NAJNOVŠIE

Valorizovanie invalidného dôchodku, ktorý je považovaný za starobný dôchodok

27.1.2015, Ing. Andrej Vrbovský, Zdroj: Verlag Dashöfer
Sociálna poisťovňa (SP) upozorňuje na svojej webovej stránke všetkých poberateľov invalidného dôchodku, ktorý sa považuje za starobný dôchodok, že aj od 1. januára 2015 sa tento druh dôchodku zvyšuje tak, ako invalidný dôchodok, teda o 4,60 eur a nie ako ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | MUP profi | MUP profi plus
Súvisiace

Staré pravdy v novej dobeZámokGarancia

17.1.2015, PhDr. Eliška Záležáková, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Všeobecne možno však konštatovať, že manažéri sa správajú veľmi účelovo, hľadajú jednoznačné, „samospasiteľné“ a „pohodlné“ cesty riešenia problémov, čím im uniká podstata veci - kauzalita jednotlivých javov. Nemožno však očakávať samospasiteľnosť žiadnej z  ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: MUP profi | MUP profi plus
Súvisiace

Skončenie pracovného pomeru dohodouZámokGarancia

15.1.2015, JUDr. Mária Rybárová, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. JUDr. Juraj Mezei PhD. Dohoda o skončení pracovného pomeru je dvojstranným právnym úkonom, ktorým na základe zhodného prejavu vôle zamestnanca a zamestnávateľa dochádza ku skončeniu pracovného pomeru k určitému dňu. Skončenie ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: MUP profi | MUP profi plus
Dostupné v časových verziách: 2015 | 2014Súvisiace

Úraz či pracovný úraz v roku 2014ZámokGarancia

24.12.2014, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Zamestnancovi, ktorý dostal výpoveď z dôvodu § 63 ods. 1 b), zamestnávateľ nemôže prideľovať prácu, nakoľko takúto nemá. V tomto prípade zamestnanec nie je povinný dostavovať sa na pracovisko ani zotrvať na ňom celú pracovnú dobu. Ako by sa posudzoval v tomto ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: MUP profi | MUP profi plus
Dostupné v časových verziách: 2015 | 2014Súvisiace

Komentár k ZP § 120 Minimálne mzdové nárokyZámokGarancia

12.12.2014, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. § 120 Minimálne mzdové nároky (1) Zamestnávateľ, u ktorého nie je odmeňovanie zamestnancov dohodnuté v kolektívnej zmluve, je povinný zamestnancovi poskytnúť mzdu najmenej v sume minimálneho mzdového nároku určeného pre stupeň ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: MUP profi | MUP profi plus
Dostupné v časových verziách: 2015 | 2014 | 2013Súvisiace
NAJČÍTANEJŠIE

Povinnosti mzdovej účtovníčky na konci roka 2014 a zmeny platné od 1. 1. 2015Garancia

28.11.2014, Júlia Pšenková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Na prelome rokov je potrebné jednak vykonať určité úkony súvisiace s ukončením kalendárneho roku, ale taktiež skontrolovať dáta zamestnancov, skontrolovať aplikácie legislatívnych zmien vo mzdách nového kalendárneho roku. V tomto článku sa zameriame na ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | MUP profi | MUP profi plus
Dostupné v časových verziách: 2015 | 2014Súvisiace

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka platná pre roky 2014 aj 2015

24.11.2014, Ing. Juraj Válek PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Základ dane, resp. čiastkový základ dane, ktorý je zistený z aktívnych príjmov, tzn. príjmov zo závislej činnosti, z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo súčtom čiastkových základov dane z týchto príjmov, je možné aj za rok 2014 znížiť o ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | MUP profi | MUP profi plus
Súvisiace

Zmeny v platení preddavkov daňovníka od 1.1.2015Garancia

29.11.2014, Ing. Miroslava Brnová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Preddavok na daň z príjmov je povinná platba na daň, ktorá sa platí počas zdaňovacieho obdobia, ak skutočná výška dane za toto zdaňovacie obdobie nie je ešte známa. Platenie preddavkov je upravené v § 34 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | MUP profi | MUP profi plus
Dostupné v časových verziách: 2015 | 2014Súvisiace

Uplatnenie ostatných nezdaniteľných častí základu dane pre roky 2014 aj 2015

8.12.2014, Ing. Juraj Válek PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Medzi nezdaniteľné časti základu dane zaraďujeme okrem nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, aj nezdaniteľnú časť základu dane na manželku, resp. manžela, príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie a na doplnkové dôchodkové sporenie v zahraničí ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | MUP profi | MUP profi plus
Súvisiace

Aké budú dopady zvýšenia minimálnej mzdy od 1. januára 2015?Garancia

2.11.2014, PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarova, Zdroj: Verlag Dashöfer
Vláda Slovenskej republiky musí každoročne, v súlade so zákonom č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde, rozhodnúť do 20. októbra v roku o sume minimálnej mzdy na nasledujúci kalendárny rok. Kritériá na úpravu súm minimálnej mzdy a minimálnych mzdových nárokov ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | MUP profi | MUP profi plus
Dostupné v časových verziách: 2016 | 2015 | 2014Súvisiace
NAJNOVŠIE PRÁVNE PREDPISY
  • 2/2015 Z.z. o uložení kolektívnych zmluv vyššieho stupňa a dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa (vyšlo dňa: 13.1.2015 v čiastke č. 1)

Anotácia právnych predpisov

PARTNERI
www.humanet.sk
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Odvodové a daňové riešenie povinnosti štatutárneho orgánu a jeho súbehu so zamestnaneckým pomerom

17.2.2015, Bratislava
Lektorka: Júlia Pšenková
Ak sa stretávate s problematikou súbehu viacerých funkcií štatutárneho orgánu a chcete mať istotu, že všetky zmluvy, odvody a dane máte vyriešené v súlade s aktuálnou legislatívou, seminár je určený práve Vám... Prihláška tu!

Medzinárodné zamestnávanie, vysielanie a prenájom zamestnancov

19.2.2015, Bratislava
Lektorky: Júlia Pšenková a JUDr. Alena Huťanová

Aj Vaša firma zamestnáva alebo plánuje v budúcnosti prijať pracovníka zo zahraničia? Získajte všetky dostupné informácie, ktoré potrebujete k správnemu procesu prijímania či vysielania... Prihláška tu!

Registrácie v sociálnej poisťovni a v zdravotnej poisťovni - prehľad povinností mzdovej účtovníčky

19.2.2015, Bratislava
Lektorka: Júlia Pšenková
Registračných povinností je veľa a stále pribúdajú nové skutočnosti ktoré je treba správne spracovať. Registrácia ovplyvňuje aj priechodnosť mesačných výkazov poistných odvodov. Sú rozdiely medzi registráciami v sociálnej a zdravotných poisťovniach. Cieľom seminára je teoreticky a prakticky prejsť a vysvetliť jednotlivé registračné povinnosti a ich vplyv na výkazy poistného... Prihláška tu!

Exekúcie a zrážky zo mzdy

20.2..2015, Bratislava
Lektorka: Júlia Pšenková
Problematickú tému exekúcií a zrážok zo mzdy v mzdovej učtárni vyriešite na našom poldňovom školení. Na školení sa lektorka bude venovať prednostným a neprednostným zrážkam zo mzdy, exekúciám i nepostihnuteľným častiam mzdy. Vaše otázky môžete rozdiskutovať s odborníčkou z praxe... Prihláška tu!

Cestovné náhrady v kocke

27.2.2015, Bratislava
Lektorka: Júlia Pšenková
Vyriešte problematiku cestovných náhrad na našom poldňovom školení. Dozviete sa aké nároky vznikajú pri tuzemskej i zahraničnej pracovnej ceste zamestnancom i štatutárom... Prihláška tu!