dnes je 21.3.2023

Input:

Stupne náročnosti práce

8.7.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.5.3.1 Stupne náročnosti práce

Ing. Eva Gášpárová; Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová

Zaradenie pracovného miesta do stupňa náročnosti práce zamestnávateľ určí porovnaním zamestnancom vykonávaných prác s charakteristikami stupňov náročnosti pracovných miest uvedenými v prílohe č. 1 k ZP.

Využitie charakteristík stupňov náročnosti pracovných miest

Charakteristiky stupňov náročnosti pracovných miest sú všeobecným nástrojom na rozlíšenie náročnosti prác podľa kritérií zložitosti, zodpovednosti a namáhavosti práce. Slovne sa nimi popisuje náročnosť prác zodpovedajúca príslušnému stupňu. Sadzba minimálneho mzdového nároku pre príslušný stupeň je násobkom hodinovej minimálnej mzdy pri ustanovenom týždennom pracovnom čase 40 hodín alebo minimálnej mzdy v eurách za mesiac, ak ide o zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou, ustanovenej osobitným predpisom, a koeficienta minimálnej mzdy.