dnes je 16.7.2024

Input:

Vrátenie odstupného v roku 2023

20.12.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.139 Vrátenie odstupného v roku 2023

Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

V praxi sa možno stretnúť aj so situáciami, že si napríklad zamestnanec po tom, ako zamestnávateľovi pri jeho premiestnení oznámi, že so zmenou pracoviska nesúhlasí, na základe čoho mu je daná výpoveď z pracovného pomeru, dochádzanie za prácou rozmyslí a k zamestnávateľovi po skončení pracovného pomeru opätovne nastúpi.

V prípade, ak by tak postupoval ihneď po pôvodnom zániku pracovného pomeru, a teda opäť nastúpil do zamestnania k pôvodnému zamestnávateľovi, nárok na odstupné by mu zanikol a odstupné, resp. jeho pomernú časť, ktorá mu už bola vyplatená, by musel vrátiť.

Na povinnosť zamestnanca vrátiť odstupné nemá žiaden vplyv výška mzdy v skončenom pracovnom pomere a v „obnovenom” pracovnom pomere. Odstupné bude musieť zamestnanec vrátiť aj vtedy, ak výška mzdy v pracovnom pomere po návrate k tomu istému