dnes je 22.9.2023

Input:

Zmeny v Zákonníku práce a v súvisiacich právnych predpisoch od 1.6.2023

15.5.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.181 Zmeny v Zákonníku práce a v súvisiacich právnych predpisoch od 1.6.2023

JUDr. Andrej Poruban, PhD.

Dňa 01. júna 2023 nadobúda účinnosť zákon č. 1/2023 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov. Novela reaguje na „zmrazenie” takzvaných príplatkov ku mzde, ku ktorým došlo v súvislosti s pandémiou a jej závažných dopadov na výkon práce.

Zamestnancov v pracovnom pomere sa priamo dotýka náhrada za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti mimo pracoviska (§ 96 ods. 5 ZP), mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu (§ 122a ZP), mzdové zvýhodnenie za prácu v nedeľu (§ 122b ZP), mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu (§ 123 ZP) a mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce (§ 124 ZP). Regulácia sa vzťahuje na každého zamestnanca bez ohľadu na jeho ustanovený týždenný pracovný čas alebo doba trvania pracovného pomeru