dnes je 28.9.2023

Input:

Výklad k zákonu 232/2022 Z. z. - zákon o financovaní voľného času dieťaťa

13.7.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.92 Výklad k zákonu 232/2022 Z. z. - zákon o financovaní voľného času dieťaťa

JUDr. Renáta Považanová

Primárnym cieľom nového zákona o financovaní voľného času dieťaťa a s ním súvisiacich noviel zákonov je podpora voľnočasových aktivít dieťaťa v oblasti vzdelávania, športu a kultúry prostredníctvom finančného príspevku tak, aby boli tieto aktivity prístupnejšie čo najväčšej skupine detí.

Zákon nadobudol účinnosť 1. júla 2022 okrem čl. I, čl. II bodov 1 až 3 a §52zzo v bode 9, čl. III bodov 1, 3, 6 a 8, čl. IV a V, čl. VI bodu 1 a čl. VIII až X, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2023, a čl. III bodu 7, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2024.

Zákon upravuje poskytovanie sumy oprávnenej osobe štátom na úhradu voľno-časových aktivít určených pre dieťa a poskytnutých dieťaťu a zároveň ustanovuje základný terminologický aparát na účely tohto zákona.