dnes je 21.3.2023

Input:

Vzor dohody o zvýšení kvalifikácie

1.3.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

13.2.2 Vzor dohody o zvýšení kvalifikácie

Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.


Stiahnuť vzor

Dohoda o zvýšení kvalifikácie

uzatvorená podľa § 155 Zákonníka práce medzi zmluvnými stranami:

Zamestnávateľ:

Názov a sídlo spoločnosti......................................................

IČO......................................................

a

Zamestnanec:

Titul, meno a priezvisko......................................................

Adresa trvalého pobytu ......................................................

Dátum narodenia ......................................................

Zamestnanec zastáva u zamestnávateľa na základe pracovnej zmluvy zo dňa ......................2001 pracovnú pozíciu personálneho riaditeľa.

Článok 1.

Predmetom tejto dohody je zvýšenie kvalifikácie zamestnanca a zamestnávateľ súhlasí s tým, aby si zamestnanec zvyšoval kvalifikáciu.

Zamestnanec si bude zvyšovať