dnes je 9.8.2020

Input:

Syndróm vyhorenia

9.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.01.1.2 Syndróm vyhorenia

Mgr. MSc. Soňa Štefková, PgCert.

Syndróm vyhorenia si zvyčajne spájame s človekom v strednom a vyššom veku, ktorý už niekoľko rokov vykonáva rovnakú monotónnu prácu, o ktorú stráca záujem. So zvyšujúcim sa stresom a tempom doby sa však s pocitom vyhorenia začínajú stretávať stále mladší ľudia, výnimkou nie sú ani mladí okolo tridsiatky. Syndrómu sa však dá účinne predchádzať!
Chodíte z práce unavený? Máte problémy so spaním? Trpíte nedostatkom energie alebo svalovými bolesťami? Cítite pocit beznádeje? Možno ste k BURN-OUT syndrómu bližšie, než si myslíte...
Aj keď sa uvádza, že najčastejšie sa vyskytuje tento syndróm u tzv. pomáhajúcich profesií, ohrození sú zamestnanci naprieč všetkými profesiami. Spúšťače stresu sú veľmi individuálne. Existuje však jeden spoločný menovateľ, a tým je pocit ohrozenia sebaúcty, pohody, prípadne samotnej existencie. Pocit ohrozenia vzniká, ak sú za daných okolností na človeka kladené príliš veľké požiadavky, ktoré nemôže kvalitne alebo vôbec splniť.
Hovorí sa, že nemôžeš vyhorieť, ak nehoríš. Na začiatku musí byť zápal, energia, drive, vysoké očakávania alebo vysoké nároky na kvalitu odvádzanej práce. Syndróm vyhorenia potom vzniká na základe dlhodobého stresu, straty zmysluplnosti práce a ovplyvňuje niekoľko rovín života. Jednak tú fyzickú, kedy môže jedinec trpieť zažívacími ťažkosťami či obrovskou únavou bez biologickej podstaty. Potom sú tu psychické problémy, ako je podráždenosť, zmeny nálady. Syndróm vyhorenia je naviazaný na prácu, teda mimo nej je stále možné prežívať radosť, v práci potom ale toto nadšenie vymizne.

Pozor! Alebo päť varovných signálov, že syndróm vyhorenia prepadol už aj Vás:

- Vyčerpanie a únava bez biologickej podstaty.

- Neschopnosť prežívať v práci radosť a radovať sa z toho, čo robím.

- Psychické problémy, ako podráždenosť a zmeny nálad.

- Konflikty s kolegami, nezáujem o interakciu.

- Zdravotné problémy, nespavosť, úzkosť.

Fáza syndrómu vyhorenia

1. Nadšenie: ľudia sa do všetkých činností púšťajú s nadšením, tí, ktorí pracujú s klientmi, ich osudy veľmi prežívajú.

2. Vytriezvenie: uvedomenie si, že všetko nejde tak, ako by dotyčný chcel. Táto fáza je ideálna pre zastavenie syndrómu vyhorenia.

3. Frustrácia: pri práca je vnímané odosobnenie a apatia, objavujú sa tiež fyzické ťažkosti.

4. Vyhorenie: objavuje sa úplná vyčerpanosť, nezáujem, často je potrebné zmeniť zamestnanie.

Ako sa teda správať, aby sme sa do tak zložitej situácie vôbec nedostali?

- Miera slobody a kontroly - medzi sťažujúce charakteristiky práce patrí v prvom rade neprimeraná extrémne miera slobody a rovnako extrémna miera kontroly.

- Nezmyselnosť požiadaviek - medzi najvýraznejšie podmienky, ktoré ovplyvňujú zrod psychického vyčerpania, patrí nezmyselnosť toho, čo je nariadené robiť.

- Autorita - k vzniku burnoutu prispieva rad problémov s autoritou. Ide napr. o centralizáciu autority do jediných rúk na jednej strane alebo naopak o prílišné trieštenie autority na strane druhej.

- Zodpovednosť - ku sťažujúcim podmienkam práce z hľadiska výskytu psychického vyhorenia patrí aj nadmerná miera zodpovednosti - napr. pri nedostatku prostriedkov k zodpovednej realizácii úloh.

- Neplnenie úlohy - dlhodobé neplnenie úlohy je ďalším sťažujúcim faktorom vzniku burn-out syndrómu. Ak trvá toto neplnenie úloh dlhšiu dobu, kryštalizujú sa podmienky pre zrod psychického vyhorenia.

- Očakávania - burnout má zelenú aj tam, kde nie je presne stanovené, čo sa od koho očakáva, kde sú očakávania nerealistické (prehnané), kde na vedúcom mieste či na vedúcich miestach nie sú ľudia dostatočne schopní, prípadne tam, kde sú ľudia schopní, avšak nemajú potrebné možnosti a prostriedky na výkon toho, čo by konať chceli.

- Sociálna komunikácia - rad ťažkostí, ktoré majú vplyv na zrod burnout tkvie v nedostatkoch