NAJNOVŠIE

Vyslanie zamestnanca na prácu do iného členského štátu EÚ z hľadiska jeho sociálneho zabezpečenia na Slovensku

29.7.2015, Ing. Blažena Kvetná, Zdroj: Verlag Dashöfer
V prípade, že zamestnávateľ svojho zamestnanca vysiela pracovať do iného členského štátu EÚ, požiada Sociálnu poisťovňu o vystavenie prenosného dokumentu PD A1 pre tohto zamestnanca. Ak Sociálna poisťovňa tento dokument vystaví, na predmetného zamestnanca sa aj ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | MUP profi | MUP profi plus
Súvisiace

Výberové konanie a obsadenie voľnej pozície 2. v poradí v roku 2015ZámokGarancia

26.7.2015, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Môžeme zamestnancovi, ktorý je u nás v pracovnom pomere, skončil druhý vo výberovom konaní iba § 54 ZP zmeniť obsah pracovnej zmluvy a preradiť ho? Zamestnanec, ktorý je na tejto funkcii z nej odchádza, výberové konanie bolo v januári 2015, alebo musíme na túto ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: MUP profi | MUP profi plus
Súvisiace

Sprevádzanie dieťaťa na psychologické vyšetrenie a pracovné voľno v roku 2015ZámokGarancia

22.7.2015, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Má zákonný zástupca nárok na voľno s náhradou mzdy (prekážka v práci zo strany zamestnanca) - v prípade doprovodu dieťaťa do Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie na psychologické vyšetrenie? Ak áno, platí to ako pri ostatných prekážkach - ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: MUP profi | MUP profi plus
Súvisiace

Životné minimum od 1.7.2015 a jeho vplyv na vybrané daňové veličinyZámokGarancia

17.7.2015, Ing. Marcela Rabatinová, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. Životné minimum ovplyvňuje nielen výšku rôznych príspevkov, sociálnych dávok a dôchodkov, ale na jeho vývoj sú priamo naviazané viaceré daňové ukazovatele (napr. nezdaniteľné časti základu dane, použitie príslušnej sadzby dane pri ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: MUP profi | MUP profi plus
Súvisiace

Komentár k ZP § 20 Zabezpečenie práv a povinností v pracovnoprávnych vzťahochZámokGarancia

14.7.2015, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD.   § 20 Zabezpečenie práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov (1) Práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov možno zabezpečiť dohodou o zrážkach zo mzdy, ručením alebo zriadením záložného práva. (2) Uspokojenie nároku ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: MUP profi | MUP profi plus
Dostupné v časových verziách: 2015 | 2014 | 2013Súvisiace
NAJČÍTANEJŠIE

Novela zákona o zdravotnom poistení a ďalších zákonov s účinnosťou od 1. 5. 2015Garancia

1.6.2015, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ostatnou novelou zákona o zdravotnom poistení je zákon č. 77/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa z. č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení z. č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | MUP profi | MUP profi plus
Súvisiace

Pracovný pomer na kratší pracovný čas a výpočet mzdyGarancia

15.4.2015, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
V zmysle § 49 Zákonníka práce (ZP) môže zamestnávateľ so zamestnancom dohodnúť v pracovnej zmluve kratší pracovný čas (čiastočný pracovný úväzok), ako je ustanovený týždenný pracovný čas a rovnako aj dohodnúť zmenu ustanoveného týždenného pracovného času na ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | MUP profi | MUP profi plus
Súvisiace

Špecifické prípady uplatňovania daňového bonusu v roku 2015Garancia

30.4.2015, Ing. Marcela Rabatinová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Daňový bonus predstavuje sumu daňového zvýhodnenia na každé vyživované dieťa žijúce s daňovníkom v spoločnej domácnosti. V roku 2015 je na jeho uplatnenie potrebné: splniť podmienku zákonom stanoveného minimálneho hrubého zdaniteľného príjmu aspoň vo ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | MUP profi | MUP profi plus
Súvisiace

Poistenci Sociálnej poisťovne si môžu skontrolovať svoj individuálny účet za rok 2014

13.5.2015, Ing. Blažena Kvetná, Zdroj: Verlag Dashöfer
Sociálna poisťovňa každoročne sprístupňuje údaje z oblasti nemocenského poistenia, dôchodkového poistenia a poistenia v nezamestnanosti – a to najneskôr k 30. aprílu za obdobie predchádzajúceho kalendárneho roka. Sociálna poisťovňa každoročne sprístupňuje ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | MUP profi | MUP profi plus
Súvisiace

Chyby pri zdaňovaní nevyplatenej mzdy v roku 2015Garancia

29.4.2015, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Do ročného zúčtovania preddavkov na daň za rok 2015 je zamestnávateľ povinný zahrnúť všetky zúčtované a vyplatené príjmy zo závislej činnosti, ktoré sú predmetom dane a zamestnancovi plynuli počas roka 2015. Ide o skutočne vyplatené príjmy zo závislej činnosti  ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | MUP profi | MUP profi plus
Súvisiace
NAJNOVŠIE PRÁVNE PREDPISY
  • 79/2015 Z.z. o odpadoch (vyšlo dňa: 21.4.2015 v čiastke č. 27)
  • 84/2015 Z.z. novela vyhl. č. 543/2005 Z. z. (vyšlo dňa: 24.4.2015 v čiastke č. 28)
  • 87/2015 Z.z. novela zák. č. 513/1991 Zb. (vyšlo dňa: 29.4.2015 v čiastke č. 29)
  • 90/2015 Z.z. o zániku daňového nedoplatku zodpovedajúceho nezaplatenej sankcii prislúchajúcej k zaplatenej dani z pridanej hodnoty (vyšlo dňa: 7.5.2015 v čiastke č. 30)
  • 92/2015 Z.z. o uložení kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a dodatkov ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa (vyšlo dňa: 7.5.2015 v čiastke č. 30)

Anotácia právnych predpisov

PARTNERI
www.humanet.sk
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
21.10.2015 - 23.10.2015, Vysoké Tatry
Lektor: Júlia Pšenková, JUDr. Alena Huťanová
Trojdňové školenie určené špeciálne pre mzdárov a personalistov. Namiešali sme pre Vás koktejl najžiadanejších tém... Prihláška tu!
20.8.2015, Bratislava
Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová
Školenie je určené pre agentúry, ktoré dočasne prideľujú zamestnancov i pre spoločnosti, ktoré ich dočasne užívajú. Prihláška tu!
16.11.2015, Bratislava
Lektor: Júlia Pšenková
Vyriešte problematiku cestovných náhrad na našom poldňovom školení. Dozviete sa aké nároky vznikajú pri tuzemskej i zahraničnej pracovnej ceste zamestnancom i štatutárom... Prihláška tu!
14.9.2015, Bratislava
Lektor: JUDr. Terézia Maděřičová, JUDr. Alena Huťanová
Seminár, ktorý zaberie jedno doobedie Vám objasní problematiku nerovnomerného rozvrhnutia pracovného času, s ktorým majú účtovníci často problém... Prihláška tu!
25.8.2015, Bratislava
Lektor: JUDr. Alena Huťanová, PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová
Osvojte si všetky náležitosti a sociálne aspekty s touto témou súvisiace... Prihláška tu!
18.8.2015, Bratislava
Lektor: Júlia Pšenková
Stretávate sa s problematikou súbehu viacerých funkcií štatutárneho orgánu a chcete mať istotu, že všetko máte zastrešené v súlade s aktuálnou legislatívou? Prihláška tu!
14.9.2015, Bratislava
Lektor: JUDr. Miroslava Burčíková
Počas školenia Vám poskytneme všetky potrebné informácie súvisiace s novým zákonom o ochrane osobných údajov v kontexte jeho poslednej novely vrátane informácii o jeho vykonávacích predpisoch. Prihláška tu!
Editovatelne tlaciva
Editovatelne tlaciva