Kalkulačka výpočtú exekučných zrážok zo mzdy

 

Editovatelne tlaciva
Editovatelne tlaciva

 

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

Najnovšie

Učiteľka nemá dostatočný počet dní dovolenky v roku 2016Garancia

30.7.2016, PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Máme učiteľku, ktorá má u nás pracovnú zmluvu na dobu určitú, končí dňom 31. 8. 2016. Problém je v tom, že nemá dostatočný počet dní dovolenky. Ako máme riešiť tento problém? Čerpanie dovolenky určuje zamestnávateľ po prerokovaní so zamestnancom podľa ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Elektronické schránky

28.7.2016, Ing. Blažena Kvetná, Zdroj: Verlag Dashöfer
Elektronické schránky, ktoré majú slúžiť firmám na komunikáciu s úradmi, si doposiaľ aktivovalo len veľmi malé percento z celkového počtu právnických osôb zapísaných v Obchodnom registri (cca 1 600 z celkového počtu približne 270 000). Pre ...
celý článok

Problematika denného vymeriavacieho základu a pravdepodobného vymeriavacieho základu pri určovaní výšky dávok nemocenského poistenia, a pri určení výšky náhrady príjmu pri dočasnej práceneschopnosti zamestnanca v roku 2016Garancia

27.7.2016, Ing. Anna Križanová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Problematika nemocenských dávok vyplácaných Sociálnou poisťovňou Prv, než si rozoberieme konkrétne faktory, ktoré ovplyvňujú výšku nemocenských dávok, dovolíme si podotknúť, že základnou podmienkou nároku na vyplatenie nemocenskej dávky je skutočnosť, že ...
celý článok

Zahraničný cestovný príkaz v roku 2016

27.7.2016, Ing. Miloslava Minková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pracovná cesta na účely poskytovania náhrad výdavkov je definovaná v § 2 ods. 1 a 2 zákona o cestovných náhradách. Definícia zahraničnej pracovnej cesty v § 2 ods. 2 zákona o cestovných náhradách sa odvoláva na všeobecnú definíciu ...
celý článok

" Aký bude mať reálny dosah minimálna mzda na najčastejšie spomínané odvetvia, kde sa využíva pri najväčšom počte zamestnancov, napr. v stravovacích službách? "

26.7.2016, PadDr. Mgr. Daniela Pivovarova, Zdroj: Verlag Dashöfer
Júl, mesiac v roku, ktorý evokuje letné dni pohody, je pre sociálnych partnerov náročným mesiacom, podľa zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde sa intenzívne rozbieha každoročný kolotoč diskusií o odsúhlasovaní výšky ...
celý článok

Uznanie dokladu za ubytovanie ktorý nie je vystavený na adresu firmy v roku 2016Garancia

25.7.2016, PadDr. Mgr. Daniela Pivovarova, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zamestnankyňa bola vyslaná na pracovnú cestu, priniesla doklad za ubytovanie vystavený na meno a svoju adresu, nie na adresu firmy , môžem jej uznať doklad o poskytnutí ubytovania vo vyúčtovaní cestovného príkazu. Zamestnankyňa bola vyslaná na ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Komentár k ZP § 93 Nepretržitý odpočinok v týždniGarancia

25.7.2016, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. § 93 Nepretržitý odpočinok v týždni (1) Zamestnávateľ je povinný rozvrhnúť pracovný čas tak, aby zamestnanec mal raz za týždeň dva po sebe nasledujúce dni nepretržitého odpočinku, ktoré musia pripadať na sobotu a nedeľu alebo na ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus
Dostupné v časových verziách: 2016 | 2015 | 2014 | 2013

Možnosti vymáhania pohľadávokGarancia

25.7.2016, JUDr. Zuzana Bartová, JUDr. Alexander Škrinár, Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Zuzana Bartová; JUDr. Alexander Škrinár CSc. Podnikanie so sebou prináša neustále problémy s platobnou disciplínou obchodných partnerov. Takmer každý podnikateľ eviduje v účtovníctve splatné pohľadávky, t.j. pohľadávky po lehote splatnosti. Platná právna ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus
Dostupné v časových verziách: 2016 | 2015 | 2014 | 2013

Schémy zdanenia príjmov zo závislej činnosti u spoločníka a konateľaGarancia

25.7.2016, Ing. Dagmar Piršelová, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Dagmar Piršelová; Ing. Viera Mezeiová Aj tu platí všeobecné pravidlo, že zdaniteľný príjem zo závislej činnosti sa musí vždy zdaniť preddavkom na daň pri výplate, poukázaní alebo pripísaní zamestnancovi, v našom prípade spoločníkovi (konateľovi) k dobru. ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013

Vzor výpovede zo strany zamestnávateľa z dôvodu nezodpovedajúcej kvalifikácie §63 ods. 1 písm. d) Zákonníka práceGarancia

25.7.2016, Doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD.; JUDr. et Mgr. Jozef Toman PhD. výpoveď zamestnávateľa podľa § 63 ods. 1 písm. d) Zákonníka práce Zamestnanec:         Titul, meno a priezvisko: ................................................... Adresa trvalého pobytu: .... ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus
Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013
Najčítanejšie

Životné minimum od 1. 7. 2016 a jeho vplyv na vybrané daňové veličinyGarancia

29.6.2016, Ing. Marcela Rabatinová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Životné minimum ovplyvňuje nielen výšku rôznych príspevkov, sociálnych dávok a dôchodkov, ale na jeho vývoj sú priamo naviazané viaceré daňové ukazovatele, ktoré ovplyvňujú zdaňovanie príjmu každej FO. Životné minimum (ďalej iba „ŽM“) sa upravuje každoročne k  ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Postavenie konateľa a spoločníka v sociálnom poisteníGarancia

15.6.2016, Ing. Jolana Strýčková, Júlia Pšenková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Jolana Strýčková; Júlia Pšenková ZSP definuje užší rozsah subjektov považovaných za zamestnanca ako zákon 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov. Ak má fyzická osoba akýkoľvek právny vzťah , na základe ktorého má nárok na príjem ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus
Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013

Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti poskytnutých jednotlivým zamestnancom v roku 2016Garancia

10.6.2016, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zákonom č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v zn. n. p. (ZDP) sú ustanovené povinnosti nielen daňovníkom, ale aj platiteľom dane. Platiteľom dane je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je povinná zraziť alebo vybrať daň alebo preddavok na daň od daňovníka ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Majú zamestnanci nárok na príplatok za prácu v sobotu alebo nedeľu?Garancia

30.9.2013, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Súkromná firma má zamestnancov strážnej služby, ktorí pracujú aj v noci a ktorým vychádza pracovná zmena na soboty, nedele a sviatky. Čo je ich fondom pracovného času? Majú v uvedené dni nárok na príplatok za sobotu, nedeľu a sviatok? ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Nárokové náhrady pri tuzemskej pracovnej cesteGarancia

1.1.2016, Ing. Ľuboslava Minková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Nárokové cestovné náhrady  je zamestnávateľ povinný poskytnúť zamestnancovi po splnení podmienok ustanovených v ZCN. Podľa § 5 ods. 5 písm. a ) ZDP nárokové cestovné náhrady  nie sú predmetom dane z príjmov zo závislej činnosti , ak sa ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus
Dostupné v časových verziách: 2016 | 2015 | 2014 | 2013
Najnovšie Právne predpisy
  • 181/2016 Z.z. ustanovuje ochranné pásma prírodného liečivého zdroja v Oravskej Polhore a druhy zakázaných činností v ochranných pásmach prírodného liečivého zdroja v Oravskej Polhore (vyšlo dňa: 27.5.2016 v čiastke č. 45)
  • 186/2016 Z.z. vo veci vyslovenia nesúladu § 7 ods. 1, 2 a 11 zákona č. 2/1991 Zb. s čl. 1 ods. 1 a s čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, ako aj s čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (vyšlo dňa: 30.5.2016 v čiastke č. 46)
  • 190/2016 Z.z. novela vyhl. č. 116/2014 Z. z. (vyšlo dňa: 3.6.2016 v čiastke č. 49)
  • 194/2016 Z.z. vo veci nesúladu § 141a Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov s čl. 1 ods. 1 a čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (vyšlo dňa: 14.6.2016 v čiastke č. 53)
  • 199/2016 Z.z. o uložení dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa (vyšlo dňa: 21.6.2016 v čiastke č. 55)
  • 206/2016 Z.z. novela vyhl. č. 543/2005 Z. z. (vyšlo dňa: 30.6.2016 v čiastke č. 58)
  • 207/2016 Z.z. ustanovuje podrobnosti výkonu rozhodnutia vo veciach maloletých (vyšlo dňa: 30.6.2016 v čiastke č. 58)
  • 210/2016 Z.z. novela vyhl. č. 259/2008 Z. z. (vyšlo dňa: 12.7.2016 v čiastke č. 60)
  • 217/2016 Z.z. novela zák. č. 553/2003 Z. z. (vyšlo dňa: 18.7.2016 v čiastke č. 64)
  • 222/2016 Z.z. o uložení dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa (vyšlo dňa: 26.7.2016 v čiastke č. 67)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
,
Lektor:
Neviete si poradiť s exekúciami, či zrážkami zo miezd zamestnancov? Konferencia Vám poskytuje jedinečnú možnosť nahliadnuť na túto problematiku z pohľadu právnika, mzdára a personalistu. Bohaté teoretické, ale najmä praktické skúsenosti lektorského kolektívu umožnili, aby sme obsah koncipovali veľmi prakticky. Prihláška tu!
21.9.2016 - 23.9.2016, Vysoké Tatry
Lektor: Júlia Pšenková, JUDr. Alena Huťanová
Trojdňové školenie určené špeciálne pre mzdárov a personalistov. Namiešali sme pre Vás koktejl najžiadanejších tém... Prihláška tu!
23.9.2016, Bratislava
Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová
Školenie je určené pre agentúry, ktoré dočasne prideľujú zamestnancov i pre spoločnosti, ktoré ich dočasne užívajú. Prihláška tu!
17.8.2016, Bratislava
Lektor: Júlia Pšenková
Vyriešte problematiku cestovných náhrad na našom poldňovom školení. Dozviete sa aké nároky vznikajú pri tuzemskej i zahraničnej pracovnej ceste zamestnancom i štatutárom... Prihláška tu!
12.9.2016, Bratislava
Lektor: JUDr. Terézia Maděřičová, JUDr. Alena Huťanová
Seminár, ktorý zaberie jedno doobedie Vám objasní problematiku nerovnomerného rozvrhnutia pracovného času, s ktorým majú účtovníci často problém... Prihláška tu!
19.8.2016, Bratislava
Lektor: JUDr. Alena Huťanová
Osvojte si všetky náležitosti a sociálne aspekty s touto témou súvisiace... Prihláška tu!
18.8.2016, Bratislava
Lektor: Júlia Pšenková
Stretávate sa s problematikou súbehu viacerých funkcií štatutárneho orgánu a chcete mať istotu, že všetko máte zastrešené v súlade s aktuálnou legislatívou? Prihláška tu!
18.10.2016, Žilina
Lektor: JUDr. Miroslava Burčíková
Počas školenia Vám poskytneme všetky potrebné informácie súvisiace s novým zákonom o ochrane osobných údajov v kontexte jeho poslednej novely vrátane informácii o jeho vykonávacích predpisoch. Prihláška tu!
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Do not fill this: