dnes je 26.5.2022

Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Termíny pri ročnom zúčtovaní preddavkov na daň za rok 2021

18.1.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.362 Termíny pri ročnom zúčtovaní preddavkov na daň za rok 2021

Ing. Eva Gášpárová

Povinnosti a termíny pri ročnom zúčtovaní preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti ustanovuje zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (ďalej len „ZDP”). Podľa § 27 ods. 4 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok), ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo deň pracovného

Prístup ZADARMO k tomuto dokumentu majú len registrovaní užívatelia portálu Mzdové účtovníctvo a personalistika.
Zatriedenie dokumentu
Zatriedenie dokumentu
Vzťahuje sa k téme:
Vzťahuje sa k typu informácie:
Vzťahuje sa k aktuálnosti:
Vzťahuje sa k obdobiu platnosti: