dnes je 13.7.2024

Input:

Všeobecné podmienky nároku na nemocenské dávky zamestnanca

4.6.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.2.1 Všeobecné podmienky nároku na nemocenské dávky zamestnanca

JUDr. Janka Berincová (Zamboriová); Marta Weberová; Ing. Martina Švaňová; Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová; Bc. Monika Gajdošová

Podmienky

Zamestnanec má nárok na nemocenskú dávku, ak splnil podmienky nároku na nemocenskú dávku počas trvania nemocenského poistenia alebo ak podmienky nároku splnil v ochrannej lehote. Súčasne však musí splniť aj ďalšiu podmienku, a to, že v období, keď má nárok na nemocenskú dávku, nemá príjem, ktorý sa považuje za vymeriavací základ na platenie poistného na nemocenské poistenie okrem príjmu, ktorý sa mu poskytuje z iného dôvodu, než za vykonanú prácu (napr. dostane od zamestnávateľa benefity) za obdobie, v ktorom zamestnancovi trvá dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky