dnes je 22.1.2021

Najnovšie

Oznámenie zamestnávateľa zamestnancom o možnosti vykonania ročného zúčtovania dane za zamestnanca v roku 2021

22.1.2021, Zdroj: Verlag Dashöfer

Oznámenie zamestnávateľa zamestnancom o možnosti vykonania ročného zúčtovania dane za zamestnanca v roku 2021 Vážená zamestnankyňa, vážený zamestnanec, zamestnávateľ môže vykonať ročné zúčtovanie dane iba na základe písomnej žiadosti zamestnanca a len ...

Zamestnávatelia žiadajú znížiť sankčné úroky pri omeškaní platieb odvodov

22.1.2021, Zdroj: SITA

Zamestnávatelia združení v Asociácii strojárskeho a elektrotechnického priemyslu (ASEP) žiadajú, aby vláda znížila sankčné úrokové sadzby pri omeškaní platieb sociálnych a zdravotných odvodov. Súčasné sankčné úroky považujú za neopodstatnene vysoké. Zníženie ...

Minister financií rozhodol o uvoľnení 50 mil. eur na kompenzáciu nájmov

22.1.2021, Zdroj: SITA

Minister financií Eduard Heger schválil dňa 21. 1. 2021 mimoriadne rozpočtové opatrenie a rozhodol o uvoľnení sumy 50 mil. eur na kompenzáciu nájmov. Ešte v stredu 20. 1. 2021 pritom minister hospodárstva Richard Sulík informoval, že práve pre absenciu ...

Príspevok do umeleckých fondov v roku 2021Garancia

21.1.2021, Mgr. Michaela Hinnerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Na jar 2020 bola prijatá novela financovania umeleckých fondov, ktorá zrušila povinnosť umelcov odvádzať 2% z honorárov do fondov do konca roka 2020. Nikde neviem nájsť informáciu, či sa platnosť tejto novely definitívne končí 31. 12. ...

V decembri si našlo prácu viac ako 8000 nezamestnaných

21.1.2021, Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Napriek pretrvávajúcej globálnej pandémii a prísnym opatreniam si v decembri minulého roka našlo prácu 8201 nezamestnaných. Stabilitu trhu práce naďalej potvrdzuje iba mierny nárast miery evidovanej nezamestnanosti, ktorá sa zvýšila o 0,19 percentuálneho bodu. ...

O tehotenské a dlhodobé ošetrovné zatiaľ nežiadajte - nárok môže vzniknúť až od 1. apríla 2021

21.1.2021, Zdroj: Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa v uplynulých dňoch zaznamenala požiadavky od klientov, ktorí sa pokúšajú vybaviť si tehotenskú dávku alebo dlhodobé ošetrovné. Sociálna poisťovňa chce preto verejnosť informovať, že zákony, ktorými sa zavedú dve nové nemocenské dávky - ...

Manuál Ministerstva hospodárstva SR pre zamestnávateľov na vykonanie testovania zamestnancov v prevádzkach podnikov na ochorenie COVID-19

21.1.2021, Zdroj: Ministerstvo hospodárstva SR

Manuál Ministerstva hospodárstva SR pre zamestnávateľov na vykonanie testovania zamestnancov v prevádzkach podnikov na ochorenie COVID -19 Manuál Ministerstva hospodárstva SR pre zamestnávateľov na vykonanie testovania zamestnancov v prevádzkach podnikov na ...

Pri nároku na pandemické ošetrovné sa nič nemení - naďalej platia rovnaké podmienky

20.1.2021, Zdroj: Sociálna poisťovňa

V súvislosti s častými otázkami verejnosti ohľadom nároku na pandemické ošetrovné Sociálna poisťovňa pripomína, že v podmienkach nároku na pandemické ošetrovné sa nateraz nič nemení. Od 11. januára 2021 zostávajú rovnaké. V prípade akýchkoľvek zmien bude ...

Možnosti zamestnávateľa pri celoplošnom testovaní (skríningu)

20.1.2021, Zdroj: Národný inšpektorát práce

Uznesením Vlády SR č. 30 (zverejnené v Zbierke zákonov pod číslom 8/2021) bol v rámci vyhláseného núdzového stavu na obdobie od 27. januára 2021 do 7. februára 2021 vyhlásený zákaz vychádzania. Súčasne vláda potvrdila začatie celoslovenského skríningu na výskyt ...

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2020 u zamestnankyne, na ktorú si manžel uplatňuje nezdaniteľnú časť základu daneGarancia

19.1.2021, Ing. Eva Gášpárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) daňovníka ročne v zmysle § 11 ods. 3 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov je stanovená nasledovne: - ak daňovník dosiahne základ dane rovnajúci sa alebo nižší ako 176,8-násobok ...

viac článkov
Najčítanejšie

Výpočet odstupnéhoArchív

23.6.2016, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Na účely výpočtu odstupného v prípade skončenia pracovného (§ 76 Zákonníka práce) pomeru zamestnanca sa vychádza z priemerného zárobku tak ako ustanovuje § 134 ZP. Na účely výpočtu odstupného v prípade skončenia pracovného (§ 76 ...

Má výsluhový dôchodca platiť odvody zo mzdy z pracovného pomeru ako zamestnanec ?

18.10.2012, JUDr. Zuzana Macková, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zamestnanec, výsluhový dôchodca 63-ročný(predložil rozhodnutie o výsluhovom dôchodku), má platiť odvody do PvN a IP zo mzdy z pracovného pomeru ako zamestnanec? Pri vstupe do zamestnania už dovŕšil dôchodkový vek / 62 /. JUDr. Zuzana Macková, PhD. Výsluhový ...

Výpočet mzdy pri čerpaní dovolenkyArchív

30.1.2018, Mgr. Michaela Hinnerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právo na náhradu mzdy pri čerpaní, ale aj nečerpaní dovolenky zamestnanca je dané §116 zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce. Za čerpanú dovolenku patrí zamestnancovi náhrada podľa počtu dní. Pri nevyčerpaní môže zamestnanec dostať ...

Čerpanie pol dňa dovolenky. Aké sú náležitosti.Archív

23.8.2016, PadDr. Mgr. Daniela Pivovarova, Zdroj: Verlag Dashöfer

Tretia základná zásada Zákonníka práce, v článku 3, ukladá zamestnancom právo na odpočinok a na zotavenie sa po práci. Preto v §§ 100 a nasledujúcich Zákonníka práce je toto právo spresnené, a zamestnanec si teda môže uplatniť ...

Dva pracovné pomery - ako je to s platením odvodov?

29.1.2013, Ing. Dagmar Piršelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ak má zamestnanec súbežne dva pracovné pomery u dvoch rôznych zamestnávateľov. Môže mať podpísané len jedno vyhlásenie k dani? Ako je to s platením odvodov? Nezdaniteľnú čiastku a bonus má len u jedného zamestnávateľa, tam kde má podpísané Vyhlásenie k dani? ...

viac článkov
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Ako sa vyhnúť chybám v reklamačnom procese – zmeny od 21.7.2020

27.1.2021, ONLINE, Mgr. Eva Braxatorisová

Cieľom seminára je objasniť problematiku reklamácií vo svetle aktuálnych zmien platných od 21.7.2020, vysvetliť podmienky a chyby v reklamačnom procese a odpovedať účastníkom na otázky, ktorých odpovede efektívne zužitkujú v praxi. Prihláška tu!

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy – aktuálne pre rok 2021

15.2.2021, ONLINE, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2021. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Komplexný zákonník práce v praxi a novela zákona účinná od 1.1.2021

22.2.2021, ONLINE, JUDr. Zdeňka Dvoranová

Komplexný prierez problematikou zákonníka práce. Počas dvoch dní seminára máte možnosť načerpať veľké množstvo informácií a diskutovať o Vašich konkrétnych problémoch z praxe. Kurz rieši témy vzniku a skončenia pracovného pomeru,  dovolenky i mzdové nároky i dohody mimo pracovného pomeru. Prihláška tu!

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2021

23.2.2021, ONLINE, Ing. Zuzana Svinčáková Kvasničková, Ing. Veronika Frnková PhD.

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2021

25.2.2021, ONLINE, Ing. Hedviga Vadinová

Na školení sa dozviete, čo by ste mali vedieť o odpisovaní majetku. Aký je rozdiel medzi účtovným a daňovým odpisom, koľko je odpisových skupín, kedy je povinnosť a kedy je možnosť prerušiť daňové odpisy a iné fakty o odpisovaní a platnej účtovnej a daňovej legislatíve v SR. Prihláška tu!

Zaistenie súladu so zákonom o kybernetickej bezpečnosti

11.3.2021, Bratislava alebo ONLINE, Odborník z praxe

Cieľom seminára je podrobne predstaviť existujúcu právnu úpravu v oblasti kybernetickej bezpečnosti a spôsoby identifikácie prevádzkovateľov základných služieb a poskytovateľov digitálnych služieb, prediskutovať aplikačné problémy vo vzťahu k príslušným povinnostiam a lehotám na ich plnenie, ako aj poskytnúť prehľad a konzultáciu ku kontrolným mechanizmom a príslušným sankciám. Prihláška tu!

Výklad stavebného zákona (líniové stavby)

16.3.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Michal Kán

Školenie je zamerané na zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov pre oblasť povoľovania líniových stavieb. Prihláška tu!

Transferové oceňovanie – ako sa pripraviť a ako zvládnuť daňovú kontrolu

6.4.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Veronika Frnková PhD., Ing. Zuzana Svinčáková Kvasničková

Závislé osoby, či už tuzemské alebo zahraničné, musia skúmať svoje ceny realizované v kontrolovaných transakciách, aby mohli vykonať úpravu základu dane v prípade, ak v dôsledku uplatňovania týchto cien mohlo dôjsť k zníženiu základu dane alebo k zvýšeniu daňovej straty. Prihláška tu!

DPH v cestovných kanceláriách v praktických príkladoch

8.4.2021, Bratislava, Ing. Martin Ťažký

Pripravili sme pre Vás seminár zameraný na špecifickú problematiku uplatňovania DPH cestovnými kanceláriami. Nelámte si hlavu, príďte sa poradiť s odborníkom.  Prihláška tu!

Odber e-mailových novín zdarma

Bezplatný odber e-mailových novín

Input:
Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu v období COVID-19

Zmeny v pracovnom práve v roku 2021

Lektor: JUDr. Andrej Poruban, PhD.

Dátum: 26.1.2021

Čas konania: 15:00 - 16:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Bitcoin - základné informácie pre podnikateľov

Lektor: Mgr. Dušan Matuška

Dátum: 27.1.2021

Čas konania: 9:00 - 10:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

Kalkulačka výpočtu stravného pri TPCKalkulačka výpočtu stravného pri ZPCKalkulačka výpočtú úroku z omeškaniaKalkulačka výpočtú exekučných zrážok zo mzdy
VESTNÍKY MINISTERSTIEV
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ