Darček mesiaca
Materská a rodičovská dovolenka v roku 2018

 

Kalkulačka výpočtú úroku z omeškaniaKalkulačka výpočtú exekučných zrážok zo mzdy

 

PDF na stiahnutie

Ak sa stanete našim zákazníkom, získate od nás 4x ročne tlačený zákaznícky spravodaj

 

 

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

Najnovšie

Finančný príspevok na stravovanie v hotovosti v roku 2018Garancia

15.8.2018, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Podľa § 5 ods. 7 písm. b) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v zn.n.p ZDP je od dane oslobodený príjem poskytnutý zamestnancovi vo forme hodnoty stravy poskytovanej zamestnávateľom zamestnancovi na spotrebu na pracovisku alebo v rámci ...
viac

Pozor: Sociálna poisťovňa nemôže odpustiť penále

15.8.2018, Zdroj: Sociálna poisťovňa
Sociálna poisťovňa zdôrazňuje, že penále, ktoré pobočky predpísali fyzickým a právnickým osobám, v súčasnosti nie je možné odpustiť. Sociálna poisťovňa ho predpisuje zo zákona - vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania odo dňa splatnosti ...
viac

O starobný dôchodok nemusíte požiadať hneď pri dovŕšení dôchodkového vekuGarancia

14.8.2018, Zdroj: Sociálna poisťovňa
Sociálna poisťovňa upozorňuje poistencov, ktorí dovŕšili dôchodkový vek, že nemusia hneď požiadať o dôchodok. Môžu naďalej pracovať bez toho, aby dôchodok poberali, dokonca to pre nich môže byť aj výhodnejšie, pretože obdobie práce po dovŕšení dôchodkového veku ...
viac

Znížená sadzba poistného v roku 2018Garancia

13.8.2018, Ing. Martina Švaňová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zamestnávateľ má zamestnanca, ktorý podľa posudku vydaného ÚPSVaR má mieru funkčnej poruchy 50 % a považuje sa za občana s ťažkým zdravotným postihnutím. Zároveň je držiteľom preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím. Príklad: ...
viac

Invalidní dôchodcovia, oznámte Sociálnej poisťovni zmenu korešpondenčnej adresyGarancia

13.8.2018, Zdroj: Sociálna poisťovňa
V prípade, že invalidný dôchodca zmení adresu, na ktorej si preberá písomnosti, novú adresu by mal čo najskôr oznámiť Sociálnej poisťovni. V opačnom prípade mu Sociálna poisťovňa môže zastaviť výplatu invalidného dôchodku. V prípade, že invalidný dôchodca ...
viac

Prihlasovanie súbežných právnych vzťahov u jedného zamestnávateľa v roku 2018Garancia

10.8.2018, Ing. Martina Švaňová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Tento príspevok sa zaoberá súbežnými právnymi vzťahmi u jedného zamestnávateľa, t. j. ak zamestnanec má v určitom období u jedného zamestnávateľa uzatvorené 2 alebo viac právnych vzťahov. Tento príspevok sa zaoberá súbežnými právnymi ...
viac

Zdravotné poistenie cudzincov v roku 2018Garancia

9.8.2018, Ing. Martina Švaňová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Od 1. 1. 2018 sa pre cudzincov zaviedol vstup do systému verejného zdravotného poistenia v SR naviazaný na minimálnu mzdu. Výška minimálnej mzdy pre rok 2018 = 480 eur za mesiac. V prípade, ak by občan z iného členského štátu alebo občan z ...
viac

Živnostníci: Buďte pozorní pri identifikácii platiebGarancia

8.8.2018, Zdroj: Sociálna poisťovňa
Sociálna poisťovňa prijíma denne priemerne viac ako 19 tisíc platieb bankovým prevodom, a to predovšetkým poistného. Za minulý rok ich prijala celkom 4 861 255. Sociálna poisťovňa prijíma denne priemerne viac ako 19 tisíc platieb bankovým prevodom, a to ...
viac

Platby poistného v Sociálnej poisťovni sa dajú kontrolovať cez SaldokontoGarancia

6.8.2018, Zdroj: Sociálna poisťovňa
Sociálna poisťovňa pripomína živnostníkom a ostatným samostatne zárobkovo činným osobám SZČO, že aktuálny stav platieb do Sociálnej poisťovne môžu sledovať aj cez tzv. Saldokonto. Prostredníctvom tejto elektronickej služby vidia živnostníci aktuálny stav svojho ...
viac

SZČO pozor: Po vzniku povinného poistenia prehodnoťte dobrovoľné poistenieGarancia

6.8.2018, Zdroj: Sociálna poisťovňa
Sociálna poisťovňa pripomína samostatne zárobkovo činným osobám, ktoré boli dobrovoľne poistené a od 1. júla 2018 im vzniklo povinné nemocenské a dôchodkové poistenie, že v ich dobrovoľnom poistení môže dôjsť automaticky k zmenám. Ak boli dobrovoľne poistené na ...
viac
Najčítanejšie

Komentár k ZP § 134 Priemerný zárobok na pracovnoprávne účelyGarancia

16.4.2018, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Priemerný zárobok na pracovnoprávne účely § 134 Priemerný zárobok na pracovnoprávne účely (ďalej len „priemerný zárobok“) zisťuje zamestnávateľ zo mzdy zúčtovanej zamestnancovi na výplatu v rozhodujúcom období a z obdobia ...
viac
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus
Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Odmeňovanie za čas pracovnej pohotovostiGarancia

12.1.2018, Ing. Miroslav Mačuha, Marta Weberová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pracovná pohotovosť mimo pracoviska Za každú hodinu neaktívnej časti pracovnej pohotovosti  mimo pracoviska patrí zamestnancovi náhrada vo výške najmenej 20 %  sumy minimálnej mzdy v eurách na hodinu; s účinnosťou od 1. ...
viac
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus
Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Za prácu vo sviatok a náhrada mzdy za sviatokGarancia

12.1.2018, Ing. Miroslav Mačuha, Marta Weberová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Sviatky sú osobitné dni pracovného pokoja vymedzené v § 1 a § 2 zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov. Dni sviatkov sa nedá stotožňovať s ...
viac
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus
Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Nárok zamestnanca na stravný lístok v roku 2018Garancia

5.1.2018, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Chceme sa spýtať na nárok zamestnanca na 2. stravný lístok. Máme pružný pracovný čas, voliteľný časový úsek je od 8.00-14.00 alebo 8.30-14.30. V prípade, že zamestnanec odpracuje  viac ako 11 hodín   počas pracovného dňa, bude mať nárok ...
viac
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Nárokové náhrady pri tuzemskej pracovnej cesteGarancia

31.3.2017, Ing. Ľuboslava Minková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Nárokové cestovné náhrady  je zamestnávateľ povinný poskytnúť zamestnancovi po splnení podmienok ustanovených v ZCN. Podľa § 5 ods. 5 písm. a ) ZDP nárokové cestovné náhrady  nie sú predmetom dane z príjmov zo závislej činnosti , ak sa ...
viac
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus
Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015
Najnovšie Právne predpisy
  • 214/2018 Z.z. novela zák. č. 39/2015 Z. z. a niektorých zákonov (vyšlo dňa: 18.7.2018 v čiastke č. 73)
  • 215/2018 Z.z. novela zák. č. 185/2015 Z. z. (vyšlo dňa: 18.7.2018 v čiastke č. 73)
  • 216/2018 Z.z. o rybárstve (vyšlo dňa: 18.7.2018 v čiastke č. 73)
  • 222/2018 Z.z. novela vyhl. č. 209/2014 Z. z. (vyšlo dňa: 23.7.2018 v čiastke č. 76)
  • 223/2018 Z.z. novela vyhl. č. 44/2014 Z. z. (vyšlo dňa: 23.7.2018 v čiastke č. 76)
  • 231/2018 Z.z. o ustanovení sumy rodičovského príspevku (vyšlo dňa: 7.8.2018 v čiastke č. 82)
  • 232/2018 Z.z. o úprave súm prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa (vyšlo dňa: 7.8.2018 v čiastke č. 82)
  • 233/2018 Z.z. o ustanovení súm príspevkov na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa (vyšlo dňa: 7.8.2018 v čiastke č. 82)
  • 234/2018 Z.z. o uzatvorení reprezentatívnych kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa vrátane ich dodatkov (vyšlo dňa: 7.8.2018 v čiastke č. 82)
  • 236/2018 Z.z. o vydaní opatrenia z 30. júla 2018 č. MF/010937/2018-731, ktorým sa ustanovuje vzor daňového priznania k dani z poistenia (vyšlo dňa: 9.8.2018 v čiastke č. 84)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
11.9.2018, Bratislava
Lektor: Júlia Pšenková
Vyriešte problematiku cestovných náhrad na našom poldňovom školení. Dozviete sa aké nároky vznikajú pri tuzemskej i zahraničnej pracovnej ceste zamestnancom i štatutárom. Prihláška tu!
18.9.2018, Bratislava
Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová
Školenie je určené pre agentúry, ktoré dočasne prideľujú zamestnancov i pre spoločnosti, ktoré ich dočasne užívajú. Prihláška tu!
20.9.2018, Žilina
Lektor: JUDr. Alena Huťanová
Počas školenia Vás lektorka oboznámi s aktuálnym stavom legislatívy týkajúcej sa medzinárodného zamestnávania, vysielania a medzinárodného prenájmu zamestnancov ako aj s povinnosťami, ktoré pre zamestnávateľa z neho vyplývajú. Prihláška tu!
25.9.2018 - 27.9.2018, Vysoké Tatry
Lektor: Júlia Pšenková, JUDr. Alena Huťanová
Trojdňové školenie určené špeciálne pre mzdárov a personalistov. Namiešali sme pre Vás koktejl najžiadanejších tém. Prihláška tu!
2.10.2018, Bratislava
Lektor: JUDr. Miroslava Verčíková
Počas školenia Vám poskytneme všetky potrebné informácie súvisiace s novým zákonom o ochrane osobných údajov v kontexte jeho poslednej novely vrátane informácii o jeho vykonávacích predpisoch. Prihláška tu!
23.10.2018, Žilina
Lektor: JUDr. Terézia Maděřičová, JUDr. Alena Huťanová
Seminár, ktorý zaberie jedno doobedie Vám objasní problematiku nerovnomerného rozvrhnutia pracovného času, s ktorým majú účtovníci často problém. Prihláška tu!
16.11.2018, Bratislava
Lektor: Júlia Pšenková
Stretávate sa s problematikou súbehu viacerých funkcií štatutárneho orgánu a chcete mať istotu, že všetko máte zastrešené v súlade s aktuálnou legislatívou? Prihláška tu!
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: