dnes je 23.9.2023

Input:

Výklad k zákonu č. 421/2022 Z. z. - zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení

15.12.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.190 Výklad k zákonu č. 421/2022 Z. z. - zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení

JUDr. Renáta Považanová

Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov ustanovuje podmienky, po splnení ktorých má vdova nárok na výplatu vdovského dôchodku aj po uplynutí jedného roka od smrti manžela. Sú to prípady, ak sa stará o nezaopatrené dieťa, je invalidná z dôvodu poklesu schopnosti pracovať o viac ako 70 %, vychovala aspoň tri deti, alebo vychovala dve deti, dovŕšila vek 52 rokov a vychovala dve deti alebo dovŕšila dôchodkový vek.

Právna úprava teda zakotvuje určité zvýhodnenie pre vdovy a vdovcov, ktorí vychovali dve deti a ešte výraznejšie zvýhodnenie pre vdovy a vdovcov, ktorí vychovali tri a viac detí. Avšak, legislatíve nezakotvuje žiadne zvýhodnenie pre