dnes je 27.6.2022

Input:

Vyhlásenie na zdanenie príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti

23.5.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1.16.1.1 Vyhlásenie na zdanenie príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti

Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová; Ing Monika Ziškayová


Stiahnuť dokument

Ak uplatňuje daňovník dane z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti pri výpočte tejto dane alebo preddavkov na daň nárok na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a priznanie daňového bonusu na vyživované dieťa (ďalej len „daňový bonus”), vyplní uvedené vyhlásenie zamestnávateľovi, ktorý je platiteľom dane1) (ďalej len „zamestnávateľ”) najneskôr do konca kalendárneho mesiaca po vstupe do zamestnania a každoročne do konca januára príslušného zdaňovacieho obdobia alebo v priebehu zdaňovacieho obdobia. Ak má daňovník súčasne viacerých zamestnávateľov, ktorí sú platiteľmi dane, vyhlásenie predloží len jednému z nich.

V Y H L Á S E N I E

na zdanenie príjmov fyzických osôb zo