dnes je 28.9.2023

Input:

Výklad k zákonu č. 263/2023 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

17.7.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.403 Výklad k zákonu č. 263/2023 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

JUDr. Renáta Považanová

Cieľom novely zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia v účinnom znení a zákona o výchove a vzdelávaní v účinnom znení je umožniť poskytovanie osobnej asistencie v