dnes je 3.8.2021

Input:

Vzor dohody o zvýšení kvalifikácie

10.12.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.3.6 Vzor dohody o zvýšení kvalifikácie

JUDr. Juraj Mezei, PhD., JUDr. et Mgr. Jozef Toman; PhD., JUDr. Zdeňka Dvoranová


Stiahnuť vzor

Dohoda o zvýšení kvalifikácie

uzatvorená podľa § 155 Zákonníka práce medzi zmluvnými stranami:

Zamestnávateľ:

Názov a sídlo spoločnosti:

IČO: .......................................................................................................

a

Zamestnanec:

Titul, meno a priezvisko: ...................................................

Adresa trvalého pobytu: .....................................................

Dátum narodenia: .......................................................

Zamestnanec zastáva u zamestnávateľa na základe pracovnej zmluvy zo dňa ...................... pracovnú pozíciu personálneho riaditeľa.

Článok 1.

Predmetom tejto dohody je zvýšenie kvalifikácie zamestnanca a zamestnávateľ