Kalkulačka výpočtú exekučných zrážok zo mzdy
Last Minute Semináre
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
Najnovšie

Uplatňovanie odpočítateľnej položky u zamestnancov s viacerými zamestnaniami v roku 2015Garancia

25.11.2015, Júlia Pšenková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pán XY je konateľom firmy a zároveň aj jej zamestnancom v pracovnom pomere od 1.1.2015. Okrem toho má zriadenú živnosť, ktorá je však pozastavená od 1.1.2015 do 1.1.2018. Môže si ako zamestnanec, ktorý spĺňa ostatné zákonné podmienky, uplatňovať odpočítateľnú ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Komentár k ZP § 47 Povinnosti vyplývajúce z pracovného pomeruGarancia

24.11.2015, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. § 47 Povinnosti vyplývajúce z pracovného pomeru (1) Odo dňa, keď vznikol pracovný pomer, a)  zamestnávateľ je povinný prideľovať zamestnancovi prácu podľa pracovnej zmluvy, platiť mu za vykonanú prácu mzdu, utvárať podmienky na ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus
Dostupné v časových verziách: 2016 | 2015 | 2014 | 2013

Ako postupovať pri odmietnutí podpísania dovolenky zamestnancovi v roku 2015Garancia

23.11.2015, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ak mi zamestnávateľ odmietne podpísať dovolenku, ako môžem ďalej postupovať? Prípadne ako zákon upravuje čerpanie tzv. náhradného voľna? Podľa § 111 Zákonníka práce čerpanie dovolenky určuje zamestnávateľ s prihliadnutím na úlohy zamestnávateľa a na ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Aj v prípade ak iná osoba, ktorá sa o dieťa stará ochorela, má rodič nárok na ošetrovné

23.11.2015, Zdroj: Sociálna poisťovňa
Otec alebo matka dieťaťa majú nárok na nemocenskú dávku – ošetrovné predovšetkým, ak sa starajú o svoje choré dieťa. Uplatniť nárok na túto dávku si však môže rodič aj v prípade, ak sa osoba, ktorá sa inak o jeho dieťa do 10 rokov veku stará, ochorela, ...
celý článok

Nárok zamestnanca na príplatok za nočnú zmenu, ak má nepravidelne rozvrhnutý pracovný čas v roku 2015Garancia

21.11.2015, Ing. Miroslav Mačuha, Zdroj: Verlag Dashöfer
Má zamestnanec nárok na príplatok za nočnú zmenu, ak má nepravidelne rozvrhnutý pracovný čas a hodinovú mzdu má vyššiu ako minimálna mzda? Zákonník práce neupravuje nárok zamestnancov na príplatok za „nočnú zmenu“, upravuje však v § 123 nárok ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Možnosť okamžitého skončenia pracovného pomeru v roku 2015 so zamestnancomGarancia

20.11.2015, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zamestnávateľ chce dať zamestnancovi výpoveď, ktorý vo firme pracuje od 24. 11. 2014, teda menej ako jeden rok (na dobu neurčitú), z dôvodu neuspokojivého plnenia si pracovných povinností. Na to bol pracovník upozorňovaný ústne, nie písomne. Prosím Vás o vzor ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Materskú dovolenku u mužov Zákonník práce nepozná, zamestnávateľ nahlasuje vždy len rodičovskú dovolenku

20.11.2015, Zdroj: Sociálna poisťovňa
Pojem materská dovolenka pre mužov Zákonník práce nepozná, a preto ju zamestnávateľ nemôže otcovi dieťaťa poskytnúť ani v prípade poberania dávky materské. V tejto súvislosti Sociálna poisťovňa upozorňuje zamestnávateľov na správne plnenie oznamovacích ...
celý článok

Parlament schválil zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb s účinnosťou od 1. 7. 2016Garancia

20.11.2015, Zdroj: Verlag Dashöfer
Od 1. 7. 2016 budú môcť byť právnické osoby trestne stíhané za približne 50 trestných činov. Ide o okruh trestných činov, k prijatiu ktorého nás vyzývajú medzinárodné organizácie a zaväzujú viaceré dohovory. Od 1. 7. 2016 budú môcť byť právnické osoby trestne ...
celý článok

Je povinný zamestnávateľ pri plánovaní neaktívnej pracovnej pohotovosti mimo pracoviska brať do úvahy nárok na minimálny odpočinok v roku 2015?Garancia

19.11.2015, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zamestnanec pracuje na základe pracovnej zmluvy v spoločnosti na 40 hodinový pracovný úväzok. Pracovný čas zamestnanca je stanovený od pondelka do piatka od 8:00 do 16:30, čo už je vrátane polhodinovej obedňajšej prestávky. Zamestnávateľ sa písomne dohodol so ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Ako určiť či sa jedná o porušenie pracovnej disciplíny

19.11.2015, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Podľa § 47 Zákonníka práce odo dňa, keď vznikol pracovný pomer zamestnanec je povinný podľa pokynov zamestnávateľa vykonávať práce osobne podľa pracovnej zmluvy v určenom pracovnom čase a dodržiavať pracovnú disciplínu. Podľa § 47 Zákonníka práce odo dňa, keď ...
celý článok
Najčítanejšie

Zmeny v zdaňovaní finančnej pomoci zamestnancom zo sociálneho fondu od 1. 1. 2016Garancia

30.10.2015, Ing. Jana Kušnírová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Schválenie štátneho rozpočtu je veľmi úzko spojené so schválením legislatívnych zmien v daňových zákonoch. Zmeny od januára 2016 sa dotknú ako zamestnancov, tak aj spoločností. Súčasne budú do praxe uvedené novinky v zákone o správe daní. Najvýznamnejšie zmeny ...
celý článok

Pripravované novely zákona o sociálnom poistení účinné od 1. januára 2016Garancia

2.11.2015, JUDr. Jana Berincová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Do legislatívneho procesu bol predložený vládny návrh zákona o dobrovoľnej vojenskej príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov (návrh zákona). Jedným z právnych predpisov, ktoré návrh zákona novelizuje, je aj zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Vyhlásenia na zdanenie príjmov zo závislej činnosti v roku 2015Garancia

16.5.2015, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Daňovník, ktorý v zdaňovacom období vykonáva závislú činnosť, za ktorú poberá príjmy si môže uplatniť na účely výpočtu preddavku na daň za kalendárny mesiac a na účely výpočtu dane za zdaňovacie obdobie nárok na znížene základu dane o nezdaniteľnú časť základu ...
celý článok

Potvrdenie od lekára na pracovné voľno v rozsahu 2 dní v roku 2015Garancia

24.3.2015, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Je dovolené uznať zamestnancovi v prípade jeho neprítomnosti v práci 2 po sebe nasledujúce pracovné dni potvrdenie od lekára, pričom sa jedná o toho istého všeobecného lekára a potvrdenie je vydané na celý deň? Nie je potrebné predložiť za každý deň ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Zmeny účinné v Zákonníku práce od 1. 9. 2015Garancia

28.8.2015, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Zmena na základe zákona č. 61/2015 Z. z. zákona z 12. marca 2015 o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V súvislosti s novým zákonom o odbornom vzdelávaní sa od 1. 9. 2015 mení § 53 Zákonníka práce, ktorý sa týka ...
celý článok
Najnovšie Právne predpisy
  • 268/2015 Z.z. novela zák. č. 222/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 22.10.2015 v čiastke č. 76)
  • 269/2015 Z.z. novela zák. č. 563/2009 Z. z. a niektorých zákonov (vyšlo dňa: 22.10.2015 v čiastke č. 76)
  • 271/2015 Z.z. novela vyhl. č. 255/2014 Z. z. (vyšlo dňa: 22.10.2015 v čiastke č. 76)
  • 272/2015 Z.z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci (vyšlo dňa: 23.10.2015 v čiastke č. 77)
  • 273/2015 Z.z. novela zák. č. 305/2013 Z. z. a niektorých ďalších zákonov (vyšlo dňa: 23.10.2015 v čiastke č. 77)
  • 274/2015 Z.z. novela zák. č. 544/2002 Z. z. a č. 455/1991 Zb. (vyšlo dňa: 23.10.2015 v čiastke č. 77)
  • 275/2015 Z.z. ustanovuje vzor daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z tabakových výrobkov (vyšlo dňa: 23.10.2015 v čiastke č. 77)
  • 278/2015 Z.z. novela zák. č. 308/2000 Z. z. a niektorých ďalších zákonov (vyšlo dňa: 27.10.2015 v čiastke č. 78)
  • 279/2015 Z.z. ustanovuje sumu minimálnej mzdy na rok 2016 (vyšlo dňa: 27.10.2015 v čiastke č. 78)
  • 280/2015 Z.z. o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa (strojárstvo) (vyšlo dňa: 27.10.2015 v čiastke č. 78)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
30.11.2015 - 2.12.2015, Vysoké Tatry
Lektor: Júlia Pšenková, JUDr. Alena Huťanová
Trojdňové školenie určené špeciálne pre mzdárov a personalistov. Namiešali sme pre Vás koktejl najžiadanejších tém... Prihláška tu!
10.3.2016, Bratislava
Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová
Školenie je určené pre agentúry, ktoré dočasne prideľujú zamestnancov i pre spoločnosti, ktoré ich dočasne užívajú. Prihláška tu!
2.2.2016, Bratislava
Lektor: Júlia Pšenková
Vyriešte problematiku cestovných náhrad na našom poldňovom školení. Dozviete sa aké nároky vznikajú pri tuzemskej i zahraničnej pracovnej ceste zamestnancom i štatutárom... Prihláška tu!
20.1.2016, Bratislava
Lektor: JUDr. Terézia Maděřičová, JUDr. Alena Huťanová
Seminár, ktorý zaberie jedno doobedie Vám objasní problematiku nerovnomerného rozvrhnutia pracovného času, s ktorým majú účtovníci často problém... Prihláška tu!
14.1.2016, Bratislava
Lektor: JUDr. Alena Huťanová, PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová
Osvojte si všetky náležitosti a sociálne aspekty s touto témou súvisiace... Prihláška tu!
22.2.2016, Bratislava
Lektor: Júlia Pšenková
Stretávate sa s problematikou súbehu viacerých funkcií štatutárneho orgánu a chcete mať istotu, že všetko máte zastrešené v súlade s aktuálnou legislatívou? Prihláška tu!
16.3.2016, Bratislava
Lektor: JUDr. Miroslava Burčíková
Počas školenia Vám poskytneme všetky potrebné informácie súvisiace s novým zákonom o ochrane osobných údajov v kontexte jeho poslednej novely vrátane informácii o jeho vykonávacích predpisoch. Prihláška tu!
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Do not fill this: