dnes je 20.1.2022

Input:

Zmeny v zdaňovaní jednotlivých foriem stravy zabezpečovanej zamestnávateľom od 1. 1. 2022

15.12.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2021.12.1.3 Zmeny v zdaňovaní jednotlivých foriem stravy zabezpečovanej zamestnávateľom od 1. 1. 2022

Ing. Viera Mezeiová

V NR SR bola schválená novela zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v zn. n. p. (ZDP). Táto novela odstránila nerovnaký prístup k zdaňovaniu stravovania zamestnancov, t. j. priniesla zrovnoprávnenie daňového náhľadu na všetky formy zabezpečenia stravovania. Avšak oproti pôvodne predloženému návrhu zmien, NR SR neschválila zjednodušenie administratívy pre zamestnávateľov - poskytovanie stravovacích poukážok a finančného príspevku aj pozadu, spolu so mzdou, najneskôr však posledný deň nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Išlo o to, že sa zamestnávateľ mohol rozhodnúť (kolektívna zmluva, pracovná zmluva), v ktorej lehote gastrolístok, resp. finančný príspevok poskytne: vopred, alebo spolu so mzdou, kedy už vie, za koľko