dnes je 3.8.2021

Input:

Mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok a náhrada mzdy za sviatok

16.2.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.5.5.2 Mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok a náhrada mzdy za sviatok

Ing. Miroslav Mačuha, Marta Weberová, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová

Sviatky sú osobitné dni pracovného pokoja vymedzené v § 1 a § 2 zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov (novelizované zákonmi č. 324/2020 Z. z.; č. 325/2020 Z. z. a č. 326/2020 Z. z. s účinnosťou od 1. 1. 2021).


Dni sviatkov nie je možné stotožňovať s kalendárnymi nedeľami!

Za prácu vo sviatok má zamestnanec podľa právneho stavu platného k 1. januáru 2021 nárok na dosiahnutú mzdu a na mzdové zvýhodnenie najmenej vo výške 100 % svojho priemerného zárobku; zamestnávateľ môže dohodnúť vyššie, prípadne diferencované sadzby mzdových zvýhodnení za prácu vo sviatok. Mzdové zvýhodnenie patrí aj za prácu