dnes je 9.4.2020
Najnovšie

Dovolenka - Novela Zákonníka práce v čase krízyGarancia

8.4.2020, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Novela Zákonníka práce č. 66/2020 Z. z. - účinná od 4. 4. 2020 § 250b ods. 4 Zákonníka práce Čerpanie dovolenky je zamestnávateľ povinný oznámiť zamestnancovi najmenej sedem dní vopred, a ak ide o nevyčerpanú dovolenku podľa § ...

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Ako Sociálna poisťovňa vyplatí dôchodky a úrazové renty počas veľkonočných sviatkov

8.4.2020, Zdroj: Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa pripomína dôchodcom, ktorí dostávajú dôchodok v hotovosti prostredníctvom pošty vo výplatnom termíne 10. a 12. deň v kalendárnom mesiaci, že počas veľkonočných sviatkov dochádza k zmene týchto výplatných termínov. Tým dôchodcom, ktorí ...

Ako majú lekári postupovať po uplynutí obdobia tzv. karanténnej PN?

8.4.2020, Zdroj: Sociálna poisťovňa

V týchto dňoch končia po 14 dňoch karanténne PN-ky, kedy ošetrujúci lekár uznal pacienta za dočasne práceneschopného z dôvodu karantény pre COVID-19 na dobu 14 dní a počas uvedeného obdobia u pacienta nevznikol medicínsky dôvod na ďalšie pokračovanie PN. ...

Pozor! Prepočet kurzu spôsobil česko-slovenským dôchodcom zníženie dôchodku

8.4.2020, Zdroj: Sociálna poisťovňa

Na Sociálnu poisťovňu sa v apríli obrátilo viacero dôchodcov s otázkami a námietkami týkajúcimi sa výšky ich dôchodku. Išlo o poberateľov vyrovnávacieho príplatku, ktorým Sociálna poisťovňa v marci a apríli 2020 zaslala rozhodnutia o jeho znížení. Namietajú, že ...

Odklad poistného: SP začne prijímať doklady až po schválení nariadenia vládou SR

8.4.2020, Zdroj: Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa upozorňuje zamestnávateľov, živnostníkov a ostatné SZČO, že zatiaľ nemôže prijímať doklady o preukázaní splnenia podmienky poklesu obratu pre účely odloženia odvodov. Sociálna poisťovňa k tomuto kroku môže pristúpiť až potom, ako vláda svojim ...

Pobočky Sociálnej poisťovne budú v stredu a vo štvrtok (8. a 9. 4. 2020) zavreté

8.4.2020, Zdroj: Sociálna poisťovňa

V nadväznosti na uznesenie vlády Slovenskej republiky o opatreniach v súvislosti s pandémiou koronavírusu Sociálna poisťovňa oznamuje, že podobne ako ostatné štátne a verejnoprávne inštitúcie, ruší v dňoch 8. a 9. apríla 2020 (streda, štvrtok) stránkové hodiny. ...

Vykazovacie a oznamovacie povinnosti zamestnávateľa zostávajú nezmenené

8.4.2020, Zdroj: Sociálna poisťovňa

Z dôvodu viacerých dopytov zo strany zamestnávateľov Sociálna poisťovňa upozorňuje, že vykazovacie (predloženie mesačného výkazu poistného a príspevkov a výkazu poistného a príspevkov), prihlasovacie a oznamovacie povinnosti zamestnávateľa nie sú zmenené ...

Vláda tento týždeň prijme opatrenia pre veľké priemyselné firmy

8.4.2020, Zdroj: SITA

Vláda ešte tento týždeň prijme opatrenia na minimalizáciu ekonomických dopadov pandémie na veľké priemyselné podniky. Po stretnutí zamestnávateľov s premiérom Igorom Matovičom to na tlačovej besede uviedol predseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory ( ...

Na Slovensku platí zákaz vychádzania. Za porušenie hrozí pokuta do 1 650 eur

8.4.2020, Zdroj: SITA

Od prvej minúty 8. apríla platí na Slovensku obmedzenie pohybu občanov. Voľne sa môžu v uliciach pohybovať iba ľudia, ktorí idú do práce alebo z nej, do zdravotníckeho zariadenia či na pohreb blízkej osoby. Pohyb ostatných je povolený výlučne v rámci svojho ...

Sociálna poisťovňa prizná ošetrovné (OČR) aj rodičom po rodičovskej dovolenke

8.4.2020, Zdroj: Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa v čase koronakrízy rozšíri okruh rodičov, ktorým vznikne nárok na dávku ošetrovné na deti v rôznych životných situáciách. K dávke ošetrovné (OČR) sa tak dostanú sa aj rodičia, ktorí by inak nárok nemali. Ide o rodičov, ktorým sa končí obdobie ...

viac článkov
Najčítanejšie

Výpočet mzdyArchív

15.2.2018, Ing. Anna Križanová, Ing. Martina Švaňová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vlastný výpočet mesačnej mzdy môžeme rozdeliť do dvoch krokov: výpočet hrubej mzdy výpočet čistej mzdy Výpočet hrubej mzdy Predstavuje výpočet a následnú kumuláciu všetkých mzdových položiek: mesačnej mzdy ...

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Prekážky v práciGarancia

10.12.2019, JUDr. et. Mgr. Jozef Toman, PhD., JUDr. Juraj Mezei, PhD., JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

JUDr. et. Mgr. Jozef Toman, PhD.; JUDr. Juraj Mezei, PhD., JUDr. Zdeňka Dvoranová Delenie prekážok v práci Zamestnávateľ má uvoľniť zamestnanca počas prekážky v práci, prípadne mu poskytnúť náhradu mzdy za čas prekážok v práci alebo len určitú časť. Rozsah ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Splatnosť a výplata mzdyArchív

11.12.2018, Ing. Eva Gášpárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zamestnávateľ je povinný mzdu splatnú za predchádzajúci mesiac vyplatiť zamestnancovi  najneskôr do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca  s výnimkou prípadu, že sa v pracovnej zmluve alebo v kolektívnej zmluve dohodlo iné obdobie ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Náhradné voľno zamestnanca v roku 2019Garancia

27.8.2019, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákonník práce spája náhradné voľno s prácou nadčas, vo sviatok, pracovnou pohotovosťou, ale aj napríklad s časom stráveným na pracovnej ceste. Práca nadčas je upravená v § 97 ZP a odmeňovanie za prácu nadčas je upravené v § 121 ZP . V ...

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Krátenie dovolenky z dôvodu práceneschopnosti zamestnanca v roku 2019Garancia

12.9.2019, Ing. Eva Gášpárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zamestnávateľ môže krátiť zamestnancovi dovolenku, na ktorú mu vznikol nárok, len v zákonom ustanovenom rozsahu podľa § 109 Zákonníka práce. Zamestnancovi, ktorý splnil podmienku odpracovania aspoň 60 dní v kalendárnom roku, za ktorý sa ...

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus
viac článkov
Semináre - aktuálna ponuka

Súbeh funkcií štatutárneho orgánu - zmluvy, odvody a dane

, ,

Stretávate sa s problematikou súbehu viacerých funkcií štatutárneho orgánu a chcete mať istotu, že všetko máte zastrešené v súlade s aktuálnou legislatívou? Prihláška tu!

Medzinárodné zamestnávanie, vysielanie a prenájom zamestnancov - zmeny účinné od 1.1.2020

28.5.2020, Bratislava, JUDr. Alena Huťanová

Počas školenia Vás lektorka oboznámi s aktuálnym stavom legislatívy týkajúcej sa medzinárodného zamestnávania, vysielania a medzinárodného prenájmu zamestnancov. Prihláška tu!

Agentúrne zamestnávanie v roku 2020 - podmienky, povinnosti a zmeny

8.6.2020, Bratislava, PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová

Školenie je určené pre agentúry, ktoré dočasne prideľujú zamestnancov i pre spoločnosti, ktoré ich dočasne užívajú. Prihláška tu!

Nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas

21.7.2020, Bratislava, JUDr. Alena Huťanová

Seminár, ktorý zaberie jedno doobedie Vám objasní problematiku nerovnomerného rozvrhnutia pracovného času, s ktorým majú účtovníci často problém. Prihláška tu!

Čo sa zmenilo po máji 2018 v ochrane osobných údajov - ochrana osobných údajov podľa nového zákona a nariadenia GDPR

17.8.2020, Bratislava, JUDr. Miroslava Verčíková

Počas školenia Vám poskytneme všetky potrebné informácie súvisiace s novým zákonom o ochrane osobných údajov v kontexte jeho poslednej novely vrátane informácii o jeho vykonávacích predpisoch. Prihláška tu!

Cestovné náhrady podľa platnej legislatívy v roku 2020

23.9.2020, Bratislava, Júlia Pšenková

Vyriešte problematiku cestovných náhrad na našom poldňovom školení. Dozviete sa aké nároky vznikajú pri tuzemskej i zahraničnej pracovnej ceste zamestnancom i štatutárom. Prihláška tu!

Špecialista DPO - kurz pre zodpovedné osoby

24.9.2020 - 23.10.2020, Bratislava, Mgr. Zuzana Motúzová, JUDr. Pavel Lacko LL.M., Ing. Tomáš Hettych

Kurz je zameraný na zvýšenie kompetencií a vedomostí DPO pracovníkov. Cieľom je pripraviť zodpovedné osoby na výkon ich funkcie a napomôcť im pri plnení ich povinností. Počas kurzu absolvujete školenia (3 dni), budete mať čas na samoštúdium a zúčastníte sa praktického workshopu (1 deň). Kurz je ukončený testom a potvrdením o absolvovaní školenia. Prihláška tu!

WEBINÁRE FORMOU OTÁZOK A ODPOVEDÍ PRE ZÁKAZNÍKOV ZADARMO V RÁMCI PREDPLATNÉHO TOHTO PORTÁLU V OBDOBÍ COVID-19

Zmeny v daniach a účtovníctve v súvislosti s koronavírusom

Lektor: Ing. Vladimír Bartoš

Dátum: 9.4.2020

Čas konania: 15.00 - 16.00 hod.

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu: 0915 940 940

Darček k Vášmu predplatnému
Prehľad opatrení Ústredného krízového štábu SR a vlády SR
Kalkulačka výpočtu stravného pri TPCKalkulačka výpočtu stravného pri ZPCKalkulačka výpočtú úroku z omeškaniaKalkulačka výpočtú exekučných zrážok zo mzdy
VESTNÍKY MINISTERSTIEV
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ