dnes je 1.12.2023

Input:

Určenie mesačnej platby poistného do Sociálnej poisťovne v roku 2024 v praxi

25.9.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.212 Určenie mesačnej platby poistného do Sociálnej poisťovne v roku 2024 v praxi

Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.


Pani Tamara je živnostníčka, ktorá na základe podaného daňového priznania (v termíne do 31. marca 2024) dosiahla v roku 2023 čiastkový základ dane z podnikania vo výške 18 000 €.

V roku 2023 uhradila sociálne poistenie v celkovej výške 2 600 € a zdravotné poistenie vo výške 1 200 €. Ako výšku sociálneho poistenia bude od 1.7.2024 uhrádzať do Sociálnej poisťovne?

Výpočet mesačnej platby do Sociálnej poisťovne:

RVZ = (18 000 + 2 600 + 1 200) / 1,486 =  14 670,25 €

MVZ =  14 670,25 € / 12 =  1 222,52 €

mesačná platba do SP =  1 222,52 * 33,15 % =  405,25 € (zaokrúhlená výsledná suma)