NAJNOVŠIE

Dohodári a práce neschopnosť, dohodári a dovolenkaZámokGarancia

27.8.2014, JUDr. Juraj Mezei PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Ak živnostník zamestnal brigádnika na dohodu o vykonaní práce s pravidelným príjmom od 1.6.2014 do 31.12.2014 a brigádnik zostal v auguste 2014 práceneschopný, je živnostník povinný vyplácať brigádnikovi nemocenské dávky po dobu 10 kalendárnych alebo pracovných ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: MUP profi | MUP profi plus
Súvisiace

Počas dočasnej práceneschopnosti živnostníci a SZČO poistné neplatia

27.8.2014, Ing. Andrej Vrbovský, Zdroj: Verlag Dashöfer
Živnostníci a ostatné samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) ako povinne nemocensky a povinne dôchodkovo poistení nie sú povinní platiť poistné na nemocenské poistenie a poistné na dôchodkové poistenie v období, počas ktorého sú uznaní za dočasne ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | MUP profi | MUP profi plus
Súvisiace

Stravovanie zamestnancovZámokGarancia

26.8.2014, JUDr. Juraj Mezei PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
1. Zamestnanec si čerpá náhradné voľno 16 hodín, ktoré vznikli odpracovaním nadčasov počas 2 sobôt, ktoré neboli jeho pracovnými dňami. Má nárok na stravné lístky za tieto hodiny? 2. Zamestnanec si čerpá náhradné voľno 16 hodín, ktoré vnikli ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: MUP profi | MUP profi plus
Súvisiace

Poskytovanie preddavku na pracovné cestyZámokGarancia

22.8.2014, Ing. Ľuboslava Minková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Ľuboslava Minková Preddavok na žiadosť zamestnanca   (§ 36 ods. 1 ZCN) Preddavok na žiadosť a právne úkony Zamestnávateľ je  povinný  poskytnúť zamestnancovi preddavok len v tom prípade,  ak zamestnanec o jeho poskytnutie požiada  pri týchto skutočnostiach: ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: MUP profi | MUP profi plus
Súvisiace | Dostupné v časových verziách: 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Komentár k ZP § 227 Dohoda o brigádnickej práci študentovZámokGarancia

24.7.2014, JUDr. et Mgr. Jozef Toman PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. et Mgr. Jozef Toman PhD. Dohoda o brigádnickej práci študentov a dohoda o pracovnej činnosti Rozdiel medzi týmito dohodami je v subjekte. Dohoda o brigádnickej práci (len študent), dohoda o pracovnej činnosti (každá fyzická osoba so spôsobilosťou ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: MUP profi | MUP profi plus
Súvisiace | Dostupné v časových verziách: 2014 | 2013
NAJČÍTANEJŠIE

Mzdy - PRÍKLADYGarancia

28.11.2013, Ing. Ján Bolgáč, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Ján Bolgáč, Ing. Viera Mezeiová Nárok na výplatu daňového bonusu na dieťa     Juraj má dve deti vo veku 1 a 3 roky, ktoré s ním a s jeho manželkou žijú v (spoločnej) domácnosti. Manželka poberá sociálne dávky. Jurajovi plynú príjmy zo závislej činnosti ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | MUP profi | MUP profi plus
Súvisiace | Dostupné v časových verziách: 2014 | 2013 | 2012

Povinnosti a chyby zamestnávateľa voči zamestnancom vo mzde pri ukončení pracovného pomeru

18.7.2014, Júlia Pšenková, Zdroj: Verlag Dashöfer
V súvislosti s ukončením pracovného pomeru zamestnanca je potrebné vyúčtovať korektne poslednú mzdu, splniť registračné povinnosti a vystaviť príslušné potvrdenia zamestnancovi. V prvom rade pri ukončení pracovného pomeru v poslednej mzde je potrebné ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | MUP profi | MUP profi plus
Súvisiace

Úprava minimálnej mzdy od 1.1.2014 a jej dopady na vybrané mzdové parametreGarancia

20.11.2013, Ing. Iveta Matlovičová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Právo na mzdu za vykonanú prácu je jednou zo základných vlastností pracovnoprávnych vzťahov, ktorou je odplatnosť. Zamestnávateľ je povinný zamestnancovi za vykonanú prácu zaplatiť mzdu, odmenu alebo plat. Minimálna mzda predstavuje najnižšie peňažné plnenie, ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | MUP profi | MUP profi plus
Súvisiace

Zmeny v právnej úprave dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru s účinnosťou od 1.7.2014

7.4.2014, JUDr. et Mgr Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
NR SR dňa 5.6.2014 schválila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony zákona. Týmto ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | MUP profi | MUP profi plus
Súvisiace

Zmena výpočtu čistej mzdy zamestnanca v roku 2014ZámokGarancia

14.4.2014, Ing. Marcela Rabatinová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Za zamestnanca sa považuje každá fyzická osoba, ktorá poberá príjmy zo závislej činnosti. Čistú mzdu zamestnanca ovplyvňuje niekoľko faktorov. V prvom rade je to výška poistného (odvodov), ktoré je povinný odviesť zamestnávateľ z hrubého zdaniteľného príjmu ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: MUP profi | MUP profi plus
Súvisiace
NAJNOVŠIE PRÁVNE PREDPISY
  • 210/2014 Z.z. o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa (hutníctvo, geológia a ťažobný priemysel) (vyšlo dňa: 26.7.2014 v čiastke č. 69)
  • 211/2014 Z.z. o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa (pozemná doprava) (vyšlo dňa: 26.7.2014 v čiastke č. 69)
  • 213/2014 Z.z. novela zák. č. 483/2001 Z. z. (vyšlo dňa: 30.7.2014 v čiastke č. 70)
  • 218/2014 Z.z. novela zák. č. 222/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 5.8.2014 v čiastke č. 72)
  • 219/2014 Z.z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny (vyšlo dňa: 5.8.2014 v čiastke č. 72)

Anotácia právnych predpisov

PARTNERI
www.humanet.sk
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Novela zákona o DPH účinná od 01.10. 2014 a od 01.01. 2015

12.9.2014, Bratislava
Lektor: Ing. Martin Ťažký

V októbri 2014 a zároveň od januára 2015 nadobudnú účinnosť zmeny súvisiace s novelou zákona o DPH. Pripravte sa na zmeny na našom školení... Prihláška tu!

Registrácie v sociálnej poisťovni a v zdravotnej poisťovni - prehľad povinností v roku 2014

16.9.2014, Bratislava
Lektorka: Júlia Pšenková
Registračných povinností je veľa a stále pribúdajú nové skutočnosti ktoré je treba správne spracovať. Registrácia ovplyvňuje aj priechodnosť mesačných výkazov poistných odvodov. Sú rozdiely medzi registráciami v sociálnej a zdravotných poisťovniach. Cieľom seminára je teoreticky a prakticky prejsť a vysvetliť jednotlivé registračné povinnosti a ich vplyv na výkazy poistného... Prihláška tu!

Daňová kontrola miestnych daní – vybrané príležitosti pre obce

22.9.2014, Bratislava
Lektor: Ing. Emil Burák PhD.

Seminár je zameraný na daňovú kontrolu miestnych daní. Prinášame Vám vzdelávanie, ktoré je pragmatickou šancou a užitočnou príležitosťou pre zlepšenie rozpočtov každej municipiality z 3000 obcí a miest na Slovensku... Prihláška tu!

Mediácia ako možnosť riešenia pracovnoprávnych sporov

2.10.2014, Bratislava
Lektorka: Mgr. Martina Jenčová
K pracovnoprávnym sporom dochádza na pracovisku veľmi často. Pre riadne fungovanie obchodnej spoločnosti sú však dobré vzťahy medzi zamestnancami veľmi dôležité, najmä z hľadiska tímovej spolupráce... Prihláška tu!

Pohľadávky v podnikateľskej praxi

14.10.2014, Bratislava
Lektori: kolektív autorov
Prinášame Vám v poradí už piaty ročník konferencie zameranej na pohľadávky v podnikateľskej praxi. Na konferencii budú riešené rizikové pohľadávky z účtovného a daňového pohľadu, ako i pohľadávky voči dlžníkom v zahraničí... Prihláška tu!

Mzdový účtovník špecialista – modulový kurz ukončený testom a certifikátom

30.10 - 10.12.2014, Bratislava
Lektorky: Júlia Pšenková a JUDr. Alena Huťanová

Rozšírte svoje vedomosti – absolvujte modulový kurz Mzdový účtovník špecialista. Počas kurzu absolvujete 3 školenia a zároveň budete mať k dispozícií 3 videoškolenia a študijné materiály... Prihláška tu!

Najdôležitejšie legislatívne zmeny pre rok 2015

7.11.2014, Bratislava
Lektori: kolektív autorov
Na konferencii si budete môcť vypočuť dôležité informácie o schválených a  pripravovaných zmenách legislatívy z oblasti dane z pridanej hodnoty, dane z príjmov, daňového poriadku, účtovníctva, ale i o zmenách v sociálnom  zdravotnom poistení... Prihláška tu!