dnes je 15.7.2024

Input:

Vznik a zánik zdravotného poistenia z dôvodu výkonu práce zamestnanca v zahraničí v roku 2023

15.5.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.187 Vznik a zánik zdravotného poistenia z dôvodu výkonu práce zamestnanca v zahraničí v roku 2023

Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

Zamestnanec má výkon práce v zahraničí, ak je v pracovnej zmluve dohodnuté miesto výkonu práce v zahraničí .

Ak je miesto výkonu práce v cudzine, zamestnávateľ v pracovnej zmluve ďalej uvedie:

  • dobu výkonu práce v cudzine,

  • menu, v ktorej sa bude vyplácať mzda, prípadne jej časť,

  • ďalšie plnenia spojené s výkonom práce v cudzine v peniazoch alebo naturáliách,

  • prípadné podmienky návratu zamestnanca z cudziny.

Z uvedeného vyplýva, že zamestnanec sa počas obdobia, na ktoré má dohodnuté miesto výkonu práce v cudzine, zdržiava v cudzej krajine. Výkon práce v zahraničí upravuje § 44a ZP.

Zamestnanec, ktorý má v pracovnej zmluve dohodnuté miesto výkonu práce v zahraničí, má nárok na náhradu výdavkov v rozsahu