NAJNOVŠIE

Reťazenie pracovných pomerov na dobu určitú s preklenutím cez dohodu o vykonaní práce v roku 2014ZámokGarancia

25.11.2014, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
V prípade zamestnanca na dobu určitú môže zamestnávateľ do 2 rokov predĺžiť alebo opäť dohodnúť pracovný pomer najviac 2-krát. Máme takého zamestnanca. Môžeme s ním uzavrieť po ukončení pracovného pomeru dohodu o vykonaní práce na 6 mesiacov a opäť uzavrieť ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: MUP profi | MUP profi plus
Dostupné v časových verziách: 2015 | 2014Súvisiace

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka platná pre roky 2014 aj 2015

24.11.2014, Ing. Juraj Válek PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Základ dane, resp. čiastkový základ dane, ktorý je zistený z aktívnych príjmov, tzn. príjmov zo závislej činnosti, z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo súčtom čiastkových základov dane z týchto príjmov, je možné aj za rok 2014 znížiť o ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | MUP profi | MUP profi plus
Súvisiace

Work-life balance - HR stratégia budúcnostiZámokGarancia

21.11.2014, Mgr. Dominika Vargová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Work-life balance - HR stratégia budúcnosti Vysoké pracovné požiadavky na zamestnancov, vyplývajúce z dynamiky trhu, majú u mnohých zamestnancov za následok neželaný jav, akým je stres. Ten, síce, v istej miere vie motivovať k vyšším výkonom, no pri jeho ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: MUP profi | MUP profi plus
Súvisiace

Dohoda o zmene pracovných podmienokZámokGarancia

12.11.2014, JUDr. Mária Rybárová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Phd. JUDr. Juraj Mezei PhD. Zásada zmluvnosti V pracovnoprávnych vzťahoch platí zásada zmluvnosti, podľa ktorej možno obsah pracovného pomeru zmeniť zásadne len dohodou účastníkov. Pracovné podmienky dohodnuté v pracovnej zmluve medzi ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: MUP profi | MUP profi plus
Dostupné v časových verziách: 2015 | 2014Súvisiace

Dôkazné bremeno v súvislosti s ponukovou povinnosťouZámokGarancia

16.10.2014, JUDr. Andrej Poruban, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. Zákonník práce zakotvuje v  § 63 ods. 2 písm. b/ Zákonníka práce aj tzv. ponukovú povinnosť zamestnávateľa, ktorej splnenie je hmotnoprávnou podmienkou platnosti výpovede. V zmysle predmetného ustanovenia, ak nejde o výpoveď pre ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: MUP profi | MUP profi plus
Súvisiace
NAJČÍTANEJŠIE

Mzdy - PRÍKLADYGarancia

28.11.2013, Ing. Ján Bolgáč, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Nárok na výplatu daňového bonusu na dieťa     Juraj má dve deti vo veku 1 a 3 roky, ktoré s ním a s jeho manželkou žijú v (spoločnej) domácnosti. Manželka poberá sociálne dávky. Jurajovi plynú príjmy zo závislej činnosti ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | MUP profi | MUP profi plus
Dostupné v časových verziách: 2015 | 2014 | 2013 | 2012Súvisiace

Výška daňovej licencie v roku 2014 v prípade zamestnávania zdravotne postihnutých

6.10.2014, Ing. Jana Kušnírová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Od januára tohto roku sa v našej daňovej legislatíve nachádza inštitút daňovej licencie. Ide o minimálnu výšku dane z príjmov právnickej osoby, ktorú platí daňovník, ktorého vypočítaná výška dane za zdaňovacie obdobie je nižšia ako daňová licencia alebo ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | MUP profi | MUP profi plus
Súvisiace

Zvýšenie súm stravného pri tuzemskej pracovnej cesteZámokGarancia

17.10.2014, Ing. Ľuboslava Minková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách stravného (ďalej len „opatrenie MPSVR SR o sumách ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: MUP profi | MUP profi plus
Dostupné v časových verziách: 2015 | 2014Súvisiace

Preukazovanie nárokov na daňové odpočty v roku 2014

18.8.2014, Ing. Marcela Rabatinová PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Daňovú povinnosť (mesačnú, resp. ročnú) každej fyzickej osoby (FO) významnou mierou ovplyvňuje uplatňovanie nezdaniteľných častí základu dane, resp. daňového bonusu. Základnou podmienkou ich uplatnenia je, že daňovník (FO) dosahoval v príslušnom zdaňovacom ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | MUP profi | MUP profi plus
Súvisiace

Aké budú dopady zvýšenia minimálnej mzdy od 1. januára 2015?ZámokGarancia

2.11.2014, PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarova, Zdroj: Verlag Dashöfer
Vláda Slovenskej republiky musí každoročne, v súlade so zákonom č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde, rozhodnúť do 20. októbra v roku o sume minimálnej mzdy na nasledujúci kalendárny rok. Kritériá na úpravu súm minimálnej mzdy a minimálnych mzdových nárokov ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: MUP profi | MUP profi plus
Dostupné v časových verziách: 2016 | 2015 | 2014Súvisiace
NAJNOVŠIE PRÁVNE PREDPISY
  • 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vyšlo dňa: 14.11.2014 v čiastke č. 95)
  • 310/2014 Z.z. novela zák. č. 453/2003 Z. z. (vyšlo dňa: 14.11.2014 v čiastke č. 95)
  • 311/2014 Z.z. novela zák. č. 5/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 14.11.2014 v čiastke č. 95)
  • 315/2014 Z.z. novela vyhl. č. 770/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 21.11.2014 v čiastke č. 97)
  • 316/2014 Z.z. novela op. č. 607/2005 Z.z. (vyšlo dňa: 21.11.2014 v čiastke č. 97)

Anotácia právnych predpisov

PARTNERI
www.humanet.sk
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Medzinárodné zamestnávanie, vysielanie a prenájom zamestnancov

5.12.2014, Bratislava
Lektorky: Júlia Pšenková a JUDr. Alena Huťanová

Aj Vaša firma zamestnáva alebo plánuje v budúcnosti prijať pracovníka zo zahraničia? Získajte všetky dostupné informácie, ktoré potrebujete k správnemu procesu prijímania či vysielania... Prihláška tu!

Najdôležitejšie legislatívne zmeny pre rok 2015

11.12.2014, Bratislava
Lektori: kolektív autorov
Na konferencii si budete môcť vypočuť dôležité informácie o schválených a  pripravovaných zmenách legislatívy z oblasti dane z pridanej hodnoty, dane z príjmov, daňového poriadku, účtovníctva, ale i o zmenách v sociálnom  zdravotnom poistení... Prihláška tu!

Nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas

12.12.2014, Bratislava
Lektorky: JUDr. Terézia Maděřičová a JUDr. Alena Huťanová
Objasnite si na poldňovom seminári problematiku rovnomerného aj nerovnomerného rozvrhnutia pracovného času a naučte sa spoľahlivo vytvárať rozvrh pracovných zmien (kalendár pracovného času)... Prihláška tu!

Registrácie v sociálnej poisťovni a v zdravotnej poisťovni - prehľad povinností mzdovej účtovníčky

15.12.2014, Bratislava
Lektorka: Júlia Pšenková
Registračných povinností je veľa a stále pribúdajú nové skutočnosti ktoré je treba správne spracovať. Registrácia ovplyvňuje aj priechodnosť mesačných výkazov poistných odvodov. Sú rozdiely medzi registráciami v sociálnej a zdravotných poisťovniach. Cieľom seminára je teoreticky a prakticky prejsť a vysvetliť jednotlivé registračné povinnosti a ich vplyv na výkazy poistného... Prihláška tu!

Aktuálny stav mzdovej legislatívy k 1.1.2015

12.01.2015, Bratislava
Lektorka: Júlia Pšenková
Príďte si ujasniť zmeny, ktoré nastali v oblasti mzdovej legislatívy (s ohľadom na aktuálny stav). Vypočujte si prednášku a diskutujte s odborníčkou... Prihláška tu!

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň zo závislej činnosti za rok 2014

13.01.2015, Bratislava
Lektorka: Júlia Pšenková
Získajte prehľad o základných zmenách v ročnom zúčtovaní preddavkov dane zo závislej činnosti za rok 2014. V záverečnej časti sa lektorka bude venovať problematike zdaňovania príjmov rezidentov/nerezidentov... Prihláška tu!