Darček mesiaca
Exekučné zrážky zo mzdy

 

Kalkulačka výpočtú úroku z omeškaniaKalkulačka výpočtú exekučných zrážok zo mzdy

 

PDF na stiahnutie

Ak sa stanete našim zákazníkom, získate od nás 4x ročne tlačený zákaznícky spravodaj

 

 

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

Najnovšie

Sviatok a nepretržitá prevádzka z pohľadu mzdáraGarancia

10.10.2017, Ing. Martina Švaňová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Potrebujete sa zorientovať v problematike odmeňovania sviatku v prípade, ak váš zamestnávateľ uplatňuje nepretržitý pracovný režim? Na čo všetko máte nárok, aké práce vám môže zamestnávateľ vo sviatok nariadiť? Na všetky otázky týkajúce sa ...
viac
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Od polovice budúceho roka majú stúpnuť dávky v hmotnej núdzi o 5 %

3.10.2017, Verlag Dashfer, Zdroj: Verlag Dashöfer / SITA
Od začiatku júla 2018 by sa mali zvýšiť dávky v hmotnej núdzi a príspevky k týmto dávkam o 5 % Od začiatku júla 2018 by sa mali zvýšiť dávky v hmotnej núdzi a príspevky k týmto dávkam o 5 % nasledovne: - Pre jednotlivca by sa dávka mala ...
viac

Mzda a zdaniteľná mzda

2.10.2017, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Mzda je peňažné alebo nepeňažné plnenie poskytované zamestnávateľom zamestnancovi za prácu. Za mzdu sa nepovažuje najmä náhrada mzdy, odstupné, odchodné, cestovné náhrady vrátane nenárokových cestovných náhrad, príspevky zo sociálneho fondu, ...
viac

Najčastejšie chyby zamestnávateľov pri uzatváraní dohody o brigádnickej práci študentaGarancia

29.9.2017, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Súvisiaci pravny predpis: 311/2001 Z.z. Zamestnávatelia môžu na plnenie svojich úloh alebo na zabezpečenie svojich potrieb výnimočne uzatvárať s fyzickými osobami o i. aj dohody o brigádnickej práci študenta (DoBPŠ). Zamestnávatelia pri ...
viac
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Deň súkromného podnikania sa blíži. Zapojte sa aj vy

28.9.2017, Zdroj: METRO Cash & Carry
Reštaurácia pripravila večeru vo dvojici s dezertom zdarma, obchod so zmiešaným tovarom zas ponúka zľavu na nákup nad 20 eur, upratovacia služba nachystala 10 % dole zo svojho cenníka za poskytnuté služby. Mnohí podnikatelia sa už zapojili ku Dňu súkromného ...
viac

Mzdový list zamestnancaGarancia

27.9.2017, Ing. Martina Švaňová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, je povinný viesť pre zamestnancov mzdové listy s výnimkou uvedenou v § 39 ods. 4 zákona o dani z príjmov a výplatné listiny vrátane ich rekapitulácie za každý kalendárny mesiac aj za celé zdaňovacie ...
viac

Zabezpečenie žiaka v rámci duálneho vzdelávania a daň z príjmov

26.9.2017, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pravidlá praktického vyučovania v systéme duálneho vzdelávania sú obsiahnuté v zákone č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov („ZDV“). Tento zákon obsahuje aj poskytovanie ...
viac

Trvanie pracovnej cesty v roku 2017Garancia

25.9.2017, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Existuje presné vymedzenie dĺžky trvania pracovnej cesty? Je možné, aby sa za pracovnú cestu nevyplatili cestovné náhrady? Legislatívna úprava: zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „ ZP ") zákon ...
viac
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Vyplatenie odmeny zo sociálneho fondu pri príležitosti pracovného jubilea v roku 2017Garancia

22.9.2017, Ing. Martina Švaňová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ako postupovať pri vyplatení odmeny zo sociálneho fondu pri príležitosti pracovného jubilea alebo životného jubilea, ak je v dobe dovŕšenia zamestnanec na rodičovskej dovolenke? Podľa § 11 ods. 7 písm. c) zákona č. 580/2004 Z. z. o ...
viac
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Vyšetrenie alebo ošetrenie zamestnanca v zdravotníckom zariadení v roku 2017Garancia

21.9.2017, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Naša zamestnankyňa navštevuje fyzioterapeuta, ktorý nemá titul MUDr., ale iba Bc. a ide o pohybové štúdium, nie o nemocničné zariadenie. Chcem sa spýtať, je možné čas strávený v tomto zariadení zarátať kolegyni ako návštevu lekára? ...
viac
Najčítanejšie

Nárokové náhrady pri tuzemskej pracovnej cesteGarancia

31.3.2017, Ing. Ľuboslava Minková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Nárokové cestovné náhrady  je zamestnávateľ povinný poskytnúť zamestnancovi po splnení podmienok ustanovených v ZCN. Podľa § 5 ods. 5 písm. a ) ZDP nárokové cestovné náhrady  nie sú predmetom dane z príjmov zo závislej činnosti , ak sa ...
viac
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus
Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Zmeny podľa novely zákona o zdravotnom poistení účinnej od 1. 5. 2011Archív

13.5.2011, Ing. Jolana Strýčková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Dňa 5. 4. 2011 schválila NR SR zákon č. 133/2011 (ďalej len „novela ZZP), ktorý s účinnosťou od 1. 5. 2011 novelizuje zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZZP“). Novela ZZP zavádza do aplikačnej praxe ...
viac
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Podiely na ziskuArchív

1.6.2012, Ing. Jolana Strýčková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Nasledujúci príspevok obsahuje odpovede na viaceré vaše otázky súvisiace s nejasnosťami, ktoré sa týkajú platenia odvodov z podielov na zisku (ďalej aj „dividenda“) a ich zdaňovania, ktoré vyplácajú fyzickým osobám obchodné spoločnosti - spoločnosti s ručením ...
viac
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Platitelia poistnéhoGarancia

16.2.2017, Ing. Jolana Strýčková Ing. Anna Križanová, Marta Weberová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Jolana Strýčková Ing. Anna Križanová; Marta Weberová So skutočnosťami rozhodujúcimi pri vzniku verejného zdravotného poistenia je spojená aj povinnosť platiť poistné na verejné zdravotné poistenie. Poistenec, ktorý nezaplatil poistné Poistenec, ktorý  ...
viac
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus
Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Preddavky na daň z príjmov fyzických osôb na rok 2012 (§ 34 ZDP)Archív

5.4.2012, Ing. Marcela Rabatinová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Pojem preddavok na daň je od 1. 1. 2012 všeobecne definovaný v § 2 písm. u) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“), podľa ktorého preddavkom na daň je povinná platba na daň, ktorá sa platí v priebehu ...
viac
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus
Najnovšie Právne predpisy
  • 225/2017 Z.z. o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno – technické vybavenie zdravotníckych zariadení v pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky (vyšlo dňa: 29.9.2017 v čiastke č. 98)
  • 227/2017 Z.z. o úprave dôchodkového veku a referenčného veku na rok 2018 (vyšlo dňa: 29.9.2017 v čiastke č. 98)
  • 233/2017 Z.z. o ustanovení sumy rodičovského príspevku (vyšlo dňa: 3.10.2017 v čiastke č. 100)
  • 234/2017 Z.z. o úprave súm prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa (vyšlo dňa: 3.10.2017 v čiastke č. 100)
  • 235/2017 Z.z. o uložení dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa a kolektívne zmluvy vyššieho stupňa (vyšlo dňa: 3.10.2017 v čiastke č. 100)
  • 237/2017 Z.z. novela zák. č. 566/2001 Z. z. (vyšlo dňa: 11.10.2017 v čiastke č. 102)
  • 238/2017 Z.z. novela zák. č. 305/2013 Z. z. (vyšlo dňa: 12.10.2017 v čiastke č. 103)
  • 242/2017 Z.z. novela zák. č. 435/2001 Z. z. (vyšlo dňa: 12.10.2017 v čiastke č. 103)
  • 243/2017 Z.z. o verejnej výskumnej inštitúcii (vyšlo dňa: 12.10.2017 v čiastke č. 103)
  • 245/2017 Z.z. o metodike na výpočet podielu uznaného športu na rok 2018 (vyšlo dňa: 12.10.2017 v čiastke č. 103)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
14.11.2017 - 16.11.2017, Bratislava
Lektor: Júlia Pšenková, JUDr. Alena Huťanová
Trojdňové školenie určené špeciálne pre mzdárov a personalistov. Namiešali sme pre Vás koktejl najžiadanejších tém... Prihláška tu!
14.11.2017, Bratislava
Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová
Školenie je určené pre agentúry, ktoré dočasne prideľujú zamestnancov i pre spoločnosti, ktoré ich dočasne užívajú. Prihláška tu!
13.12.2017, Bratislava
Lektor: Júlia Pšenková
Vyriešte problematiku cestovných náhrad na našom poldňovom školení. Dozviete sa aké nároky vznikajú pri tuzemskej i zahraničnej pracovnej ceste zamestnancom i štatutárom... Prihláška tu!
12.12.2017, Bratislava
Lektor: JUDr. Terézia Maděřičová, JUDr. Alena Huťanová
Seminár, ktorý zaberie jedno doobedie Vám objasní problematiku nerovnomerného rozvrhnutia pracovného času, s ktorým majú účtovníci často problém... Prihláška tu!
27.10.2017, Žilina
Lektor: JUDr. Alena Huťanová
Osvojte si všetky náležitosti a sociálne aspekty s touto témou súvisiace... Prihláška tu!
28.11.2017, Bratislava
Lektor: Júlia Pšenková
Stretávate sa s problematikou súbehu viacerých funkcií štatutárneho orgánu a chcete mať istotu, že všetko máte zastrešené v súlade s aktuálnou legislatívou? Prihláška tu!
23.10.2017, Bratislava
Lektor: JUDr. Miroslava Verčíková
Počas školenia Vám poskytneme všetky potrebné informácie súvisiace s novým zákonom o ochrane osobných údajov v kontexte jeho poslednej novely vrátane informácii o jeho vykonávacích predpisoch. Prihláška tu!
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Do not fill this: