dnes je 15.7.2024

Input:

Základné pojmy

1.3.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.6.1.1 Základné pojmy

JUDr. Mária Rybárová, PhD.; Ing. Peter Varga; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

ZSZ je základnou právnou normou, podľa ktorej sa riadi zamestnávanie osôb v SR. ZSZ ustanovuje orgánom štátnej správy, ktorými sú príslušné úrady práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „ÚPSVR“ alebo len „úrad“), tieto základné povinnosti pri zamestnávaní občana členského štátu EÚ a jeho rodinných príslušníkov a štátneho príslušníka tretej krajiny:

  • poskytovať informácie cudzincovi o možnostiach zamestnania vo svojom územnom obvode a udeľovať štátnemu príslušníkovi tretej krajiny povolenie na zamestnanie,

  • viesť evidenciu údajov o nástupe do zamestnania a o skončení zamestnania občana členského štátu EÚ a jeho rodinných príslušníkov a viesť evidenciu údajov o nástupe do zamestnania a o skončení zamestnania štátneho príslušníka tretej krajiny, u ktorého sa