Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Trvanie pracovnej cesty v roku 2017

25.9.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2017.18.2.1 Trvanie pracovnej cesty v roku 2017

JUDr. Juraj Mezei, PhD.


Existuje presné vymedzenie dĺžky trvania pracovnej cesty? Je možné, aby sa za pracovnú cestu nevyplatili cestovné náhrady?

Legislatívna úprava:

zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZP”)

zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách

Pohľad autora na problematiku:

Problematika pracovných ciest je primárne regulovaná zákonom č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách a sekundárne § 57 ZP. Každá organizácia, ktorá vysiela zamestnancov na pracovnú cestu, by mala mať upravený režim, na základe ktorého sa podávajú žiadosti o pracovnú cestu, organizuje doprava počas služobnej cesty, vypočítavajú cestovné náhrady a podávajú správy z pracovnej cesty.

Pracovná cesta zamestnanca je, podľa § 2 ods. 1 ZCN, čas od nástupu zamestnanca na cestu na výkon práce do iného miesta, ako je jeho pravidelné pracovisko, vrátane výkonu práce v tomto mieste do skončenia tejto cesty. Konkrétna maximálna dĺžka však nie je zákonom vymedzená. Zákon uvádza len, že pracovná cesta trvá „nevyhnutne potrebné obdobie” (§ 57 ZP), čo znamená, že sa maximálna dĺžka posudzuje vždy osobitne, s prihliadnutím na konkrétny pracovný pomer a to tak, aby nedochádzalo k obchádzaniu zákona tým, že sa pracovnou cestou zastiera dočasné či trvalé preradenie (preloženie) zamestnanca do iného miesta výkonu práce. V zásade však súdna prax uznáva, aby pracovná cesta netrvala viac ako 5 týždňov.

Pravidelné pracovisko podľa § 2 ods. 3 ZP je miesto písomne dohodnuté so zamestnancom. Ak také miesto nie je dohodnuté, je pravidelným pracoviskom miesto výkonu práce dohodnuté v pracovnej zmluve alebo v dohodách o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Ak ide o zamestnancov, ktorým častá zmena pracoviska vyplýva z osobitnej povahy povolania, možno ako pravidelné pracovisko dohodnúť aj miesto pobytu. Ak má zamestnanec na základe dohody o vykonaní práce výkon práce v mieste mimo miesta pobytu, môže s ním zamestnávateľ v tejto dohode dohodnúť, že mu poskytne i pri ceste z miesta pobytu do miesta výkonu práce a

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: