Kalkulačka výpočtú exekučných zrážok zo mzdy

 

PDF na stiahnutie

Ak sa stanete našim zákazníkom, získate od nás 4x ročne tlačený zákaznícky spravodaj

 

 

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

Editovatelne tlaciva
Editovatelne tlaciva
Najnovšie

Daňová uznateľnosť výdavkov na vzdelávanie zamestnancov v roku 2016Garancia

10.12.2016, Ing. Daniela Krištofíková, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer
Vzdelávanie zamestnancov je nevyhnutnou súčasťou starostlivosti ako zamestnávateľa, tak aj zamestnanca o zvyšovanie kvality pracovnej sily, ktorá prináša úžitok obidvom stranám. Čo sa týka daňovej uznateľnosti týchto výdavkov, definuje ich zákon 595/2003 Z. z. ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Na čo si dať pozor pri ukončení roka 2016Garancia

9.12.2016, Marta Weberová, NOVA Intereal, s. r. o., Zdroj: Verlag Dashöfer
Koniec roka prináša so sebou na mzdové a personálne oddelenie aj ďalšie povinnosti. Okrem každomesačných prác pribúdajú mzdovým účtovníčkam a účtovníkom aj koncoročné práce typu rôznych rekapitulácií a uzávierok. Tie najdôležitejšie koncoročné povinnosti Vám ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Prekážky v práciGarancia

9.12.2016, JUDr. Vladimír Minčič PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Zamestnanec nastúpil 1.9.2016. Koľko prekážok v práci môže vyčerpat do 31.12.2016? V zmysle § 141 ods. 2 písm. a) bod 1 . pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas, najviac na sedem dní v kalendárnom roku, ak vyšetrenie ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Bezdôvodné opustenie pracoviskaGarancia

9.12.2016, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zamestnanec opakovane opustil pracovisko o 2 hodiny skôr. Ide o zamestnanca vo výrobe na druhej zmene, ktorá by mala trvať do 22 hod. Situáciu sme najskôr riešili ústnym dohovorom. Keďže to nepomohlo, bol upozornený písomne na porušenie pracovnej disciplíny, a ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Pripravili sme pre Vás prehľad legislatívnych zmien od 1. 1. 2017

8.12.2016, Zdroj: Verlag Dashöfer
Novela zákona o dani z príjmov: Novela zákona o dani z príjmov v oblasti fyzických osôb - 2017 Novela zákona o sociálnom poistení: Novela zákona o sociálnom poistení, zvyšovanie dôchodkových dávok od 30.10.2016 a 01.01.2017 Novela ...
celý článok

Uplatnenie daňového bonusu v roku 2016Garancia

7.12.2016, JUDr. Vladimír Minčič PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Má rodič nárok na uplatnenie daňového bonusu na dieťa, ak toto dieťa (24 rokov), ktoré je študentom denného štúdia na vysokej škole, začne pracovať na živnosť? Daňový bonus sa podľa ustanovenia § 33 zákona NR SR č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Novela zákona o dani z príjmov v oblasti fyzických osôb - 2017

7.12.2016, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Národná rada SR schválila ďalšiu novelu zákona č. 595/52003 Z.z. o dani z príjmov v zn.n.p (ZDP) s účinnosťou roku 2017. V rámci tejto novely v príjmoch zo závislej činnosti neboli prijaté zásadné úpravy (až na zdanenie podielu na zisku) a ...
celý článok

Spolu za lepšie služby zamestnanosti

6.12.2016, Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
V európskej únii je bez práce viac ako 20 miliónov ľudí. Generálni riaditelia verejných služieb zamestnanosti v Bratislave diskutovali o zefektívnení pomoci pre nezamestnaných, a to najmä tých, ktorí nepracovali už viac ako rok. V európskej únii je bez práce ...
celý článok

Konflikt záujmov v roku 2016Garancia

5.12.2016, Marta Weberová NOVA Intereal, s.r.o, Zdroj: Verlag Dashöfer
Do firmy nastúpila manželka môjho švagra, t. j. môjho manžela brata manželka. Poprosím o informáciu, či je v zmysle nejakého zákona moja príbuzná prípadne mne blízka osoba z dôvodu, ktorého by mohol vzniknúť prípadný konflikt záujmov. Zamestnávanie ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Ako si poradiť s vysokou mierou fluktuácie podniku?Garancia

5.12.2016, PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarova, Zdroj: Verlag Dashöfer
Video si môžete pozrieť TU Na rozhodnutie zamestnancov nezostať v pracovnom pomere u daného zamestnávateľa vplývajú FLUKTUAČNÉ FAKTORY: Externé faktory: zamestnanosť v regióne, miera odmeňovania za tú istú prácu, trh práce a jeho štruktúra, ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus
Najčítanejšie

Povinnosti zamestnávateľa a zamestnanca podľa zákona o dani z príjmov v roku 2016Garancia

29.9.2016, Ing.Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Jedným z druhov príjmov fyzickej osoby podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v zn. n. p. (ZDP) sú príjmy zo závislej činnosti (PZČ). Pri týchto príjmoch ide o vzťah zamestnávateľ - zamestnanec, spojený s viacerými povinnosťami na strane zamestnávateľa ...
celý článok

Preddavky na daň z príjmov fyzických osôb na rok 2012 (§ 34 ZDP)Archív

5.4.2012, Ing. Marcela Rabatinová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Pojem preddavok na daň je od 1. 1. 2012 všeobecne definovaný v § 2 písm. u) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“), podľa ktorého preddavkom na daň je povinná platba na daň, ktorá sa platí v priebehu ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Zdaňovanie nepeňažných príjmov zamestnanca v roku 2016Garancia

1.10.2016, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov  v zn. n. p. (ZDP) upravuje zdanenie peňažných aj nepeňažných príjmov. Ak chceme zdaňovať nepeňažný príjem, v prvom rade je tento príjem na účely zdanenia potrebné oceniť (zistiť jeho hodnotu). Oceniť nepeňažný príjem ...
celý článok

Zmeny podľa novely zákona o zdravotnom poistení účinnej od 1. 5. 2011Archív

13.5.2011, Ing. Jolana Strýčková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Dňa 5. 4. 2011 schválila NR SR zákon č. 133/2011 (ďalej len „novela ZZP), ktorý s účinnosťou od 1. 5. 2011 novelizuje zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZZP“). Novela ZZP zavádza do aplikačnej praxe ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Cestovné náhrady poskytované konateľovi spoločnostiGarancia

30.9.2016, Ing. Ľuboslava Minková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Na konateľa spoločnosti sa ZCN vzťahuje na základe ustanovenia § 1 ods. 2 písm. b) , ktoré zakladá priamo nárok na cestovné náhrady osobám, ktoré sú zvolené alebo vymenované do orgánov právnickej osoby a nie sú k tejto právnickej osobe v ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus
Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013
Najnovšie Právne predpisy
  • 305/2016 Z.z. novela zák. č. 462/2007 Z. z. (vyšlo dňa: 23.11.2016 v čiastke č. 105)
  • 306/2016 Z.z. novela zák. č. 362/2011 Z. z. a č. 363/2011 Z. z. (vyšlo dňa: 23.11.2016 v čiastke č. 105)
  • 309/2016 Z.z. o sumách stravného (vyšlo dňa: 24.11.2016 v čiastke č. 106)
  • 310/2016 Z.z. novela zák. č. 523/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 25.11.2016 v čiastke č. 107)
  • 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora (vyšlo dňa: 29.11.2016 v čiastke č. 108)
  • 316/2016 Z.z. o uznávaní a výkone majetkového rozhodnutia vydaného v trestnom konaní v Európskej únii (vyšlo dňa: 29.11.2016 v čiastke č. 108)
  • 317/2016 Z.z. o požiadavkách a postupoch pri odbere a transplantácii ľudského orgánu, ľudského tkaniva a ľudských buniek (vyšlo dňa: 29.11.2016 v čiastke č. 108)
  • 319/2016 Z.z. o vydaní opatrenia zo 14. októbra 2016 č. MF/017524/2016-731, ktorým sa ustanovuje vzor kontrolného výkazu k dani z pridanej hodnoty (vyšlo dňa: 29.11.2016 v čiastke č. 108)
  • 325/2016 Z.z. novela op. z 20. októbra 2015 č. MF/16772/2015-721 (vyšlo dňa: 7.12.2016 v čiastke č. 112)
  • 327/2016 Z.z. uznáva kúpeľné miesto Červený Kláštor a vydáva Štatút kúpeľného miesta Červený Kláštor (vyšlo dňa: 8.12.2016 v čiastke č. 113)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
20.2.2017 - 22.2.2017, Bratislava
Lektor: Júlia Pšenková, JUDr. Alena Huťanová
Trojdňové školenie určené špeciálne pre mzdárov a personalistov. Namiešali sme pre Vás koktejl najžiadanejších tém... Prihláška tu!
24.2.2017, Bratislava
Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová
Školenie je určené pre agentúry, ktoré dočasne prideľujú zamestnancov i pre spoločnosti, ktoré ich dočasne užívajú. Prihláška tu!
13.1.2017, Bratislava
Lektor: Júlia Pšenková
Vyriešte problematiku cestovných náhrad na našom poldňovom školení. Dozviete sa aké nároky vznikajú pri tuzemskej i zahraničnej pracovnej ceste zamestnancom i štatutárom... Prihláška tu!
17.1.2017, Žilina
Lektor: JUDr. Terézia Maděřičová, JUDr. Alena Huťanová
Seminár, ktorý zaberie jedno doobedie Vám objasní problematiku nerovnomerného rozvrhnutia pracovného času, s ktorým majú účtovníci často problém... Prihláška tu!
25.1.2017, Bratislava
Lektor: JUDr. Alena Huťanová
Osvojte si všetky náležitosti a sociálne aspekty s touto témou súvisiace... Prihláška tu!
12.12.2016, Bratislava
Lektor: Júlia Pšenková
Stretávate sa s problematikou súbehu viacerých funkcií štatutárneho orgánu a chcete mať istotu, že všetko máte zastrešené v súlade s aktuálnou legislatívou? Prihláška tu!
20.1.2017, Bratislava
Lektor: JUDr. Miroslava Burčíková
Počas školenia Vám poskytneme všetky potrebné informácie súvisiace s novým zákonom o ochrane osobných údajov v kontexte jeho poslednej novely vrátane informácii o jeho vykonávacích predpisoch. Prihláška tu!
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Do not fill this: