On-line rozhovor
Darček mesiaca
Daňové priznanie a ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov za rok 2017

 

Kalkulačka výpočtú úroku z omeškaniaKalkulačka výpočtú exekučných zrážok zo mzdy

 

PDF na stiahnutie

Ak sa stanete našim zákazníkom, získate od nás 4x ročne tlačený zákaznícky spravodaj

 

 

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

Praktické informácie - Daň z príjmov - Kalendár daňových a odvodových povinností

Pokiaľ Vás zaujímajú daňové povinnosti určitej skupiny osôb, vyberte si ich z ponuky.
Medzi jednotlivými mesiacmi sa môžete pohybovať pomocou šípiek. Konkrétne povinnosti vzťahujúce sa k určitému dňu, zistíte kliknutím na tento dátum v kalendári, ktorý je podčiarknutý a farebne zvýraznený.


apríl 2018

2.4.2018
 • osobitný odvod: Podanie písomného oznámenia na daňový úrad o povinnosti platiť osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach, ak dôjde k zmene sumy základu odvodu podľa § 8 ods. 3 zákona o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach
 • daň z príjmov: Podanie písomného oznámenia správcovi dane o výške sumy osobitnej dane vybraného ústavného činiteľa z príjmu zo závislej činnosti
 • osobitný odvod: Zaplatenie osobitného odvodu z podnikania v regulovaných odvetviach
 • daň z príjmov: Podanie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti za mesiac február
 • daň z príjmov: Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby vo výške 1/12 dane za mesiac marec
 • daň z motorových vozidiel: Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z motorových vozidiel vo výške 1/12 predpokladanej dane u daňovníka, ktorého predpokladaná daň presiahne 8 300 EUR za mesiac marec
 • daň z príjmov: Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby vo výške 1/12 za mesiac marec
 • osobitný odvod: Podanie písomného oznámenia o povinnosti platiť osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach na daňový úrad podľa § 3 ods. 2 zákona o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach
 • daň z príjmov: Zaplatenie štvrťročných preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby vo výške 1/4
 • daň z príjmov: Zaplatenie štvrťročných preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby vo výške 1/4 dane
 • daň z motorových vozidiel: Zaplatenie štvrťročných preddavkov na daň z motorových vozidiel vo výške 1/4 predpokladanej dane
 • daň z príjmov: Podanie daňového priznania na daň z príjmov FO a PO za rok 2017 a zaplatenie dane
 • daň z príjmov: Vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov FO zo závislej činnosti za rok 2017, pokiaľ zamestnanec požiadal zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania v termíne do 15.2.2018
 • správa daní: Oznámenie - žiadosť o predlženie termínu na podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby, resp. právnickej osoby za zdaňovacie obdobie roka 2017
10.4.2018
 • poistné: Splatnosť preddavku na verejné zdravotné poistenie SZČO a samoplatiteľov za mesiac marec
 • poistné: Splatnosť poistného na sociálne poistenie povinne poistenými SZČO a dobrovoľne poistenými fyzickými osobami za mesiac marec
15.4.2018
 • daň z príjmov: Odvedenie sumy na zabezpečenie dane z príjmov platiteľom podľa § 44 zákona o dani z príjmov za mesiac marec
 • osobitný odvod: Zaplatenie nedoplatku vyplývajúceho zo zúčtovania osobitných odvodov z podnikania v regulovaných odvetviach za mesiac marec
 • daň z príjmov: Odvedenie sumy na zabezpečenie dane z príjmov platiteľom podľa § 44 zákona za mesiac marec
 • daň z príjmov: Odvedenie dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona za mesiac marec
 • daň z príjmov: Odvedenie dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona o dani z príjmov a oznámenie za mesiac marec
25.4.2018
 • spotrebné dane: Podanie daňového priznania za spotrebné dane za mesiac marec a zaplatenie dane
 • daň z pridanej hodnoty: Podanie kontrolného výkazu za mesiac marec pre platiteľa so zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac
 • daň z pridanej hodnoty: Podanie súhrnného výkazu za mesiac marec pre platiteľa podávajúceho súhrnný výkaz za kalendárny mesiac
 • daň z pridanej hodnoty: Podanie daňového priznania k DPH za mesiac marec a zaplatenie dane
 • spotrebné dane: Oznámenie údajov podľa § 54 ods. 17 zákona č. 530/2011 Z.z. osobou oprávnenou na distribúciu SBL za mesiac marec
 • spotrebné dane: Podanie daňového priznania za spotrebné dane za mesiac marec a zaplatenie dane
 • spotrebné dane: Podanie daňového priznania za spotrebné dane za mesiac marec a zaplatenie dane
 • spotrebné dane: Uzatvorenie evidencie za príslušný kalendárny mesiac odberateľom kontrolných známok pri SPD z liehu v elektronickom systéme KZ do 25. dňa kalendárneho mesiaca
 • spotrebné dane: Podanie daňového priznania za spotrebné dane za mesiac marec a zaplatenie dane
 • spotrebné dane: Podanie daňového priznania za spotrebné dane za mesiac marec a zaplatenie dane
 • spotrebné dane: Podanie daňového priznania za spotrebné dane za mesiac marec a zaplatenie dane
 • spotrebné dane: Podanie oznámenia o množstve cigariet uvedených do daňového voľného obehu na daňovom území za mesiac marec
 • daň z pridanej hodnoty: Podanie súhrnného výkazu za kalendárny štvrťrok pre platiteľa podávajúceho súhrnný výkaz za kalendárny štvrťrok
 • daň z pridanej hodnoty: Podanie kontrolného výkazu za kalendárny štvrťrok pre platiteľa so zdaňovacím obdobím kalendárny štvrťrok
 • daň z pridanej hodnoty: Podanie daňového priznania za 4. štvrťrok 2017 pre platiteľa so zdaňovacím obdobím kalendárny štvrťrok
30.4.2018
 • osobitný odvod: Podanie písomného oznámenia na daňový úrad o povinnosti platiť osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach, ak dôjde k zmene sumy základu odvodu podľa § 8 ods. 3 zákona o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach
 • daň z príjmov: Podanie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti za mesiac marec
 • daň z príjmov: Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby vo výške 1/12 dane za mesiac  apríl na základe DP za rok 2017 a vyrovnanie nedoplatku preddavkov za obdobie január - marec
 • daň z príjmov: Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z motorových vozidiel vo výške 1/12 predpokladanej dane u daňovníka, ktorého predpokladaná daň presiahne 8 300 EUR za mesiac apríl
 • daň z príjmov: Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby vo výške 1/12 za mesiac apríl na základe DP za rok 2017
 • osobitný odvod: Podanie písomného oznámenia o povinnosti platiť osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach na daňový úrad podľa § 3 ods. 2 zákona o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach
 • daň z príjmov: Podanie písomného oznámenia správcovi dane o výške sumy osobitnej dane vybraného ústavného činiteľa z príjmu zo závislej činnosti za marec
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: