dnes je 28.9.2023

Input:

Výklad k zákonu č. 310/2023 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve

2.8.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.433 Výklad k zákonu č. 310/2023 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve

JUDr. Renáta Považanová

Podľa právnej úpravy účinnej od 1. januára 2023 sa na účely zvýšenia základnej zložky mzdy zdravotníckeho pracovníka v zdravotníckom zariadení podľa § 7 ods. 2 zákona č. 578/2004 Z. z. u poskytovateľa, ktorý prevádzkuje zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti podľa § 7 ods. 4 zákona č. 578/2004 Z. z. a u poskytovateľa, ktorý prevádzkuje ambulanciu záchrannej zdravotnej služby podľa § 7 ods. 3 písm. a) bod 4 zákona č. 578/2004 Z. z. započítava iba obdobie výkonu zdravotníckeho povolania v