Darček mesiaca
Materská a rodičovská dovolenka od A po Z

 

Kalkulačka výpočtú úroku z omeškaniaKalkulačka výpočtú exekučných zrážok zo mzdy

 

PDF na stiahnutie

Ak sa stanete našim zákazníkom, získate od nás 4x ročne tlačený zákaznícky spravodaj

 

 

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

Najnovšie

Najviac invalidných dôchodcov je v Prešovskom kraji

16.8.2017, Zdroj: Sociálna poisťovňa
K poslednému júlovému dňu na Slovensku poberalo invalidný dôchodok 118 817 mužov a 119 125 žien. Najviac dôchodkov tohto druhu Sociálna poisťovňa vyplácala na východnom Slovensku, najmenej na západnom Slovensku, pričom rozdiel medzi „najpočetnejším“ ...
viac

Zamestnávatelia: Užitočná mobilná aplikácia pre registráciu zamestnancov je tu pre vás

16.8.2017, Zdroj: Sociálna poisťovňa
Cieľom mobilnej aplikácie Sociálnej poisťovne pre zamestnávateľov je uľahčiť im registráciu zamestnancov. Aplikácia, ktorá je verejne a bezplatne dostupná už rok, zrýchľuje a sprehľadňuje predbežné prihlásenie zamestnancov a umožňuje kontrolu pri ich ...
viac

Aj dohodárom môže vzniknúť nárok na úrazový príplatok

16.8.2017, Zdroj: Sociálna poisťovňa
Sociálna poisťovňa upozorňuje zamestnancov pracujúcich na dohodu - tzv. dohodárov, že v prípade dočasnej pracovnej neschopnosti (PN) v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania im môže vzniknúť nárok na úrazový príplatok. Sociálna poisťovňa ...
viac

Sociálna poisťovňa v prvom polroku evidovala viac ako 437 tisíc PN

15.8.2017, Zdroj: Sociálna poisťovňa
Sociálna poisťovňa v I. polroku tohto roka evidovala celkom 437 183 novohlásených dočasných pracovných neschopností. Je to o 41 tisíc vyšší počet PN-iek ako v rovnakom období minulého roka. Sociálna poisťovňa v I. polroku tohto roka evidovala celkom 437 183 ...
viac

Živnostníci: Nerobte chyby, z ktorých vznikajú dlhy

15.8.2017, Zdroj: Sociálna poisťovňa
Sociálna poisťovňa pripomína živnostníkom a ostatným samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO), aby nezabúdali včas a správne uhrádzať poistné a vyhli sa tak nedoplatkom. Neuhradenie poistného včas aj pre zábudlivosť či nepozornosť vedú k dlhu na poistnom. ...
viac

Upravte si trvalý príkaz v banke a aj takto sa vyhnete dlhom

14.8.2017, Zdroj: Sociálna poisťovňa
Sociálna poisťovňa upozorňuje samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) a dobrovoľne poistené osoby, aby nezabúdali na povinnosť zaplatiť poistné na sociálne poistenie včas a v správnej sume. K tomu im môže významne pomôcť, ak ho budú pravidelne platiť ...
viac

Ošetrujúci lekári po kontrole Sociálnej poisťovne v I. polroku ukončili takmer 2,6 tisíc PN

11.8.2017, Zdroj: Sociálna poisťovňa
Sociálna poisťovňa v prvom polroku 2017 skontrolovala dodržiavanie liečebného režimu 47 358 práceneschopných poistencov. Ide o kontrolu samotných poistencov, či dodržiavajú liečebný režim predpísaný ošetrujúcim lekárom. Sociálna poisťovňa v prvom polroku ...
viac

Daňový bonus v roku 2018

9.8.2017, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Podľa § 52zd ods. 7 ZDP sa daňový bonus zvyšuje k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia rovnakým koeficientom, ako sa zvyšovala suma životného minima (ŽM) k 1. júlu predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia. Podľa § 52zd ods. 7 ZDP sa ...
viac

Nepodaný mesačný prehľad - príjmy zo závislej činnosti v roku 2017

7.8.2017, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z PZČ, ktoré zamestnancom vyplatil, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za uplynulý kalendárny mesiac, ktorého vzor určuje MF SR, predkladá zamestnávateľ podľa § 49 ods. 2 zákona č. ...
viac

Zamestnanec s dvomi pracovnými pomermi v roku 2017

4.8.2017, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Zamestnanec pracuje na základe pracovnej zmluvy u zamestnávateľa na plný úväzok a to 5 dní v týždni (7,5 hodín denne). Ako benefit od zamestnávateľa má možnosť využívať home office 1x do týždňa. Ten istý zamestnanec má uzatvorenú ...
viac
Najčítanejšie

Nárokové náhrady pri tuzemskej pracovnej cesteGarancia

31.3.2017, Ing. Ľuboslava Minková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Nárokové cestovné náhrady  je zamestnávateľ povinný poskytnúť zamestnancovi po splnení podmienok ustanovených v ZCN. Podľa § 5 ods. 5 písm. a ) ZDP nárokové cestovné náhrady  nie sú predmetom dane z príjmov zo závislej činnosti , ak sa ...
viac
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus
Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Zmeny podľa novely zákona o zdravotnom poistení účinnej od 1. 5. 2011Archív

13.5.2011, Ing. Jolana Strýčková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Dňa 5. 4. 2011 schválila NR SR zákon č. 133/2011 (ďalej len „novela ZZP), ktorý s účinnosťou od 1. 5. 2011 novelizuje zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZZP“). Novela ZZP zavádza do aplikačnej praxe ...
viac
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Podiely na ziskuArchív

1.6.2012, Ing. Jolana Strýčková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Nasledujúci príspevok obsahuje odpovede na viaceré vaše otázky súvisiace s nejasnosťami, ktoré sa týkajú platenia odvodov z podielov na zisku (ďalej aj „dividenda“) a ich zdaňovania, ktoré vyplácajú fyzickým osobám obchodné spoločnosti - spoločnosti s ručením ...
viac
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Zamestnanecká prémia za rok 2011Archív

8.7.2011, Ing. Dagmar Piršelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zamestnanecká prémia je legislatívna skratka. Ide o sumu priznanú a vyplatenú zamestnancovi podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“). Súčasne ide o príjem od dane oslobodený ( § 9 ods. 2 písm. t) ZDP ). ...
viac
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Preddavky na daň z príjmov fyzických osôb na rok 2012 (§ 34 ZDP)Archív

5.4.2012, Ing. Marcela Rabatinová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Pojem preddavok na daň je od 1. 1. 2012 všeobecne definovaný v § 2 písm. u) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“), podľa ktorého preddavkom na daň je povinná platba na daň, ktorá sa platí v priebehu ...
viac
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus
Najnovšie Právne predpisy
  • 171/2017 Z.z. novela vyhl. č. 543/2005 Z. z. (vyšlo dňa: 29.6.2017 v čiastke č. 70)
  • 173/2017 Z.z. o úprave súm životného minima (vyšlo dňa: 30.6.2017 v čiastke č. 71)
  • 179/2017 Z.z. novela zák. č. 404/2011 Z. z. (vyšlo dňa: 6.7.2017 v čiastke č. 74)
  • 183/2017 Z.z. novela zák. č. 2/1991 Zb. (vyšlo dňa: 10.7.2017 v čiastke č. 75)
  • 184/2017 Z.z. novela zák. č. 461/2003 Z. z. (vyšlo dňa: 10.7.2017 v čiastke č. 75)
  • 190/2017 Z.z. ustanovuje zoznam odvetví sezónnych zamestnaní (vyšlo dňa: 18.7.2017 v čiastke č. 78)
  • 194/2017 Z.z. nanovo ustanovuje vzory ponukových listov v súvislosti so zmenou zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (vyšlo dňa: 25.7.2017 v čiastke č. 80)
  • 195/2017 Z.z. ustanovuje vzor informácie o dôchodkoch zo starobného dôchodkového sporenia (vyšlo dňa: 25.7.2017 v čiastke č. 80)
  • 198/2017 Z.z. ustanovuje sumu maximálneho ročného školného na akademický rok 2018/2019 pre študijné programy v externej forme štúdia uskutočňované na verejných vysokých školách a štátnych vysokých školách (vyšlo dňa: 1.8.2017 v čiastke č. 82)
  • 202/2017 Z.z. novela nar. vl. č. 366/2016 Z. z. (vyšlo dňa: 9.8.2017 v čiastke č. 85)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
27.9.2017 - 29.9.2017, Vysoké Tatry
Lektor: Júlia Pšenková, JUDr. Alena Huťanová
Trojdňové školenie určené špeciálne pre mzdárov a personalistov. Namiešali sme pre Vás koktejl najžiadanejších tém... Prihláška tu!
27.9.2017, Bratislava
Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová
Školenie je určené pre agentúry, ktoré dočasne prideľujú zamestnancov i pre spoločnosti, ktoré ich dočasne užívajú. Prihláška tu!
13.12.2017, Bratislava
Lektor: Júlia Pšenková
Vyriešte problematiku cestovných náhrad na našom poldňovom školení. Dozviete sa aké nároky vznikajú pri tuzemskej i zahraničnej pracovnej ceste zamestnancom i štatutárom... Prihláška tu!
8.9.2017, Bratislava
Lektor: JUDr. Terézia Maděřičová, JUDr. Alena Huťanová
Seminár, ktorý zaberie jedno doobedie Vám objasní problematiku nerovnomerného rozvrhnutia pracovného času, s ktorým majú účtovníci často problém... Prihláška tu!
20.9.2017, Bratislava
Lektor: JUDr. Alena Huťanová
Osvojte si všetky náležitosti a sociálne aspekty s touto témou súvisiace... Prihláška tu!
12.10.2017, Žilina
Lektor: Júlia Pšenková
Stretávate sa s problematikou súbehu viacerých funkcií štatutárneho orgánu a chcete mať istotu, že všetko máte zastrešené v súlade s aktuálnou legislatívou? Prihláška tu!
28.9.2017, Bratislava
Lektor: JUDr. Miroslava Burčíková
Počas školenia Vám poskytneme všetky potrebné informácie súvisiace s novým zákonom o ochrane osobných údajov v kontexte jeho poslednej novely vrátane informácii o jeho vykonávacích predpisoch. Prihláška tu!
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Do not fill this: