dnes je 28.9.2023

Input:

Výklad k zákonu č. 280/2023 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR

21.7.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.414 Výklad k zákonu č. 280/2023 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR

JUDr. Renáta Považanová

Hlavným cieľom novely zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov je zavedenie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa aj pre deti navštevujúce prvé štyri ročníky škôl s osemročným vzdelávacím programov, tzv. osemročné gymnáziá. Novela zákona zrovnoprávňuje deti, ktoré navštevujú klasickú základnú školu a deti, ktoré navštevujú osemročné gymnázia a sú v rovnakom veku, t. j. približne 11 000 detí. K uvedenému dochádza tým, že zákon č. 280/2023 Z. z. od septembra 2023 rozširuje okruh detí, na ktoré možno poskytnúť dotáciu na podporu