákonníku práce. Prihláška tu!

Mediácia ako možnosť riešenia pracovnoprávnych sporov

23.10.2014, Žilina
Lektorka: Mgr. Martina Jenčová
K pracovnoprávnym sporom dochádza na pracovisku veľmi často. Pre riadne fungovanie obchodnej spoločnosti sú však dobré vzťahy medzi zamestnancami veľmi dôležité, najmä z hľadiska tímovej spolupráce... Prihláška tu!

Mzdový účtovník špecialista – modulový kurz ukončený testom a certifikátom

30.10 - 10.12.2014, Bratislava
Lektorky: Júlia Pšenková a JUDr. Alena Huťanová

Rozšírte svoje vedomosti – absolvujte modulový kurz Mzdový účtovník špecialista. Počas kurzu absolvujete 3 školenia a zároveň budete mať k dispozícií 3 videoškolenia a študijné materiály... Prihláška tu!

Najdôležitejšie legislatívne zmeny pre rok 2015

7.11.2014, Bratislava
Lektori: kolektív autorov
Na konferencii si budete môcť vypočuť dôležité informácie o schválených a  pripravovaných zmenách legislatívy z oblasti dane z pridanej hodnoty, dane z príjmov, daňového poriadku, účtovníctva, ale i o zmenách v sociálnom  zdravotnom poistení... Prihláška tu!

Nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas

13.11.2014, Bratislava
Lektorky: JUDr. Terézia Maděřičová a JUDr. Alena Huťanová
Objasnite si na poldňovom seminári problematiku rovnomerného aj nerovnomerného rozvrhnutia pracovného času a naučte sa spoľahlivo vytvárať rozvrh pracovných zmien (kalendár pracovného času). Prihláška tu!