dnes je 1.12.2023

Input:

Zbavenie sa zodpovednosti zamestnávateľa za pracovný úraz a chorobu z povolania

25.9.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.214 Zbavenie sa zodpovednosti zamestnávateľa za pracovný úraz a chorobu z povolania

JUDr. Zdeňka Dvoranová

Dobová literatúra uvádza, že pred vznikom úrazového poistenia zamestnávateľ bol priamo povinný nahradiť škodu spôsobenú zamestnancom pracovným úrazom alebo chorobou z povolania. Z tohto pohľadu zohrávalo svoju úlohu zbavenie sa zodpovednosti zamestnávateľa celkom alebo sčasti, a teda znížiť náklady zamestnávateľa. Tento význam ale predmetné ustanovenia Zákonníka práce stratili, pretože sa zaviedol poistný systém a úrazové dávky poskytuje Sociálna poisťovňa. Úrazové poistenie vykonáva Sociálna poisťovňa, ktorá je povinná plniť zamestnancovi v rozsahu zodpovednosti zamestnávateľa. Využitie zbavovania sa zodpovednosti je na rozhodnutí zamestnávateľa, nie je povinnosťou zamestnávateľa ju využiť. Výpočet miery zavinenia slovenský právny poriadok