Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Sviatok a nepretržitá prevádzka z pohľadu mzdára

10.10.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Otázka č. 1

Dobrý deň, ak zamestnanec ide do práce vo sviatok, ktorý pripadne na sobotu alebo nedeľu a čerpá si za to náhradné voľno, tak má nárok na čerpanie náhradného voľna za prácu vo sviatok aj za prácu za nadčas? Zamestnanec pracuje od pondelka do piatku. Za odpoveď vopred ďakujem.

Odpoveď č. 1 

Ak zamestnanec pracuje vo sviatok, ktorý pripadne na sobotu alebo nedeľu, tak má nárok na mzdu a príplatok za sviatok aj za nadčas. Ak sa zamestnávateľ so zamestnancom dohodnú na čerpaní náhradného voľna za tento deň, tak nemôže čerpať náhradné voľno aj za nadčas aj za sviatok. Keď napr. odpracuje 8 hodín vo sviatok, tak nemôže čerpať 16 hodín náhradného voľna. Môže zvoliť napr. kombináciu, že bude čerpať náhradné voľno za nadčas a za prácu vo sviatok dostane príplatok najmenej vo výške 50 % z priemerného zárobku.

Otázka č. 2 

Zamestnanec pracujúci v nepretržitej prevádzke (denná, nočná a dva dni voľna) požiadal zamestnávateľa o dovolenku na deň 15.09.2017, ktorý bol jeho obvyklým pracovným dňom. Postupoval zamestnávateľ správne, ak zamestnancovi na tento deň vykázal dovolenku a nie sviatok ?

Odpoveď č. 2 

Podľa § 112 ods. 3 Zákonníka práce, ak pripadne počas dovolenky zamestnanca sviatok na deň, ktorý je inak jeho obvyklým pracovným dňom, nezapočítava sa mu do dovolenky. Toto ustanovenie rieši situáciu, keď zamestnanec požiada zamestnávateľa o udelenie dovolenky, ten s jej čerpaním súhlasí a počas doby čerpania tejto dovolenky pripadne na niektorý deň jej čerpania sviatok. Uvedené tvrdenie má základ nielen v platných ustanoveniach Zákonníka práce, ale pre túto situáciu je možné nájsť oporu aj v judikatúre R 33/1983, podľa ktorej platí, citujem: „Výhoda nezapočítavania sviatku do dovolenky sa vzťahuje aj na zamestnanca v nepretržitej prevádzke, ak sviatok pripadol na deň, počas ktorého mal podľa harmonogramu zmien pracovať“. Z pohľadu posúdenia nárokov zamestnanca je dôležité, či zamestnanec požiadal o čerpanie dovolenky len na ten deň, v ktorom by mal podľa rozvrhu pracovných zmien pracovať. Pre tento prípad nie je možné aplikovať ustanovenie § 112 ods. 3 Zákonníka práce, nakoľko zamestnanec nesplnil zákonom požadovanú podmienku, že sviatok pripadol na deň počas čerpania dovolenky. Zamestnanec teda musí čerpať niekoľko dní dovolenky, pričom na jeden z týchto dní pripadne sviatok (t.j. najmenej dva dni dovolenky). Zamestnávateľ teda postupoval správne, ak zamestnancovi na deň 15.09.2017 vykázal dovolenku.

Otázka č. 3

Aký je fond pracovného času u zamestnanca v nepretržitej prevádzke s nerovnomerne rozvrhnutým pracovným časom? Započítajú sa do fondu pracovného času aj sviatky?

Odpoveď č. 3 

Nepretržitá prevádzka je charakteristická tým, že musí fungovať bez ohľadu na to, či je sobota, nedeľa alebo

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: