dnes je 15.7.2024

Input:

Výška preddavku na daň zo závislej činnosti z minimálnej mzdy od 1.1.2023

28.11.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.129 Výška preddavku na daň zo závislej činnosti z minimálnej mzdy od 1.1.2023

Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

Zamestnávateľ je povinný zraziť zo mzdy zamestnanca preddavok na daň z príjmov zo závislej činnosti.

Na výšku mesačného preddavku na daň má vplyv nielen výška zdaniteľného príjmu, ale aj skutočnosť, či si zamestnanec uplatňuje nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka mesačne. Výška nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka sa určuje ako 21-násobok životného minima. Pri výpočte sa použije suma životného minima platná pre obdobie od 01.07.2022 do 30.06.2023 v sume 234,42 eur. Ročná hodnota nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka pre rok 2023 teda bude 4 922,82 eur. Mesačne má zamestnanec možnosť „nezdaniť” svoju mzdu až do výšky 410,24 eur (4 922,82 eur/12 mesiacov). Čím bude základ dane daňovníka vyšší, tým sa výška